Press release

Käsihuuhteet: Altia kohdistaa denaturoidun etanolin toimitukset kriittisille aloille

Käsihuuhteisiin käytettävään denaturoituun etanoliin kohdistuu juuri nyt valtava kysyntä ja sen tuotanto on nostettu huippuunsa Altian Rajamäen tehtaalla. Altia haluaa varmistaa raaka-aineen saatavuuden ensisijaisesti kotimaiselle julkiselle terveydenhuollolle sekä muille huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille. Allokointi on linjattu Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Raaka-ainetta toimitetaan tällä hetkellä jopa puolen miljoonan käsihuuhdepullon tarpeisiin viikossa.

Altia ei itse valmista käsihuuhteita, vaan toimittaa niihin raaka-ainetta eli denaturoitua etanolia. Pandemiatilanteessa käsihuuhteisiin käytettävän denaturoidun etanolin kysyntä on nopeasti kohonnut erittäin korkeaksi. Tuotantomäärien nostosta huolimatta Altia ei tällä hetkellä pysty vastaamaan kaikkien toimijoiden tilauksiin.

Huoltovarmuuskeskuksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta Altia toimittaa denaturoitua etanolia ensisijaisesti niille toimijoille, jotka palvelevat julkista terveydenhuoltoa ja muita huoltovarmuuden kannalta kriittisiä aloja. Näitä ovat lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden valmistus, sosiaali- ja terveysala, keskeiset viranomaistoiminnot, kuten poliisi, pelastuslaitokset ja rajavartiolaitos, sekä muut yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset alat, kuten elintarvikkeiden valmistus ja jakelu sekä energia, tietoliikenne ja vesihuolto.

”Kysynnän raju kasvu on yllättänyt meidät. Koko Altian tiimi tekee hartiavoimin töitä, jotta saamme denaturoitua etanolia käsihuuhteina niin paljon kuin mahdollista sairaaloihin ja muihin käyttökohteisiin, joissa sitä kipeimmin tarvitaan. Viikossa toimitamme denaturoitua etanolia jopa puoleen miljoonaan käsihuuhdepulloon tarvittavan määrän”, kertoo Altia Industrialin johtaja Hannu Tuominen.

Kriittisten käyttökohteiden ensisijaisen varmistamisen takia käsihuuhteen saatavuudessa kuluttajille on haasteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto neuvookin kuluttajia harkitsemaan käsihuuhteen tarvetta ja suosittelee vesi- ja saippuapesua, kun se on mahdollista: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/harkitse-tarkkaan-millaisia-desinfiointiaineita-ja-kasideseja-ostat

Käsihuuhteista tulee paljon tiedusteluita myös alalla uusilta toimijoilta. Heille Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on laatinut hyvät ohjeet käsidesin valmistuksesta ja myynnistä: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-antaa-ohjeita-kasidesin-valmistukseen-ja-myyntiin

Kuvia teknisen etanolin tuotannosta: https://altia.contenthub.fi/NiboWEB/p/scpc/8974628/850098/en

More information and contact:
Group Communications
Petra Gräsbeck
Director, Corporate Relations and Communications
petra.grasbeck [at] altiagroup.com