Bag-in-box production line in Rajamäki

Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikka

Uskomme Rajamäen tehtaalla, että menestys riippuu kuluttajien ja asiakkaiden odotukset täyttävien tuotteiden, pakkausten ja palveluiden toimittamisesta. Haluamme varmistaa elintarviketurvallisuuden kaikkien tehtaan valmistamien tuotteiden osalta.

Rajamäen alkoholijuomatehdas sitoutuu pitämään yllä kuluttajien luottamusta tuotteisiinsa kehittämällä ja ylläpitämällä elintarviketurvallisuusjärjestelmää ja -käytäntöjä.

Elintarviketurvallisuuden huomiointi on jokaisen sellaisen työntekijän velvollisuus, jolla on suora vaikutus tuotteidemme raaka-aineisiin, pakkauksiin, valmistukseen, varastointiin tai kuljetukseen.

Rajamäen alkoholijuomatehdas sitoutuu noudattamaan seuraavia elintarviketurvallisuutta koskevia periaatteita:

  • Valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka täyttävät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset.
  • Täyttää tai ylittää kaikki lakisääteiset tai asiakkaiden edellyttämät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset.
  • Varmistaa jatkuva elintarviketurvallisuuden tehokas toteutuminen käyttämällä järjestelmää, joka täyttää myös ISO 22000:2005 vaatimukset.
  • Arvioida elintarviketurvallisuuden toteutuminen säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.
  • Ottaa elintarviketurvallisuus osaksi liiketoimintasuunnitelmia ja siten varmistaa, että elintarviketurvallisuus on yhdistetty osaksi yrityksen toimintaa.
  • Varmistaa että tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat samoihin elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamiseen arvioimalla heidän toimittamiaan materiaaleja ja palveluja auditointien ja vastaanottotarkastusten avulla.
  • Viestimään elintarviketurvallisuusvaatimukset kuluttajille, asiakkaille sekä sidosryhmille, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuusjärjestelmään.

Hyväksytty 1.6.2017