Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus ovat Altialle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset.

Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden sidosryhmiemme, erityisesti asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä.

Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaisia ja korkealaatuisia raaka-aineita, esim. pohjavettä.

Panostamme erityisesti:

  • Liiketoimintaprosessien tehokkuuteen
  • Hävikin pienentämiseen
  • Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen
  • Energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen
  • Ympäristön pilaantumisen estämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen
  • Pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Sairaspoissaolojen sekä työtapaturmien määrän vähentämiseen, ennakoivaan työterveyshuoltoon sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja toiminnan kehittämiseen niiden pohjalta

Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.

Vastuu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden toteutuksesta on ylimmällä johdolla, kustakin toiminnosta vastuullisella sekä kullakin työntekijällä omien vaikutusmahdollisuuksiensa mukaisesti.

Edistämme politiikan mukaista toimintaa myös toimitusketjussamme.

Hyväksytty johtoryhmässä (Executive Management Team) 21.10 2015

Altian laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit (englanniksi):


Elintarvikevalvonnan raportit:

Elintarvikevalvonnan Oiva-raportit