Altia & Ympäristö

Altian ympäristövastuu pitää sisällään muun muassa energian kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen minimointia, kestävän maatalouden edistämistä, pohjavesien suojelua ja pakkausten vastuullisuuden kehittämistä.

Ympäristövaikutusten minimointi

Altian Koskenkorvan tislaamon sekä Rajamäen ja Tabasalun tehtaiden keskeisimmät ympäristövaikutukset ovat energian kulutus, veden käyttö, jätevesikuormitus sekä jätteiden muodostuminen. Ympäristövaikutuksia vähennetään vuosittain määritellyillä toimenpiteillä, joiden tehokkuutta seurataan ympäristötunnuslukujen avulla. Pyrimme vähentämään pakkaustemme ympäristövaikutuksia valitsemalla ympäristöystävällisempiä pakkausvaihtoehtoja, keventämällä pakkausten painoa sekä lisäämällä kierrätetyn materiaalin osuutta pakkauksissa.

Tammikuusta 2015 saakka täydellä kapasiteetilla toiminut Koskenkorvan biovoimalaitos käyttää ensisijaisena polttoaineenaan ohran kuorta. Biovoimalaitoksen ansiosta tehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 50 prosenttia ja höyryntuotannon polttoaineomavaraisuus on noussut noin 60 prosenttiin vuoteen 2014 verrattuna.

Logistiikkatoimintojen tehokkuus

Logistiikkatoimintojemme tehokkuutta lisäämme yhdistämällä omien tuotteidemme ja päämiestemme tuotteiden kuljetuksia sekä toimimalla lähellä asiakkaita.

Kestävä maatalous

Altia on merkittävä kotimaisen ohran ostaja Suomessa. Vuonna 2018 ostimme Koskenkorvan tislaamollemme ohraa pääasiassa 1 500 viljelijältä 211,7 miljoonaa kiloa, joka on noin 15 prosenttia Suomen kokonaisohrasadosta. Kannustamme sopimusviljelijöitämme mahdollisimman tehokkaaseen viljelyyn ja tuotantopanosten järkevään käyttöön.

Pohjavesialueiden suojelu

Rajamäen puhdas pohjavesi on alkoholijuomiemme keskeinen raaka-aine, ja pohjaveden ja maaperän suojelu on meille ensiarvoisen tärkeää. Suojelemme vedenottamoitamme muun muassa omistamalla maata pohjavesialueilla, rajoittamalla rakentamista alueella sekä perustamalla suojelualueita.