Altia & Ympäristö

Altian ympäristövastuu pitää sisällään muun muassa ympäristövaikutusten minimointia, logistiikkatoimintojen tehokkuuden varmistamista, kestävän maatalouden edistämistä sekä pohjavesialueiden suojelua.

Ympäristövaikutusten minimointi

Altian Koskenkorvan viljaviinatehtaan sekä Rajamäen ja Tabasalun tehtaiden keskeisimmät ympäristövaikutukset ovat energian kulutus, veden käyttö, jätevesikuormitus sekä jätteiden muodostuminen. Ympäristövaikutuksia vähennetään vuosittain määritellyillä toimenpiteillä, joiden tehokkuutta seurataan ympäristötunnuslukujen avulla. Altia pyrkii vähentämään pakkaustensa ympäristövaikutuksia valitsemalla ympäristöystävällisempiä pakkausvaihtoehtoja, keventämällä pakkausten painoa sekä lisäämällä kierrätetyn materiaalin osuutta pakkauksissa.

Tammikuussa 2015 käyttöönotettu Koskenkorvan biovoimalaitos käyttää ensisijaisena polttoaineenaan ohran kuorta. Uuden biovoimalaitoksen ansiosta tehtaan fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 56 prosenttia ja höyryntuotannon polttoaineomavaraisuus on noussut 65 prosenttiin vuoteen 2014 verrattuna.

Logistiikkatoimintojen tehokkuus

Logistiikkatoimintojemme tehokkuutta lisäämme yhdistämällä Altian omien tuotteiden ja päämiestemme tuotteiden kuljetuksia sekä toimimalla lähellä asiakkaita.

Kestävä maatalous

Altia on merkittävä kotimaisen ohran ostaja Suomessa. Vuonna 2017 ostimme Koskenkorvan tislaamollemme ohraa pääasiassa 1 500 sopimusviljelijältämme yli 206 miljoonaa kiloa, joka on noin 14 prosenttia Suomen kokonaisohrasadosta. Kannustamme sopimusviljelijöitämme mahdollisimman tehokkaaseen viljelyyn ja tuotantopanosten järkevään käyttöön muun muassa vuodet 2015-2017 kattaneen Itämeren suojeluun tähtäävän BSAG-sitoumuksemme puitteissa.

Pohjavesialueiden suojelu

Rajamäen tehtaan puhdas pohjavesi on alkoholijuomiemme keskeinen raakaa-aine, ja pohjaveden ja maaperän suojelu on meille ensiarvoisen tärkeää. Suojelemme vedenottamoitamme muun muassa omistamalla maata pohjavesialueilla, rajoittamalla rakentamista alueella sekä perustamalla suojelualueita.