Altia & Yhteiskunta

Altia on sitoutunut vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseen. Yhtiö suhtautuu vakavasti alkoholin väärinkäytön mukanaan tuomiin ongelmiin ja näkee alkoholijuomien tarkoituksenmukaisen sääntelyn tärkeäksi.
Vastuullisuuden avainluvut: Altia ja yhteiskunta
Altia & yhteiskunta 2016

Vastuullinen alkoholinkäyttö

Altia toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa toiminta-alueellaan vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseksi käytännössä. Suomessa teollisuuden yhteisellä nautikohtuudella.fi -sivustolla kerrotaan vastuullisesta alkoholinkäytöstä sekä tilanteista, jolloin alkoholista on parempi kieltäytyä kokonaan. Puhutaan alkoholista -ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. Muissa toimintamaissa on Norjaa lukuun ottamatta vastaavia teollisuuden yhteisiä internetsivustoja ja ohjelmia. Linkit maakohtaisille sivuille löytyvät responsibledrinking.eu -sivustolta.

Näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä

Sitoudumme edistämään vastuullista juomakulttuuria ja toimimme sen mukaisesti. Alla näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä.  

 • Kunnioitamme aikuisten oikeutta valita itse, kuluttavatko he alkoholijuomia vai eivät.   
 • Valtaosa aikuisista nauttii alkoholijuomia vastuullisesti ja kohtuudella osana sosiaalista elämää. 
 • Suhtaudumme vakavasti alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin ja kannatamme asiaankuuluvia julkisen tahon toimenpiteitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  
 • Kannatamme alkoholijuomiin kohdistuvaa tarkoituksenmukaista sääntelyä. Mielestämme alkoholin haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien tulee olla näyttöön perustuvia, tehokkaita ja määriteltyihin haittoihin kohdistettuja.
 • Edistämme vastuullista alkoholinkäyttöä ja markkinoimme tuotteitamme lainsäädännön mukaisesti.  
 • Alkoholi on tarkoitettu vain aikuisille, jotka kuluttavat sitä vastuullisesti. Vastustamme ehdottomasti alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Vastuullinen markkinointi

Alkoholijuomien markkinointi on pitkälle säädeltyä useimmissa Altian toimintamaissa. Lainsäädännön lisäksi Altia on markkinoinnissaan sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen alkoholiteollisuuden kattojärjestön spiritsEUROPEN markkinointia koskevia ohjeita. Kohtuulliseen alkoholinkäyttöön kannustetaan myös Altian markkinointiviestinnässä. Markkinointiviestintää koskevien periaatteidemme mukaan emme:

 • kohdista markkinointiamme alaikäisiin
 • luo mielikuvaa, että alkoholijuomien nauttiminen vaikuttaisi positiivisesti yksilön menestykseen
 • hyväksy alkoholin yhdistämistä ajamiseen
 • esitä vastuutonta alkoholinkäyttöä positiivisena asiana
 • kuvaa alkoholista kieltäytymistä kielteisellä tavalla
 • luo mielikuvaa, että alkoholilla olisi positiivisia terveysvaikutuksia
 • korosta korkeaa alkoholipitoisuutta markkinoinnissamme

Taloudellinen vastuu

Altia on merkittävä työnantaja toiminta-alueellaan. Vuoden 2016 lopussa Altia työllisti 797 henkilöä, joista Suomessa 488. Valmiste-ja tuloveroja Altia maksoi toiminta-alueellaan 466 miljoonaa euroa vuonna 2016. Altia on myös merkittävä kotimaisen ohran ostaja. Viime vuonna yhtiö osti 26,9 miljoonalla eurolla yli 192 miljoonaa kiloa ohraa, joka on noin 12 prosenttia Suomen kokonaissadosta.

Ihmisoikeuksien toteutuminen toimitusketjussa

Ihmisoikeuksien toteutuminen toimitusketjussa on Altian, asiakkaiden ja kuluttajien yhteinen etu. Altia tekee yhteistyötä suurimpien asiakkaittensa eli pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa edistääkseen ihmisoikeuksien toteumista ja toimii itse samojen periaatteiden mukaisesti