Altia & Yhteiskunta

Altia on sitoutunut vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseen. Yhtiö suhtautuu vakavasti alkoholin väärinkäytön mukanaan tuomiin ongelmiin ja näkee alkoholijuomien tarkoituksenmukaisen sääntelyn tärkeäksi.

Vastuullinen alkoholinkäyttö

Altia toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa toiminta-alueellaan vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseksi käytännössä. Suomessa teollisuuden yhteisellä nautikohtuudella.fi -sivustolla kerrotaan vastuullisesta alkoholinkäytöstä sekä tilanteista, jolloin alkoholista on parempi kieltäytyä kokonaan. Puhutaan alkoholista -ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. Muissa toimintamaissa on Norjaa lukuun ottamatta vastaavia teollisuuden yhteisiä internetsivustoja ja ohjelmia. Linkit maakohtaisille sivuille löytyvät responsibledrinking.eu -sivustolta.

Näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä

Sitoudumme edistämään vastuullista juomakulttuuria ja toimimme sen mukaisesti. Alla näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä.  

 • Kunnioitamme aikuisten oikeutta valita itse, kuluttavatko he alkoholijuomia vai eivät.   
 • Valtaosa aikuisista nauttii alkoholijuomia vastuullisesti ja kohtuudella osana sosiaalista elämää. 
 • Suhtaudumme vakavasti alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin ja kannatamme asiaankuuluvia julkisen tahon toimenpiteitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.  
 • Kannatamme alkoholijuomiin kohdistuvaa tarkoituksenmukaista sääntelyä. Mielestämme alkoholin haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien tulee olla näyttöön perustuvia, tehokkaita ja määriteltyihin haittoihin kohdistettuja.
 • Edistämme vastuullista alkoholinkäyttöä ja markkinoimme tuotteitamme lainsäädännön mukaisesti.  
 • Alkoholi on tarkoitettu vain aikuisille, jotka kuluttavat sitä vastuullisesti. Vastustamme ehdottomasti alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Vastuullinen markkinointi

Alkoholijuomien markkinointi on pitkälle säädeltyä useimmissa Altian toimintamaissa. Lainsäädännön lisäksi Altia on markkinoinnissaan sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen alkoholiteollisuuden kattojärjestön spiritsEUROPEN markkinointia koskevia ohjeita. Kohtuulliseen alkoholinkäyttöön kannustetaan myös Altian markkinointiviestinnässä. Markkinointiviestintää koskevien periaatteidemme mukaan emme:

 • kohdista markkinointiamme alaikäisiin
 • luo mielikuvaa, että alkoholijuomien nauttiminen vaikuttaisi positiivisesti yksilön menestykseen
 • hyväksy alkoholin yhdistämistä ajamiseen
 • esitä vastuutonta alkoholinkäyttöä positiivisena asiana
 • kuvaa alkoholista kieltäytymistä kielteisellä tavalla
 • luo mielikuvaa, että alkoholilla olisi positiivisia terveysvaikutuksia
 • korosta korkeaa alkoholipitoisuutta markkinoinnissamme

Taloudellinen vastuu

Altia on merkittävä työnantaja toiminta-alueellaan. Vuonna 2018 Altia työllisti keskimäärin 718 henkilöä, joista Suomessa 435. Valmiste-ja tuloveroja Altia maksoi toiminta-alueellaan 452,3 miljoonaa euroa vuonna 2018. Altia on myös merkittävä kotimaisen ohran ostaja. Viime vuonna yhtiö osti 40,8 miljoonalla eurolla 211,7 miljoonaa kiloa ohraa, joka on noin 15 prosenttia Suomen kokonaissadosta.

Ihmisoikeuksien toteutuminen toimitusketjussa

Altia on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä työelämän normeja Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja Kansainvälisen työjärjestö ILO:n keskeisimpien sopimusten mukaisesti. Altia edellyttää samaa myös toimittajiltaan, yhteistyökumppaneiltaan ja alihankkijoiltaan. Altia työskentelee amfori BSCI -aloitteen puitteissa sekä yhdessä asiakkaidensa ja sidosryhmiensä kanssa näiden tavoitteiden edistämiseksi.