Altians in the village of Koskenkorva

Altia & Henkilöstö

Altialla haluamme rakentaa työyhteisön, jossa työntekijät voivat hyvin ja jossa he voivat työskennellä turvallisesti. Uskomme, että henkilökunnan menestyminen johtaa yrityksen menestymiseen – ja toisin päin. Olemme tietoisia siitä, että jokainen työntekijä vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin; työkulttuurimme on rento ja meillä jokainen voi olla oma itsensä, mistä olemme ylpeitä. Henkilöstön kehittämiseen liittyvä suunnittelu on oleellinen osa Altian strategiaprosessia.

Henkilöstön hyvinvointi

Altia haluaa tukea henkilöstön motivaatiota ja innostusta esimerkiksi viestimällä avoimesti yhtiön visiosta ja strategiasta sekä edistämällä tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Hyvä johtajuus

Kaikkien altialaisten odotetaan kunnioittavan toistensa oikeutta tulla kohdelluksi reilulla tavalla ja noudattavan Altian toimintatapoja. Altian henkilöstön periaatteet, jotka ohjaavat kaikkien altialaisten toimintaa ovat Uudista rohkeasti, Näytä tietä, Rakenna menestystä yhdessä ja Toteuta!

Johtamisen kehittämistä jatkettiin vuoden 2018 aikana esimerkiksi Let's Lead Better -koulutuksen myötä.

Työterveys ja -turvallisuus

Altian työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä on Suomessa sertifioitu OHSAS 18001:2007:n mukaisesti.

Työterveyden ja turvallisuuden tärkeyttä on korostettu laatimalla toimintasuunnitelmia myös niiden Altian toimipisteiden osalta, jotka eivät kuulu sertifioidun työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän piiriin (Tabasalun tehdas, Cognacin tehdas ja Brunnan logistiikkakeskus). Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty keskeiset suorituskykyindikaattorit. Vuonna 2018 Altian toimipisteissä määritettiin yhteensä 85 työterveyttä ja turvallisuutta edistävää toimenpidettä. Näistä 70:tä (82 %) alettiin soveltaa täysimääräisesti vuonna 2018. Muiden toimenpiteiden käyttöönotto on meneillään.