Altia & Henkilöstö

Uskomme Altialla siihen, että henkilöstön menestyminen johtaa yrityksen menestykseen – ja päinvastoin. Haluamme rakentaa työyhteisön, jossa henkilöstö voi hyvin ja voi tehdä työtänsä turvallisesti. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla tavallaan työyhteisön ilmapiiriin ja siksi olemmekin ylpeitä rennosta kulttuurista, jossa jokainen voi olla oma itsensä.

Henkilöstön hyvinvointi

Altia haluaa tukea henkilöstön motivaatiota ja innostusta esimerkiksi viestimällä avoimesti yhtiön visiosta ja strategiasta sekä edistämällä tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Hyvä johtajuus

Otimme vuoden 2017 alussa käyttöön uudet toimintatavat ohjaamaan kaikkien altialaisten työtä. Toimintatavat määriteltiin yhdessä ryhmäkeskustelujen ja virtuaalityökalun avulla. Toimintatavat nimettiin seuraavasti: Uudistu rohkeasti, Näytä suuntaa, Rakenna menestystä yhdessä ja Toteuta!

Johtamisen kehittämistä jatkettiin vuoden 2017 aikana esimerkiksi Let's Lead Better -koulutuksen myötä.

Työterveys ja -turvallisuus

Altian työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä on Suomessa sertifioitu OHSAS 18001:2007:n mukaisesti. Sairauspoissaolojen ja tapaturmataajuuden tavoitteiden saavuttamiseksi asetetuista 52 toimenpiteestä vuoden 2017 aikana toteutettiin 73 prosenttia.

Palkitseminen

Altian tulospalkkio-ohjelman kehitystyö aloitettiin vuonna 2016 ja uusi ohjelma otettiin käyttöön 2017. Aikaisempaan verrattuna uusi ohjelma on yksinkertaisempi ja painottaa enemmän kaikille yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita. Rahallisen palkitsemisen lisäksi Altialla pyritään kehittämään muita kannustusmuotoja.