Altia & Henkilöstö

Uskomme Altialla siihen, että henkilöstön menestyminen johtaa yrityksen menestykseen – ja päinvastoin. Haluamme rakentaa työyhteisön, jossa henkilöstö voi hyvin ja voi tehdä työtänsä turvallisesti. Jokainen työntekijä vaikuttaa omalla tavallaan työyhteisön ilmapiiriin ja siksi olemmekin ylpeitä rennosta kulttuurista, jossa jokainen voi olla oma itsensä.
Vastuullisuuden avainluvut: Altia ja henkilöstö
Altia & henkilöstö 2016

Vuonna 2016 yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä päätavoitteista oli strategiaviestinnän parantaminen. Viestintää kehitettiinkin sekä koko yhtiön tasolla kuin paikallisesti ja lanseerasimme esimerkiksi toimitusjohtajan chat-tilaisuudet. Vuosittaisen henkilöstötutkimuksen tulokset paranivat viidellä prosenttiyksiköllä.

Hyvä johtajuus

Otimme vuoden 2017 alussa käyttöön uudet toimintatavat ohjaamaan kaikkien altialaisten työtä. Toimintatavat määriteltiin yhdessä ryhmäkeskustelujen ja virtuaalityökalun avulla. Toimintatavat nimettiin seuraavasti: Uudistu rohkeasti, Näytä suuntaa, Rakenna menestystä yhdessä ja Toteuta!

Johtamisen kehittämistä jatkettiin myös vuoden 2016 aikana esimerkiksi järjestämällä projektinjohtokoulutusta sekä coachingia tiiminvetäjille.

Työterveys ja -turvallisuus

Altian työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä on Suomessa sertifioitu OHSAS 18001:2007:n mukaisesti. Sairauspoissaolojen ja tapaturmataajuuden tavoitteiden saavuttamiseksi asetetuista 52 toimenpiteestä vuoden 2016 aikana toteutettiin 73 prosenttia.

Palkitseminen

Altian tulospalkkio-ohjelman kehitystyö aloitettiin vuonna 2016 ja uusi ohjelma otetaan käyttöön 2017. Aikaisempaan verrattuna uusi ohjelma on yksinkertaisempi ja painottaa enemmän kaikille yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita. Rahallisen palkitsemisen lisäksi Altialla pyritään kehittämään muita kannustusmuotoja.