Altia & Asiakkaat

Altian vastuullisuus asiakkaitaan kohtaan pitää sisällään muun muassa tuotteiden laadun ja turvallisuuden, jäljitettävyyden, vastuullisesti tuotetut raaka-aineet sekä luomun ja eettisesti sertifioidut tuotteet.

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Tuotteiden laatu ja turvallisuus on Altialle ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme jatkuvasti parantamaan sekä raaka-aineiden että lopputuotteiden laatua.

Vaikka takaisinvedot ovat suhteellisen harvinaisia, niitä harjoitellaan aktiivisesti muun muassa haamutestauksilla. Vuonna 2017 takaisinvetoja oli Altian markkinoilla yhteensä kuusi, joista neljä johtui laatusyistä.

Jäljitettävyys

Osana Altian tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamista kiinnitetään huomiota niiden jäljitettävyyteen. Altian valmistamat tuotteet ovat jäljitettävissä yksittäisen pakkausmateriaali- tai raaka-aine-erän tarkkuudella.

Vastuullisesti tuotetut raaka-aineet

Arvioimme raaka-aineiden toimittajia valitessamme myös heidän vastuullisuuttaan oman yritysvastuukyselymme avulla. Edellytämme tavarantoimittajiltamme tuoteturvallisuuteen, tuotelaatuun ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä sertifiointeja tai ulkopuolisen tahon auditointeja.

Altian suurimmat asiakkaat eli pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat jäseniä eurooppalaisessa amfori BSCI -aloitteessa. Sen eettiset periaatteet painottavat työskentelyolosuhteita, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua. Myös Altia liittyi amfori BSCI:n jäseneksi vuonna 2017. Altia on sitoutunut noudattamaan BSCI:n eettisiä periaatteita sekä omassa toiminnassaan että koko toimitusketjussa. Riskimaihin painottuvia monopolien teettämiä BSCI-auditointeja on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Luomu ja eettisesti sertifioidut tuotteet

Altia kehittää luomutuotteiden ja eettisesti sertifioitujen tuotteiden valikoimaa vastatakseen niiden kasvaneeseen kysyntään. Rajamäen pullottamo sai toukokuussa 2015 luvan aloittaa Reilun kaupan tuotteiden pullottamisen. Koskenkorvan tislaamolla, Rajamäen pullottamolla sekä Ruotsin Sundsvallissa sijaitsevalla akvaviittitislaamolla on luomuetanolin ja luomualkoholijuomien tuotannon edellyttämä sertifiointi.