Altia & Asiakkaat

Altian vastuullisuus asiakkaitaan kohtaan pitää sisällään muun muassa tuotteiden laadun ja turvallisuuden, jäljitettävyyden, vastuullisesti tuotetut raaka-aineet sekä luomun ja eettisesti sertifioidut tuotteet.
Vastuullisuuden avainluvut: Altia ja asiakkaat
Altia & asiakkaat 2016

Tuotteiden laatu ja turvallisuus

Tuotteiden laatu ja turvallisuus on Altialle ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi Rajamäen viininvalmistuksessa viinin laatua valvotaan sekä aistinvaraisilla analyyseilla että kemiallisilla laboratorioanalyyseilla tuotannon eri vaiheissa.

Vaikka takaisinvedot ovat suhteellisen harvinaisia, niitä harjoitellaan aktiivisesti muun muassa haamutestauksilla. Vuonna 2016 takaisinvetoja oli Altian markkinoilla yhteensä neljä.

Lisätietoa tuoteturvallisuudesta:


Jäljitettävyys

Osana Altian tuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamista kiinnitetään huomiota niiden jäljitettävyyteen. Altian valmistamat tuotteet ovat jäljitettävissä yksittäisen pakkausmateriaali- tai raaka-aine-erän tarkkuudella.

Vastuullisesti tuotetut raaka-aineet

Arvioimme raaka-aineiden toimittajia valitessamme myös heidän vastuullisuuttaan oman yritysvastuukyselymme avulla. Edellytämme tavarantoimittajiltamme tuoteturvallisuuteen, tuotelaatuun ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä sertifiointeja tai ulkopuolisen tahon auditointeja.

Altian suurimmat asiakkaat eli pohjoismaiset alkoholimonopolit ovat jäseniä eurooppalaisessa Business Social Compliance Initiative (BSCI) -järjestössä. Sen eettiset periaatteet painottavat työskentelyolosuhteita, ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua. Altia on sitoutunut noudattamaan BSCI:n eettisiä periaatteita sekä omassa toiminnassaan että koko toimitusketjussa. Riskimaihin painottuvia monopolien teettämiä BSCI-auditointeja on tehty vuodesta 2013 alkaen.

Luomu ja eettisesti sertifioidut tuotteet

Altia kehittää luomutuotteiden ja eettisesti sertifioitujen tuotteiden valikoimaa vastatakseen niiden kasvaneeseen kysyntään. Rajamäen pullottamo sai toukokuussa 2015 luvan aloittaa Reilun kaupan tuotteiden pullottamisen. Vuonna 2016 Ruotsissa lanseerattiin Altian ensimmäinen oma Rajamäellä pullotettu Reilun kaupan viini, Chill Out Genuine & Intense. Altian vuonna 2016 valmistamista tai maahantuomista 90 miljoonasta litrasta 3 miljoonaa litraa oli luomutuotteita ja 0,09 miljoonaa litraa Reilun kaupan tuotteita.