Yritysvastuu

Altian yritysvastuutyötä ohjaa neljä vastuullisuuden kulmakiveä teemoineen: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö sekä Altia & henkilöstö.

Kulmakivet pohjautuvat Altian toiminnan tarkoitukseen ja strategiaan, sidosryhmiemme odotuksiin, code of conductiin, sisäisiin periaatteisiimme ja toimintaohjeisiimme sekä kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuviin amfori BSCI -aloitteen eettisiin periatteisiin.

Koko Altiaan vaikuttavia vastuullisuusasioita käsittelee Altian yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu eri liiketoimintojen edustajista. Työryhmä raportoi johtoryhmälle ja sen puheenjohtajana toimii Altian johtoryhmässä istuva SVP, Scandinavia.

Lue lisää kulmakivistä:

Tietoa Altian tuotantolaitoksia koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista:

Lisätietoa Altian vastuullisuudesta
Hannamari Koivula
Vastuullisuuspäällikkö