Yritysvastuu

Altian yritysvastuutyötä ohjaa neljä vastuullisuuden kulmakiveä teemoineen: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö sekä Altia & henkilöstö.

Kulmakivet pohjautuvat Altian toiminnan tarkoitukseen ja strategiaan, sidosryhmiemme odotuksiin, code of conductiin, sisäisiin periaatteisiimme ja toimintaohjeisiimme sekä kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuviin amfori BSCI -aloitteen eettisiin periatteisiin.

Koko Altiaan vaikuttavia vastuullisuusasioita käsittelee Altian yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu eri liiketoimintojen edustajista. Työryhmä raportoi johtoryhmälle ja sen puheenjohtajana toimii Altian johtoryhmässä istuva SVP, Scandinavia.

Tietoa Altian tuotantolaitoksia koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista:

Green Awards 2018 logo
Altialle ja Koskenkorvan tislaamolle Green Company of the Year -palkinto

Altia on voittanut Green Company of the Year -palkinnon arvostetussa The Drinks Business Green Awards 2018 -kilpailussa Lontoossa. Altia nappasi voiton Koskenkorvan tehtaan bio- ja kiertotalouden ansiosta.

Koskenkorvan tislaamo on bio- ja kiertotalouden edelläkävijä, joka hyödyntää raaka-aineena käytettävän ohran sataprosenttisesti. Ohran kuoret, joita ei tarvita tehtaan tuotannossa, poltetaan omassa biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tislausprosessiin.

Green Company of the Year -palkinto myönnetään yritykselle, joka on osoittanut sitoutumista ympäristövastuuseen ja kehittänyt omia liiketoimintatapojaan pienentääkseen hiilijalanjälkeään.

Lisätietoa Altian vastuullisuudesta
Hannamari Koivula
Vastuullisuuspäällikkö
hannamari.koivula [at] altiagroup.com