Yritysvastuu

Altian yritysvastuutyötä ohjaa neljä vastuullisuuden kulmakiveä teemoineen: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö sekä Altia & henkilöstö.

Kulmakivet pohjautuvat Altian strategiaan, sidosryhmiemme odotuksiin, sisäisiin periaatteisiimme ja toimintaohjeisiimme sekä kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuviin Business Social Compliance Initiative -periatteisiin.

Koko Altiaan vaikuttavia vastuullisuusasioita käsittelee Altian yritysvastuutyöryhmä, joka koostuu eri liiketoimintojen edustajista. Työryhmä raportoi johtoryhmälle ja sen puheenjohtajana toimii Altian johtoryhmässä istuva päämiesliiketoiminnasta ja viennistä vastaava  johtaja. Johtoryhmä hyväksyy vuosittain yritysvastuun toimenpiteet.

Lue lisää kulmakivistä:

Tietoa Altian tuotantolaitoksia koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista:

Lisätietoa Altian vastuullisuudesta
Saara Azbel
Yritysvastuupäällikkö