Clear drink and a part of a bottleneck on a white wooden table.

Yhteiskunta

Edistämme modernia juomakulttuuria, johon kuuluu vastuullinen juomien nauttiminen. Mahdollistamme kuluttajille tietoisten, vastuullisten ja terveellisempien valintojen tekemisen ja annamme läpinäkyvää tietoa tuotteidemme sisällöstä. Olemme mukana paikallisissa aloitteissa ja otamme tiukan kannan alkoholin väärinkäyttöön.  Markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

left

Tavoitteemme 2030:

 • Tarjoamme kuluttajille vastuullisempia vaihtoehtoja ja läpinäkyvää tietoa niiden valintaan
 • Vuoteen 2030 mennessä matala-alkoholisten tai alkoholittomien juomien osuus tuotteistamme on 10%
 • Vuoteen 2030 mennessä olemme pienentäneet sokerinkäyttöämme 10%.
 • Vuoteen 2030 mennessä luomu- tuotteiden osuus tuotteistamme on 10%
 • 100%:ssa tuotteistamme on tiedot energiasta ja ainesosista sekä vastuullista juomien nauttimista koskevat ohjeet vuoteen 2030 mennessä.
 • Osallistumme vastuullista juomien nauttimista koskeviin aloitteisiin, esimerkkinä Puhutaan alkoholista -kampanja
Näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä

Sitoudumme edistämään vastuullista juomakulttuuria ja toimimme sen mukaisesti. Alla näkemyksemme vastuullisesta alkoholinkäytöstä. 

 • Kunnioitamme aikuisten oikeutta valita itse, kuluttavatko he alkoholijuomia vai eivät.  
 • Valtaosa aikuisista nauttii alkoholijuomia vastuullisesti ja kohtuudella osana sosiaalista elämää.
 • Suhtaudumme vakavasti alkoholin väärinkäytön aiheuttamiin ongelmiin ja kannatamme asiaankuuluvia julkisen tahon toimenpiteitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. 
 • Kannatamme alkoholijuomiin kohdistuvaa tarkoituksenmukaista sääntelyä. Mielestämme alkoholin haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien tulee olla näyttöön perustuvia, tehokkaita ja määriteltyihin haittoihin kohdistettuja.
 • Edistämme vastuullista alkoholinkäyttöä ja markkinoimme tuotteitamme lainsäädännön mukaisesti. 
 • Alkoholi on tarkoitettu vain aikuisille, jotka kuluttavat sitä vastuullisesti. Vastustamme ehdottomasti alaikäisten alkoholinkäyttöä.

Yhteistyötä vastuullisen alkoholikäytön edistämiseksi

Altia toimii yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa toiminta-alueellaan vastuullisen alkoholinkäytön edistämiseksi käytännössä. Suomessa teollisuuden yhteisellä nautikohtuudella.fi  -sivustolla kerrotaan vastuullisesta alkoholinkäytöstä sekä tilanteista, jolloin alkoholista on parempi kieltäytyä kokonaan. Puhutaan alkoholista  -ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten alkoholinkäyttöä ja siirtää alkoholinkäytön aloittamisikää myöhemmäksi. Muissa toimintamaissa on Norjaa lukuun ottamatta vastaavia teollisuuden yhteisiä internetsivustoja ja ohjelmia. Linkit maakohtaisille sivuille löytyvät responsibledrinking.eu -sivustolta.

Vastuullinen markkinointi

Alkoholijuomien markkinointi on pitkälle säädeltyä useimmissa Altian toimintamaissa. Lainsäädännön lisäksi Altia on markkinoinnissaan sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen alkoholiteollisuuden kattojärjestön spiritsEUROPEN markkinointia koskevia ohjeita. Kohtuulliseen alkoholinkäyttöön kannustetaan myös Altian markkinointiviestinnässä.

Markkinointiviestintää koskevien periaatteidemme mukaan emme:

 • kohdista markkinointiamme alaikäisiin
 • luo mielikuvaa, että alkoholijuomien nauttiminen vaikuttaisi positiivisesti yksilön menestykseen
 • hyväksy alkoholin yhdistämistä ajamiseen
 • esitä vastuutonta alkoholinkäyttöä positiivisena asiana
 • kuvaa alkoholista kieltäytymistä kielteisellä tavalla
 • luo mielikuvaa, että alkoholilla olisi positiivisia terveysvaikutuksia
 • korosta korkeaa alkoholipitoisuutta markkinoinnissamme