Altia Koskenkorva distillery

Turvallisuus

Työturvallisuus on yksi Altian keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista ja olemme panostaneet voimakkaasti työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä Altian omien toimintojen että ulkopuolisten toimijoiden osalta. Tältä sivulta löydät Altian turvallisuuden minimisäännöt kaikille tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleville sekä eri toimipisteidemme turvallisuusperehdytykset.

left

Varmistaaksemme, että jokainen Altialla työskentelevä on tietoinen työturvallisuuteen ja tuontohygieniaan liittyvistä asioista, edellytämme ulkopuolisilta toimijoilta kyseisen toimipaikan turvallisuusperehdytyksen suorittamista. Perehdytyksiin kuuluvat turvallisuus- sekä hygienia- ja ympäristöperehdytysohjelmat ja ne kattavat sekä Altian yhteisen että tarkemmat tehdaskohtaiset perehdytysohjelmat.

Koulutusten suorittaminen tarkastetaan ennen tehdasalueelle pääsyä. Suoritetut koulutukset ovat voimassa yhden vuoden.

Altian työturvallisuuden minimivaatimukset

Altian Minimisäännöt on luotu työturvallisuuden osalta kriittisimmille toiminnoille ja koskevat kaikkia tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleviä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Minimisäännöt löytyvät linkkien takaa:


Altian työturvallisuusperehdytys toimijoille

Altian kaikki yksiköt

Altian toimijoille tarkoitetussa turvallisuusperehdytyksessä kuvataan kaikkia Altian yksiköitä koskevat ohjeet ja vaatimukset. Turvallisuusperehdytyksen toteuttaminen vaaditaan kaikilta ulkoisilta toimijoilta.

Aloita Altian turvallisuusperehdytys.

Altian Rajamäen alkoholijuomatehdas

Rajamäen alkoholijuomatehtaalla toimijoilta vaaditaan sekä turvallisuusperehdytysohjelman että hygienia- ja ympäristöpehdytysohjelman suorittamista.

Aloita Rajamäen alkoholijuomatehtaan turvallisuusperehdytys.

Aloita Rajamäen alkoholijuomatehtaan hygienia- ja ympäristöperehdytys.

Altian Industrial Products Rajamäen tehdas

Aloita Altia IP Rajamäen tehtaan turvallisuusperehdytys.

Altian Koskenkorvan tehdas

Aloita Altia Koskenkorvan tehtaan turvallisuusperehdytys.