Garden dinner party

Sidosryhmävuorovaikutus

Sidosryhmiemme näkemykset vastuullisuudestamme ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kehitämme ja suuntaamme vastuullisuustyötämme niiden pohjalta. Pyrimme ylläpitämään aktiivista dialogia eri sidosryhmiemme kanssa eri viestintäkanavien kautta. Olennaisuusanalyysi ohjaa valintojamme ja keskittymistämme eri vastuullisuuden painopistealueisiin.

left

Pyrimme myös kertomaan vastuullisuustyöstämme sidosryhmillemme avoimesti vuosiraportoinnin lisäksi vuoden ympäri eri viestintäkanavien kautta.

Altian sidosryhmävuorovaikutus 1/2
Altian sidosryhmävuorovaikutus 2/2

Olennaisuusanalyysi

Viimeisin päivitys Altian olennaisuusanalyysiin toteutettiin vuonna 2018. Päivitys keskittyi erityisesti Altian Helsingin pörssiin listautumisen myötä tulleiden uusien omistajien, yksityisien osakkeenomistajien ja institutionaalisten sijoittajien, näkemyksiin Altian vastuullisuudesta. Olennaisuusanalyysiin sisältyi lisäksi laaja taustatutkimus maailmanlaajuisista megatrendeistä ja vastuullisuuden kehittämiseen liittyvistä trendeistä alkoholijuomateollisuudessa. Tarkempia yksityiskohtia tutkimuksesta löytyy vuoden 2018 vuosikertomuksestamme.

Altian yritysvastuuseen vaikuttavat megatrendit tunnistettiin, ja ne ovat terveys ja hyvinvointi, kiertotalous ja ilmastonmuutos. Altian yritysvastuun tärkeimmät painopisteet sidosryhmien näkemysten perusteella ovat:

  • Tuotteiden laatu ja tuoteturvallisuus
  • Vastuullinen markkinointi
  • Pohjaveden suojelu
  • Työterveys ja -turvallisuus
  • Läpinäkyvyys ja hyvä hallintotapa
  • Vastuullisesti tuotetut raaka-aineet
  • Ilmastonmuutos (energia ja fossiilipohjaiset CO2-päästöt)
  • Kiertotalous
  • Kestävät pakkausratkaisut

Edellinen, vuosia 2018–2020 koskeva, yritysvastuuohjelmamme pohjautui pitkälti analyysin tuloksiin. Vuoteen 2030 ulottuva uusi vastuullisuustiekarttamme, joka julkaistiin vuoden 2019 lopussa, rakentuu näille samoille olennaisille näkökohdille. Aiheet on kuitenkin ryhmitelty uudelleen uusien painopistealueidemme mukaisesti: Tislaamo, Juomat, Yhteiskunta ja Ihmiset.

Altian olennaisuusanalyysi