Altians in the village of Koskenkorva

Ihmiset

Altia on turvallinen ja inspiroiva työpaikka sekä luotettava kumppani toimittajillemme ja asiakkaillemme. Tavoitteenamme on lisätä työntekijöidemme hyvinvointia ja tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Liiketoimintamme eettiset normit on määritetty eettisiä periaatteita koskevissa ohjeistuksissa.

left

Tavoitteemme 2030:

  • Vuoteen 2030 mennessä Altialla on nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa (LTIF = 0)
  • Lisäämme vuosittain turvallisuushavaintokohteiden määrää
  • Vuoteen 2030 mennessä Altia on työelämän laadulla mitattuna parhaan 25% joukossa
  • 100%  riskimaiden tuottajista on  auditoitu amforin mukaisesti vuoteen 2022 mennessä

Henkilöstön hyvinvointi

Altia haluaa tukea henkilöstön motivaatiota ja innostusta esimerkiksi viestimällä avoimesti yhtiön visiosta ja strategiasta sekä edistämällä tasavertaista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia.

Hyvä johtajuus

Kaikkien altialaisten odotetaan kunnioittavan toistensa oikeutta tulla kohdelluksi reilulla tavalla ja noudattavan Altian toimintatapoja. Altian henkilöstön periaatteet, jotka ohjaavat kaikkien altialaisten toimintaa ovat Uudista rohkeastiNäytä tietäRakenna menestystä yhdessä ja Toteuta!

Työterveys ja -turvallisuus

Altian työ-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmä on Suomessa sertifioitu OHSAS 18001:2007:n mukaisesti.

Työterveyden ja turvallisuuden tärkeyttä on korostettu laatimalla toimintasuunnitelmia myös niiden Altian toimipisteiden osalta, jotka eivät kuulu sertifioidun työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän piiriin (Tabasalun tehdas, Cognacin tehdas ja Brunnan logistiikkakeskus). Tavoitteiden saavuttamiseksi on määritetty keskeiset suorituskykyindikaattorit. Vuonna 2018 Altian toimipisteissä määritettiin yhteensä 85 työterveyttä ja turvallisuutta edistävää toimenpidettä. Näistä 70:tä (82 %) alettiin soveltaa täysimääräisesti vuonna 2018. Muiden toimenpiteiden käyttöönotto on meneillään.