Vastuullisuus

Elämä on tehty nautittavaksi, mutta ei planeettamme kustannuksella. Siksi olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä. Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ovat paras valinta ympäristömme ja ilmastomme kannalta ja että niitä markkinoidaan ja kulutetaan vastuullisesti.

Vastuullisuustiekarttamme 2030

Olemme julkaisseet vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan, jonka ytimessä on kiertotalous ja hiilineutraali tuotanto. Uudella vastuullisuuden tiekartalla olemme asettaneet kunnianhimoiset, numeraaliset tavoitteet vastuullisuustyöllemme vuoteen 2030 saakka. Uusi tiekartta jakautuu neljään vastuullisuuden painopistealueeseen: Tislaamo, Juomat, Yhteiskunta ja Ihmiset.

 

Sidosryhmävuorovaikutus vastuullisuustyömme perustana

Sidosryhmiemme näkemykset vastuullisuudestamme ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Kehitämme ja suuntaamme vastuullisuustyötämme niiden pohjalta. Pyrimme ylläpitämään aktiivista dialogia eri sidosryhmiemme kanssa eri viestintäkanavien kautta. Olennaisuusanalyysi ohjaa valintojamme ja keskittymistämme eri vastuullisuuden painopistealueisiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Vastuullisuustiekarttamme perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme valinneet ne kestävän kehityksen tavoitteet, joita voimme edistää eniten ja mihin toiminnoillamme on suurin vaikutus. Nämä ovat:

3: Good health and wellbeing

6: Clean water and sanitation

12: Responsible consumption and production

13: Climate action

UN sustainable development goals icons.