Lehdistötiedote

Teknisen etanolin hankinta koronapandemian aikana

Altia noudattaa teknisen etanolin toimituksissa huoltovarmuuskeskuksen priorisointikannanottoa toimittamalla teknistä etanolia ensisijaisesti huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimialoille. Käsihuuhderaaka-aineiden hankintaan on tehty helpotuksia saatavuuden lisäämiseksi.

Altiaan on kohdistunut koronakriisin aikana poikkeuksellisen suuri yhteydenotto- ja tilauspaine koskien käsihuuhteissa raaka-aineena käytettävän teknisen etanolin toimituksia. Olemme lisänneet merkittävästi teknisen etanolin tuotantoamme, mutta emme valitettavasti pysty vastaamaan koko kysyntään. Altia on teknisen etanolin toimituksissa noudattanut huoltovarmuuskeskuksen priorisointikannanottoa toimittamalla teknistä etanolia ensisijaisesti huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimialoille.

Olemme myös aktiivisesti myötävaikuttaneet viranomaisten kriisiajan päätöksiin teknisen etanolin saatavuuden lisäämiseksi Suomessa poikkeusoloissa:

  • Lupaviranomainen Valvira antoi maaliskuussa päätöksen, joka mahdollisti Suomessa uusien denaturoimisaineiden isopropanolin ja t-, i- tai n-butanolin käytön iho- ja pintadesinfiointituotteiden valmistuksessa. Tämä on helpottanut denaturoimisaineiden saatavuusongelmia.
  • Toinen merkittävä viranomaisten poikkeustilan päätös on 31.3. voimaan tullut Tukesin käsihuuhteiden ja desinfiointiaineiden valmistajille myönnetty helpotus valmistuksessa käytettävien teknisten etanolien laadussa. Päätöksen mukaan tehoaineena saa käyttää myös teknistä etanolia, joka ei ole Euroopan kemikaaliviraston hyväksyttyjen toimittajien Artikla 95 mukaisella listalla. Tämä päätös on ennestään lisännyt  mahdollisuuden käyttää hyvin laajalti eurooppalaisten etanolivalmistajien tuotteita, sekä teknisten etanolien että liikennepolttoaine-etanolien puolelta. Lisää tietoa: https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tukes-myontaa-helpotuksia-kasidesien-ja-desinfiointiaineiden-valmistajille

Suomessa valmistetaan vain alle 5 % Euroopassa tuotetusta teknisestä etanolista. Kehoitammekin tässä tilanteessa teknisen etanolin ostajia ottamaan yhteyttä muihin eurooppalaisiin etanolin valmistajiin tarjouspyynnöllä. Kartoitimme tiedossamme olevia toimijoita, joita ovat esimerkiksi:

  • Eurooppalaisia teknisten etanolien valmistajia ovat esimerkiksi Alco Group, Cristal Union, Cargill, Euro-Alcohol, Sedamyl, Tereos sekä kotimainen ST1.
  • Eurooppalainen valmistajien yhdistys listaa jäsenensä kotisivuillaan https://epure.org/, minkä lisäksi markkinoilla on useita muita valmistajia.
  • Monet polttoneste-etanolien valmistajat pystyvät tarjoamaan käsideseihin soveltuvaa etanolia. Näistä esimerkkeinä St1:n lisäksi CropEnergies AG ja Agrana Betailigungs AG.
  • Myös useat teknisten tuotteiden jakeluyhtiöt, kuten kotimainen Telko Oy, Brenntag ja Sekab myyvät ja välittävät etanolituotteita ja teknisiä etanoleja.
Lisätiedot ja yhteydenotot:
Konserniviestintä
Petra Gräsbeck
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
petra.grasbeck [at] altiagroup.com