Lehdistötiedote

Kotimaisen ohratärkkelyksen ilmastovaikutus pienentynyt yli 30% vuodesta 2008

Altian Koskenkorvan tehtaalla valmistaman ohratärkkelyksen hiilijalanjälki on 1 140 kg CO2-eq/tonni. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi runsaassa kymmenessä vuodessa, lähinnä ohran viljelyssä käytettävien lannoitteiden valmistuksen kehittymisen sekä Koskenkorvan tehtaan käyttämän uusiutuvan energian myötä. Ohratärkkelystä käytetään raaka-aineena mm. paperi- ja kartonkiteollisuudessa, sekä panimo- ja elintarviketeollisuudessa.

Ohratärkkelyksen hiilijalanjäljen selvitys on osa Tärkkelysteollisuusyhdistyksen teettämää tutkimusta, jossa selvitettiin kotimaisten tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemä tutkimus kattoi tuotteen koko elinkaaren aina raaka-aineen viljelystä lopputuotteeseen. Tärkkelystuotteiden hiilijalanjälkeä mitattiin edellisen kerran Luken tutkimuksessa vuonna 2008.

Kotimaisen ohratärkkelyksen vertailukelpoinen ilmastovaikutus on pienentynyt 31 % edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Ohran tuotannon päästöt vähentyneet merkittävästi

Suurin osa ohratärkkelyksen ilmastokuormasta syntyy ohran tuotannosta eli viljelystä ja maatalouden tuotantopanoksista, kuten lannoitteista ja kasvinsuojeluaineista. Viljan tuotannon aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähentyneet merkittävästi lannoitteiden valmistuksen kehittymisen myötä.

Raaka-aineen ohella ilmastokuormaa syntyy tärkkelyksen erotusprosessista sekä kuivaamisesta. Vuoden 2014 lopulla käyttöön otetun Koskenkorvan biovoimalaitoksen myötä tärkkelyksen kuivaamisesta aiheutuneet päästöt ovat pienentyneet huomattavasti (74%) vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna.

Eri tekijöiden vaikutus Altian ohratärkkelyksen hiilijalanjälkeen:

  %-osuus kokonaispäästöistä
Ohran viljely 69 %
Maatalouden tuotantopanokset 9,5 %
Tärkkelyksen erotus 9 %
Tärkkelyksen kuivaus 8 %
Kuljetukset 2,5 %
Jätteet ja jätevesi 0,5 %
Kemikaalit 0,5 %

Kotimainen ohratärkkelys korvaa paperiteollisuudessa öljypohjaisia raaka-aineita

Tärkkelyksen valmistuksessa syntyviä muita tuotteita, kuten viljaviinaa tai rehuraaka-ainetta, ei tässä tutkimuksessa laskettu hyvittämään hiilijalanjälkeä. Jos niin olisi tehty, tärkkelyksen hiilijalanjälki pienenisi entisestään.

Kotimaista ohratärkkelystä käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa korvaamaan tuontitärkkelyksiä, kuten tapiokaa ja maissia. Tärkeimpiä sovelluskohteita ovat pintaliima, sideaine sekä muut paperin ja kartongin päällystekomponentit. Altian tuottamaa natiivia ohratärkkelystä voidaan käyttää kohteesta riippuen joko sellaisenaan tai entsymaattisesti modifioituna. Ohratärkkelyksellä on mahdollista pienentää myös öljypohjaisten sideaineiden, kuten lateksin käyttöä. Tällä hetkellä metsäteollisuus on suomalaisen tärkkelyksen suurin käyttäjä, sillä esimerkiksi paperinvalmistajat pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan fossiilisista raaka-aineista.

Ohratärkkelys on myös elintarviketeollisuuden käyttämä raaka-aine. Ohratärkkelys voidaan valmistaa Koskenkorvan tehtaalla myös gluteenittomana. Tämä mahdollistaa sen laajemman hyödyntämisen erilaisissa käyttökohteissa. Ohratärkkelyksellä voidaan oluen valmistuksessa korvata sekä ohramallasta, että muita sokerin lähteitä.

Tavoitteena hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä

Altia valmistaa ohratärkkelystä Koskenkorvan tislaamolla osana viljaviinan tuotantoprosessia. Koskenkorvan tislaamo perustuu bio- ja kiertotalouteen, ja useiden tuotteiden ansiosta se pystyy hyödyntämään raaka-aineena käyttämänsä suomalaisen ohran kokonaan. Viljaviinan ja ohratärkkelyksen lisäksi tehdas tuottaa rehujen raaka-ainetta. Lisäksi käymisprosessissa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja toimitetaan edelleen mm. kasvihuoneviljelyyn.

Ohran kuoret, joita ei muuten hyödynnettäisi Koskenkorvan tehtaan tuotannossa, poltetaan omassa biovoimalaitoksessa, joka tuottaa höyryenergiaa tehtaan tarpeisiin.

Altian tavoitteena on täysin hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Altia ei käytä kompensaatioita päästöjen vähennyskeinona, vaan askeleet kohti hiilineutraaliutta perustuvat omien tuotantolaitosten, kuten Koskenkorvan tislaamon biovoimalaitoksen, kehittämiseen ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtymiseen. Altia on aloittanut myös valmistamiensa juomatuotteiden hiilijalanjälkien selvitykset. Työ alkoi kesällä 2019 Koskenkorva Vodkan hiilijalanjäljen laskennalla.

Selvityksen tärkkelystuotteiden hiilijalanjäljestä toteutti Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimusta koordinoi Elintarviketeollisuusliitossa toimiva Tärkkelysteollisuusyhdistys, jonka jäsen Altia on. Tavoitteena oli mitata, miten pitkälle tärkkelysteollisuus on edennyt ponnisteluissaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja mihin toimiin sen kannattaa seuraavaksi ryhtyä. Tutkimuksessa hyödynnettiin alan parhaita menetelmiä ja sen pohjana ovat soveltuvin osin olleet todelliset tuotantoketjusta kerätyt tiedot.

Lisätietoja: Jukka Sala, Sales Director, Industrial Products, Altia, p. 040 501 7489, jukka.sala [at] altiagroup.com

Altia Industrial on Pohjoismaiden johtava ohrapohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita ovat ohratärkkelys, ohra-alkoholi, tekniset etanolit ja rehujen raaka-aineet. Altia Industrial tarjoaa myös sopimusvalmistusratkaisuja sekä juomateollisuudelle että muiden teollisuusalojen tarpeisiin. Altia Industrial kuuluu alkoholijuomayhtiö Altiaan.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Konserniviestintä
Petra Gräsbeck
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
petra.grasbeck [at] altiagroup.com