Pörssitiedote

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj   Pörssitiedote 7.2.2019 klo 21:00

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj   Pörssitiedote 7.2.2019 klo 21:00

Altia Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Altia Oyj on vastaanottanut 7.2.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Lazard Asset Management LLC:lta. Ilmoituksen mukaan osuus Altia Oyj:n osakkeista ja äänistä on 6.2.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan ja ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta.

Lazard Asset Management LLC:n kokonaisosuus Altia Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,34 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella
5,34 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella
36 140 485
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,94 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella
4,94 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella

Ilmoitetut tiedot tilanteesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000292438 1 928 467 osaketta
869 359 osaketta äänioikeudella
5,34 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella
A YHTEENSÄ

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Lazard Asset Management LLC 5,34 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella
5,34 % osakkeita
2,40 % osakkeita äänioikeudella

Ilmoituksen sisältämät lisätiedot:

Yhtiölle on toimitettu seuraavat englanninkieliset tiedot Lazard Asset Management LLC:sta:Clarity to #8: Lazard Asset Management LLC is not controlled by one individual, it is a wholly owned subsidiary of Lazard Freres & Co, a New York Limited Liability Company with one member, Lazard Group LLC, a Delaware limited liability company. Interest of Lazard Group LLC are held by Lazard Limited, which is a Bermuda corporation with shares that are publicly traded on the NYSE under “LAZ”. Lazard Asset Management excersizes voting-rights without interference from Lazard Freres & Co. Lazard Asset Management is a fiduciary and shares are held on behalf of its clients.  

ALTIA OYJ

Niklas Nylander, talous- ja rahoitusjohtaja

Yhteydenotot:

Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040 748 8864

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.altiagroup.fi

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tua Stenius-Örnhjelm
Investor Relations Manager
tua.stenius-ornhjelm [at] altiagroup.com