corporate governance statement

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Altia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Altian hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan Yhtiön ylin päättävä elin.

Hallitus vastaa Altian hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.