Anora Group

Altia ja Arcus yhdistyvät johtavaksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi

Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n hallitukset ovat 29.9.2020 tiedottaneet yhdessä, että Altia ja Arcus ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jolla muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo.

Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP Oyj.

Altian osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumissuunnitelman ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.11.2020.

left

Yhdistyminen

Yhdistyminen toteutetaan lain mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa Arcus sulautuu Altiaan ja purkautuu.

Arkuksen osakkeenomistajat saavat 0,4618 uutta Altian osaketta jokaista omistamaansa Arcuksen osaketta kohti, eli yhdistymisen jälkeen Altian osakkeenomistajien omistusosuus Yhdistyneessä Yhtiössä on 53,5 % ja Arcuksen osakkeenomistajien 46,5 %.

Altia ehdottaa, että se maksaa ylimääräistä osinkoa yhteensä noin 14,5 miljoonaa euroa, mikä vastaisi 0,40 euroa osaketta kohti, Altian osakkeenomistajille ennen sulautumisen toteutumista. Ylimääräinen osinko maksetaan Altian vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen hyväksymän vuoden 2020 loppuun mennessä maksettavan 0,21 euron osakekohtaisen osingon lisäksi.

Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP Oyj.

Lue pörssitiedote kokonaisuudessaan (29.9.2020) >>

Katso julkistustilaisuuden videotallenne >>


Avaintietoja

 • ANORA tulee tarjoamaan ainutlaatuisen valikoiman ikonisia paikallisia, alueellisia ja globaaleja brändejä. Tämä yhdistettynä syvälliseen kuluttajatuntemukseen ja vahvaan innovaatiokyvykkyyteen mahdollistaa sen, että ANORA pystyy saavuttamaan kasvua ja vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin entistä paremmin.
 • ANORAlla tulee olemaan vahva asema pohjoismaisilla markkinoilla, tehden siitä houkuttelevan kumppanin Pohjoismaat kattavien erinomaisten markkinakanavoidensa kautta.
 • Sulautuminen kasvattaa voimakkaasti skaalaa ja tehostaa näin ollen odotettavasti koko arvoketjua. Yhdistymisen seurauksena kasvaneiden sisäisten volyymien kautta muodostuu entistä kilpailukykyisemmät Industrial- ja Logistics-liiketoimintayksiköt. 
 • Vahvan yhdistetyn kassavirran avulla ANORAlla on hyvä asema vahvemmalle kansainväliselle laajentumiselle.
 • Vahva arvonluonti merkittävistä synergioista, 8-10 miljoonan euron  potentiaaliset vuotuiset nettokäyttökatesynergiat on identifioitu.
 • ANORAn alustava yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on 640 miljoonaa euroa, ja ANORA työllistää 1 100 ammattilaista Pohjoismaissa ja Baltiassa

Aikataulu

 • 29.9.2020: Julkistus
 • 23.10.2020: Sulautumisesitteen julkistaminen
 • 12.11.2020: Altian ja Arcuksen ylimääräiset yhtiökokoukset - kummankin yhtiön osakkeenomistajat hyväksyivät sulautumissuunnitelman
 • 25.11.2020: Altian osingonmaksu (yhtiökokouksen valtuutus, 0,21e osakkeelta)
 • Q3 2021: Altian ylimäääräinen osingonmaksu (0,40e osakkeelta)
 • Q3 2021: Odotettu sulautumisen toteutuminen (Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen viranomaisluville kuten kilpailuviranomaisten hyväksynnöille). 28.7.2021 tiedotetun mukaisesti täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana
Sanna Suvanto-Harsaae press event

 

“Olemme erittäin tyytyväisiä voidessamme julkistaa Altian ja Arcuksen sulautumisen sekä ilmoittaa, että uudella yhtiöllä, Anora Groupilla tulee olemaan pääkonttori Helsingissä. Tämä kahden tasavertaisen pohjoismaisen yhtiön yhdistyminen on looginen jatkumo Altian strategisella matkalla, joka alkoi vuonna 2018 listautumisannilla.

Yhdessä nämä kaksi innovatiivista yhtiötä ovat ottamassa tärkeää askelta matkalla Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi, jolla on erinomainen kasvupotentiaali myös Pohjoismaiden ulkopuolella.”

- Sanna Suvanto-Harsaae,
Altian hallituksen puheenjohtaja

Michael Holm Johansen press event

 

“Arcuksella ja Altialla on vahva pohjoismainen asema, joka perustuu pitkään perinteeseen, ikonisiin brändeihin ja ainutlaatuiseen ymmärrykseen pohjoismaisesta kuluttajasta.

Tämä sulautuminen luo merkittävää arvoa kummankin yhtiön osakkeenomistajille ja Yhdistynyt Yhtiö tulee olemaan taloudellisesti entistä vahvemmassa asemassa tavoitellakseen kasvua pohjoismaista ydinliiketoimintaansa laajemmalla alueella. Yhtiö tulee olemaan asiakkaille ja päämiehille houkutteleva yhtiö, joka pystyy työllistämään parasta osaamista.”

- Michael Holm Johansen,
Arcuksen hallituksen puheenjohtaja

Pekka Tennilä press event

 

“Kasvaneen skaalan ja tehokkaamman tuotannon kautta voimme vahvistaa johtavaa kestävyysasemaamme entisestään. Yhdistämällä resurssimme luomme merkittävää kasvupotentiaalia viennille ja paremmat mahdollisuudet viedä ikonisia brändejämme sekä kestäviä pohjoismaisia juomakokemuksia uusille markkinoille.

Uskon yhdistymisen myös parantavan asemaamme houkuttelevana työnantajana Pohjoismaissa ja tarjoavan entistä parempia kehittymismahdollisuuksia ammattilaisillemme Pohjoismaisessa inklusiivisessa työkulttuurissa.”

- Pekka Tennilä, Altian toimitusjohtaja

Kenneth Hamnes press event

 

“Uusi yhtiö tulee olemaan vahva ja näkyvä pohjoismainen yksikkö.

Yhdessä tulemme tarjoamaan parempia mahdollisuuksia kansainvälisille edustajillemme ja päämiehillemme, ja tästä hyötyvät myös asiakkaamme.”

- Kenneth Hamnes, Arcuksen toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous

Altian ylimääräinen yhtiökokous 2020 pidettiin12.11.2020. Altian osakkeenomistajat hyväksyivät Altian ja Arcuksen yhdistymisen. Siirry yhtiökokous-sivulle >>

Yhdistymiseen liittyvät materiaalit

Arcuksen taloudellista tietoa

Altian taloudellista tietoa