A drink in a glass with some orange peel and juniper.

Vuosikertomus 2019

Tervetuloa lukemaan Altian vuosikertomusta 2019. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, tilinpäätöksen, hallinnoinnin selvitykset sekä vastuullisuusosion.

left
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä: ”Olen vuotta 2019 tarkastellessani tyytyväinen siihen, että liikevaihtomme ja kannattavuutemme paranivat. Scandinavia-segmentissä liikevaihto ja kannattavuus paranivat erityisesti Ruotsissa, missä parannusta tuki jälleen yksi menestyksekäs Blossa-kausi. Saimme päätökseen vastuullisuustiekartan valmistelutyön ja asetimme itsellemme kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet.

Vuonna 2019 liikevaihtomme kasvoi 0,6 prosenttia ja oli 359,6 (357,3) miljoonaa euroa. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 1,5 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien ja viinien liikevaihto yhteensä oli edellisvuoden tasolla, ja kiinteillä valuuttakursseilla oli nähtävissä hienoista kasvua.

Altian väkevien alkoholijuomien myynnin arvo kasvoi kaikilla kolmilla monopolimarkkinoilla: Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Viinien kasvua ajoi Ruotsin hyvä tulos. Altia Industrial -segmentin liikevaihdon kasvua vauhdittivat korkeammat hinnat ja volyymien kehittyminen teollisissa tuotteissa.”

Vuosikertomus 2019 vastuullisuus -kansilehti
Vastuullisuus

Vuonna 2019 vahvistimme pitkäaikaista sitoutumistamme vastuullisuuteen julkaisemalla vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan. Joulukuussa julkaistu vastuullisuustiekartta 2030 sisältää kunnianhimoiset, numeeriset pitkän aikavälin tavoitteet, jotka pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Neljästä painopistealueesta – Tislaamo, Juomat, Yhteiskunta ja Ihmiset – koostuva tiekartta nostaa kiertotalouden ja hiilineutraalin tuotannon vastuullisuustoimintojemme ytimeen. 

Muita vuoden 2019 vastuullisuustyön keskeisiä tapahtumia olivat muun muassa uuden työturvallisuuden kehittämisohjelman ja tuotteiden hiilijalanjälkilaskentojen käynnistäminen sekä Koskenkorvan tislaamon valinta Sitran kokoamalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle.