Näkymät 2021

Vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä Altia on antanut lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021. 

left

Näkymät vuodelle 2021 (julkaistu 25.2.2021)

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen. 

Koronavirustilanteen päivitys: Koronaviruspandemian rajoitukset rajoittavat tai jopa sulkevat Altian juomatuotteiden myyntikanavia matkustajamyyntiä, vientiä ja anniskelumyyntiä. Näiden kanavien elpyminen riippuu hallitusten asettamien rajoitusten tasosta ja laajuudesta sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksista. Elpymisen kestoa on vaikea arvioida, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavan mukaan. Talouden ja toimintaympäristön epävarmuus on suurta, ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Lyhyen aikavälin näkymät

Altia on päättänyt antaa lyhyen aikavälin näkymät mutta ei ohjeistusta vuodelle 2021 koronaviruspandemiasta johtuvien epävarmuuksien ja koko vuoden 2021 heikon ennustettavuuden vuoksi.

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin. Monopolimarkkinoilla kuluttajien ostojen siirtymisen monopolikanaviin odotetaan jatkuvan niin kauan kuin matkustajamyyntiä ja anniskelumyyntiä rajoitetaan. Tilanteen odotetaan vakautuvan aikaisintaan kesäkauden jälkeen.

Altia Industrial -segmentissä koronaviruspandemian odotetaan vaikuttavan edelleen merkittävästi sopimusvalmistukseen ja teollisiin tuotteisiin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla. Tuontietanolin hintojen nousu aiheuttaa painetta teknisen etanolin katteisiin. Ohran hinta on noussut tämän vuoden alussa, ja hintatason odotetaan olevan korkeampi kuin vuonna 2020, uuteen satoon saakka.

Toimintaympäristön elpymiseen vaikuttaa koronaviruksen kehitys, rokotusten edistyminen ja kuluttajien käyttäytymisen muutos.

Lue lisää: