Näkymät 2020

Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta (19.8.2020).

left

Näkymät vuodelle 2020 (julkaistu 19.8.2020)

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa kilpailuympäristö, yleiset talousnäkymät, ja muutokset alkoholiverotuksessa ja -sääntelyssä. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja kysynnän muutoksiin liittyvä epävarmuus jatkuu. Näiden lisäksi tuotteiden suorien kustannusten vaihtelut vaikuttavat konsernin kannattavuuteen. 

Koronavirustilanteen päivitys: Toimintaympäristön epävarmuus on korkealla tasolla. Markkinoiden toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen.

Kausiluonteisuus

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Suuri osa yhtiön tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.

Ohjeistus

Altia pidättäytyy edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronapandemian pitkittyneistä epävarmuuksista johtuen. Ohjeistus päivitetään jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.

Hallitusten ja terveysviranomaisten asettamilla rajoituksilla ja ohjeilla on merkittävä vaikutus Altian toimintaympäristöön. Näkyvyys on loppuvuoden osalta edelleen heikko ja ennusteiden tekeminen vaikeaa. Talouden epävarmuus on korkealla tasolla ja talouden hidastumisen riski on todellinen.

Kuluttajatuotteiden myynnin toipuminen riippuu hallitusten asettamien matkustamiseen, liikkumiseen ja lähikontaktien välttämiseen liittyvien rajoitusten ja suositusten tasosta ja laajuudesta. Toipumisen kestoa on vaikea arvioida. Siihen vaikuttavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä, ja sen odotetaan vaihtelevan myyntikanavasta toiseen: anniskelumyynnin voidaan odottaa toipuvan matkustajamyyntiä nopeammin.

Aiemmin julkaistu ohjeistus 13.2.2020:

Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.

Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 milj. euroa).

Lue lisää: 

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2020