Laskentakaavat

Tältä sivulta löydät tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät.

left

Tunnuslukujen määritelmät 

Tunnusluku 

Määritelmä 

Käyttökate 

Liiketulos ennen poistoja 

Käyttökateprosentti 

Käyttökate / liikevaihto 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 

Vertailukelpoinen liiketulos / liikevaihto 

Vertailukelpoinen käyttökate 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti 

Vertailukelpoinen käyttökate / liikevaihto 

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta 

Vertailukelpoinen käyttökate – IFRS 16 vaikutus 

Lainat 

Pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaiset lainat 

Nettovelka 

 

 

Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta 

Lainat + pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset leasingvelat – rahavarat 

 

Lainat - rahavarat 

Nettovelkaantumisaste, % 

 

Nettovelkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta, % 

 

Nettovelka / oma pääoma yhteensä  

 

Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta / oma pääoma yhteensä  

Omavaraisuusaste, % 

 

 

Omavaraisuusaste ilman IFRS 16 vaikutusta, % 

Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä – Saadut ennakot) 

 

Oma pääoma yhteensä/ (Varat yhteensä-Käyttöoikeusomaisuuserät -Saadut ennakot) 

Nettovelka/ vertailukelpoinen käyttökate 

 

Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta 

Nettovelka/ vertailukelpoinen käyttökate 

 

Nettovelka ilman IFRS 16 vaikutusta /Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta 

Tulos / osake 

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä kauden aikana