Laskentakaavat

Tältä sivulta löydät tunnuslukujen laskentakaavat ja määritelmät.

left

Tunnuslukujen määritelmät 

Tunnusluku 

Määritelmä 

Käyttökate 

Liiketulos ennen poistoja 

Käyttökateprosentti 

Käyttökate / liikevaihto 

Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen liiketulosprosentti 

Vertailukelpoinen liiketulos / liikevaihto 

Vertailukelpoinen käyttökate 

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti 

Vertailukelpoinen käyttökate / liikevaihto 

Lainat 

Pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaiset lainat 

Nettovelka 

Lainat + pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset leasingvelat – rahavarat 

Nettovelkaantumisaste, % 

Nettovelka / oma pääoma yhteensä  

Omavaraisuusaste, % 

Oma pääoma yhteensä / (Varat yhteensä – Saadut ennakot) 

Nettovelka/ vertailukelpoinen käyttökate 

Nettovelka/ vertailukelpoinen käyttökate 

Tulos / osake 

Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos / Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen kappalemäärä kauden aikana