Kausiluonteisuus

Tällä sivulla kuvaamme Altian liiketoiminnan kausiluonteisuutta. 

left

Altian liikevaihtoon ja kannattavuuteen vuoden aikana vaikuttavat vahvasti kausiluonteiset tekijät. 

Alkoholijuomien kulutuksessa on merkittävää kausiluonteista vaihtelua, jolla on vaikutus Altian liikevaihtoon ja kassavirtaan. Kausiluonteisia tekijöitä ovat tyypillisesti kuluttajien loma- ja kausiostokäyttäytyminen, erityisesti loppuvuodesta joulun ja uuden vuoden aikaan mutta myös muiden juhlapäivien kuten pääsiäisen, vapun ja juhannuksen aikaan. 

Suuri osa Altian tuloista ja kassavirrasta saadaan tavallisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun taas vuoden ensimmäisellä neljänneksellä osuus on huomattavasti pienempi. Lisäksi vuoden lopun huippusesonkiin liittyvät valmisteverot maksetaan tammikuussa, mikä johtaa merkittäviin ulosmeneviin kassavirtoihin.