Avainluvut

Tältä sivulta löytyvät Altian taloudelliset avainluvut.

left
Avainluvut 2019

Konsernin tunnusluvut 2016 - 2019 

 

Q4/19 Q4/18 Q3/19 Q3/18

Q2/19 

Q2/18 

Q1/19 

Q1/18 

2019

2018 

2017 

2016 

Liikevaihto, milj. euroa 

110,1 110,9 84,5 85,7

91,2 

87,1 

73,8 

73,5 

359,6

357,3 

359,0 

380,7 

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 

19,7 15,9 11,4 10,3

9,4 

8,7 

4,3 

5,2 

44,8

40,0 

42,4 

38,0 

   % liikevaihdosta 

17,9 14,3 13,5 12,0

10,4 

9,9 

5,8 

7,0 

12,4

11,2 

11,8 

10,0 

Käyttökate, milj. euroa 

19,8 14,4 9,8 10,3

9,2 

8,3 

4,3 

1,1 

43,1

34,0 

40,3 

39,7 

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa 

15,2 12,2 6,9 6,6

5,0 

5,2 

-0,3 

1,6 

26,8

25,6  

28,2 

23,6 

   % liikevaihdosta 

13,8 11,0 8,2 7,7

5,5 

5,9 

-0,4 

2,2 

7,5

7,2 

7,8 

6,2 

Liiketulos, milj. euroa 

15,3 10,7 5,3 6,6

4,8 

4,8 

-0,3 

-2,5 

25,1

19,7 

26,1 

25,3 

Kauden tulos, milj. euroa 

10,4 8,6 4,0 4,8

3,6 

3,6 

0,3 

-1,8 

18,4

15,1 

18,3 

23,4 

Osakekohtainen tulos, euroa 

0,29 0,24 0,11 0,13

0,10 

0,10 

0,01 

-0,05 

0,51

0,42 

0,51 

0,50 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk 

0,6 1,2 2,0 1,9

2,0 

1,8 

2,2 

1,8 

0,6

1,2 

1,1 

0,5 

Henkilöstö keskimäärin 

648 701 677 725

705 

742 

698 

705 

682

718 

762 

879 

  

       

  

  

 

 

 

  

 

 

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa 

18,8 - 10,5 -

8,5 

3,2 

41,0

 

 

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta 

- - - -

2,0 

0,4

 

 

Lisää taloudellista tietoa löytyy taloudellisista raporteistamme >