Blossa 2020 Myntathe

Altian ylimääräinen yhtiökokous 2020 pidetään 12.11.2020

Ylimääräinen yhtiökokous 2020

Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 12.11.2020 klo 14 Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kehotamme seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä – ei vaadi rekisteröintiä.

left

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on julkaistu pörssitiedotteena 2.10.2020: Kutsu Altia Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Altian ja Arcuksen yhdistyminen

Altia ja Arcus ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jolla muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group Oyj. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Altian ja Arcuksen ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä viranomaisluville, kuten kilpailuviranomaisten hyväksynnöille. Lue lisää yhdistymisestä >>

Erikoisjärjestelyt viranomaismääräysten noudattamiseksi

Koronaviruspandemiasta johtuen Altia on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

  • Altia kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.
  • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä – ei vaadi rekisteröintiä.
  • Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.
  • Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.
  • Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua, eikä jaettavia tuotelahjoja.

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen

2.11.2020

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

21.10.-4.11.2020 klo 16 mennessä

Ennakkokysymykset yhtiökokoukselle

9.11.2020 klo 16

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen päättyy

9.11.2020 klo 10

Ilmoittautuminen päättyy hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta

12.11.2020

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika ja paikka

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.11.2020 klo 14.00 Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja/tai käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2020, rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.11.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • Euroclearin verkkopalvelussa;
  • sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com;
  • puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai
  • kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.10.-9.11.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

Äänestä ennakkoon >


Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa yhtiön lakimiehen Heini Moilasen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan hyödyntämällä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.

Valtakirjamallit äänestysohjeineen:

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki viimeistään 9.11.2020 klo 16.00 mennessä.

Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi

Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin.

Kysymyksiä voi esittää 21.10.2020 alkaen 4.11.2020 klo 16.00 asti verkkolomakkeen kautta.

Lähetä ennakkokysymyksiä >

Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi

Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetystä voi seurata ilman rekisteröintiä. Linkki verkkolähetykseen lisätään verkkosivuille myöhemmin.

Yhtiökokousta vain verkkolähetyksen kautta seuraavaa osakkeenomistajaa ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää (paitsi asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon).

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.11.2020 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröidyn osakkeiden omistajan puolestaan. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä on saataville alla D-osiossa.