Rhubarb pink drink

Varsinainen yhtiökokous 2021

Altia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 19.3.2021. COVID-19-pandemian leviämisen estämiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi olla kokouksessa paikan päällä läsnä.

left

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen tilapäisen lainsäädännön (667/2020) nojalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokouksesta ei järjestetä suoraa verkkolähetystä, eikä kokouksesta julkaista tallennetta.

Yhtiö julkaisee toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan esitykset internetsivuillaan noin 4.3.2021. Yhtiön johto ei osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on julkaistu pörssitiedotteena 25.2.2021: Kutsu Altia Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. 

Videoesitykset

Hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaaen esitys >>

Toimitusjohtaja Pekka Tennilän esitys >>

Tärkeitä päivämääriä

25.2.

Yhtiökokouskutsun julkistaminen

2.3. klo 16

Määräaika äänestykseen otettaville vastaehdotuksille

3.3. klo 16

Ennakkoäänestyksen alkaminen

4.3.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan videoiden julkaisu

8.3. klo 14

Määräaika osakkeenomistajien ennakkokysymyksille

9.3.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

11.3.

Osakkeenomistajien kysymysten ja hallituksen vastausten julkaiseminen

15.3. klo 16

Ennakkoäänestys päättyy

16.3. klo 10

Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy

19.3.

Yhtiökokouspäivä

23.3.*

Osingon täsmäytyspäivä

30.3.*

Osingon maksupäivä

Viimeistään 2.4.

Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla verkkosivuilla

*) Hallituksen ehdotus

Osallistuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 3.3.2021 klo 16.00 alkaen ja 15.3.2021 klo 16.00 saakka: 

a) ennakkoäänestyspalvelun kautta

Sähköiseen ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan suomalainen henkilötunnus tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai asiamiehen vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

b) postitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.altiagroup.com/fi/sijoittajat 3.3.2021 klo 16.00 saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm [at] innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoääniä postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot saadaan ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan on ilmoitettava pyydetyt tiedot, kuten nimensä, henkilö-/Y-tunnus, sähköpostiosoite tai puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai laillisen edustajan nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien tai edustajien Innovatics Oy:lle ja yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Lisätietoja saa myös ilmoittautumisajan kuluessa puhelimitse numerosta +358 10 2818 909 maanantaista perjantaihin klo 9.00 ja 12.00 välillä sekä klo 13.00 ja 16.00 välillä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee myös äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjapohja ja äänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.3.2021 klo 16.00. 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti liitteenä ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm [at] innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Altia Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla vastaanotettuna ennen ennakkoäänestysajan päättymistä 15.3.2021 klo 16.00.

Osakkeenomistajan asiamiehen tulee ilmoittautua ja äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta ja hän voi esittää vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänien toimittaminen ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan asianmukaiseksi ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että ne sisältävät edellä mainitut ilmoittautumiseen tarvittavat tiedot.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2021 klo 10.00.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus esittää äänestykseen otettavia vastaehdotuksia koskien varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia. Tällaiset vastaehdotukset tulee olla toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com viimeistään 2.3.2021 kello 16.00 mennessä.

Ennakkokysymykset

Osakkeenomistajalla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin asiakohtiin liittyviä kysymyksiä sähköisen äänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com viimeistään 8.3.2021 kello 14.00 mennessä.