highcoast_martini

Altia siirtää vuoden 2020 yhtiökokouksen

Altia on peruuttanut 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Varsinainen yhtiökokous 2020

Altia peruuttaa 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

left

Altia siirtää vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen

Altia peruuttaa 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen ja siirtää sen myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.

Altia suhtautuu vakavasti koronaviruksen etenemiseen ja Altian hallitus on tilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen tekemien linjausten seurauksena päättänyt peruuttaa keskiviikoksi 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen.

Suomen hallitus ilmoitti 16.3.2020, että julkiset kokoontumiset rajoitetaan korkeintaan kymmeneen henkilöön.

Altian hallitus kutsuu vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.  

Pörssitiedote 18.3.2020

 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvät uudet tiedot päivitetään tälle sivulle myöhemmin. Alla olevat tiedot eivät ole ajan tasalla. 

 

Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on julkaistu pörssitiedotteena 13.2.2020. 


Aika ja paikka

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 16 Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13e. Sisäänkäynti kongressisiiven K1 ja M1 ovien kautta.  

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

Kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.

Ilmoittautuminen

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  • internetpalvelussa
  • sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com
  • puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16
  • kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Valtakirjat

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.

Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen ja osingonmaksuun liittyen

13.3.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

20.3. klo 16

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy

20.3. klo 10

Ilmoittautuminen päättyy hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta

25.3. klo 16 (ovet avataan klo 15)

Yhtiökokous

26.3.

Osingon irtoamispäivä

27.3.

Osingon täsmäytyspäivä

3.4.

Osingon maksupäivä

 

Sijainti ja kulkuyhteydet

Yhtiökokous pidetään Finlandia-talolla. Osoite on Mannerheimintie 13e, Kongressisiiven sisäänkäynnit K1 ja M1. 

Raitiovaunu- ja bussipysäkit sijaitsevat Finlandia-talon välittömässä läheisyydessä. Ydinkeskusta on kävelyetäisyydellä, ja talon läheisyydessä on useita paikoitushalleja henkilöautolla saapuvien käyttöön.

Tarkat saapumisohjeet löytyvät Finlandia-talon verkkosivuilta: https://www.finlandiatalo.fi/fi/kavijoille/sijainti

Pysäköinti

Finlandia-talon vieressä pysäköintihalli, Q-Park Finlandia, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon (Finlandia-talon aukioloaikoina).

Ajo pysäköintihalliin tapahtuu Karamzininrannan kautta. Pysäköinti on maksullista, ja 650-paikkaisen pysäköintilaitoksen toiminnasta vastaa Q-Park Finlandia. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä.

Materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla viimeistään 8.4.2020.