Varsinainen yhtiökokous 2019

Altian varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Helsingissä.

left

Altian varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajan aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 22.2.2019. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai postitse osoitteeseen Altia Oyj, Sijoittajasuhteet, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Altia Oyj:n kolme suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 3.9.2018) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Jarmo Väisänen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
  • Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Nimitystoimikunta on 12.10.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajakseen Jarmo Väisäsen. Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano: pörssitiedote 12.10.2018

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset: pörssitiedote 30.1.2019

Osinkoehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 31.12.2018 tilinpäätöksen mukaan 72 084 125,87 euroa, joka sisältää tilikauden voiton 14 102 839,85 euroa.

Emoyhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta. Hallituksen esitys perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja huomioi vuoden 2018 tulokseen sisältyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.

Lue lisää tilinpäätöstiedotteesta.