Varsinainen yhtiökokous 2019

Altian varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Helsingissä.

left

Altian varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakkeenomistajan aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 22.2.2019. Käsiteltäväksi vaaditun asian on oltava osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää päätösehdotus, joka mahdollistaa päätöksenteon asiassa. Osakkeenomistajien aloitteet yhtiökokouksen käsiteltäviksi asioiksi tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai postitse osoitteeseen Altia Oyj, Sijoittajasuhteet, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Altia Oyj:n kolme suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 3.9.2018) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Jarmo Väisänen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
  • Hanna Kaskela, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Annika Ekman, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Nimitystoimikunta on 12.10.2018 pitämässään järjestäytymiskokouksessa valinnut puheenjohtajakseen Jarmo Väisäsen. Altian hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.

Lue lisää pörssitiedotteesta 12.10.2018