Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinnossaan Altia noudattaa Nasdaq Helsingin Sisäpiiriohjetta, jota täydentää hallituksen hyväksymä Yhtiön Sisäpiiriohje.

left

Sisäpiirihallinnossaan Altia noudattaa Nasdaq Helsingin Sisäpiiriohjetta, jota täydentää hallituksen hyväksymä Yhtiön Sisäpiiriohje. Yhtiö ylläpitää omia sisäpiiriluetteloitaan. Yhtiöllä ei ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa liiketoimia (omaan tai kolmannen henkilön lukuun) suoraan tai välillisesti Yhtiön rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen kunkin osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen (tilinpäätöstiedotteen) julkistamista. Yhtiö soveltaa suljettua ajanjaksoa kalenterivuoden neljänneksen päättymisen ja Yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavan päivän välillä (”Suljettu ikkuna”). Suljettu ikkuna käsittää kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja julkistamispäivän. Kielto on voimassa siitä riippumatta, onko kyseisellä henkilöllä sisäpiiritietoa hallussaan tänä aikana.

Hankekohtaista sisäpiiriluetteloa ylläpidetään siten kuin laissa tai asetuksissa vaaditaan. Hankekohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla, kunnes hanke on päättynyt.

Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa Yhtiön rahoitusvälineillä. Hallitus, johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja ovat henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimiensa julkistamisesta.

Johdon liiketoimet

Ilmoitus liiketoimesta on tehtävä viipymättä Fivan lomakkeella. Ilmoituksen tulee sisältää kaikki vaaditut tiedot kuten alla ohjeistetaan.

Altia julkistaa ilmoituksen pörssitiedotteella saman aikarajan sisällä eli viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3).

Ohjeet

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

Ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitsemalla ”Tallenna nimellä/Save as”. Tallenna lomake täältä

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Altia Oyj:n LEI-tunnus: 52990007AXNSS4PNX352
  • Altia Oyj:n osakkeen kaupankäyntitunnus: ALTIA
  • Altian osakkeen ISIN-koodi: FI4000292438
  • Ilmoitusnumero: Generoituu lomakkeelle automaattisesti (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostitse sekä Finanssivalvonnalle että Altialle

  • Finanssivalvonnalle: Viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+3) suojattuna sähköpostina. Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä osoitteeseen johdonkaupat [at] finanssivalvonta.fi
  • Altiaan: Vapaamuotoinen ilmoitus liiketoimen päivämäärästä Yhtiön lakiasiainjohtajalle (thomas.heinonen[a]altiagroup.com) ja varsinainen ilmoitus viimeistään kaksi (2) työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2). Varsinainen ilmoitus (Fivan lomakkeella) lähetetään osoitteeseen insider.information [at] altiagroup.com.

Lisätietoja

Lisätietoja sääntelystä ja ilmoittamislomakkeen täyttämisestä löydät Finanssivalvonnan sivuilta: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/