Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon Yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.

Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisselvityksensä Yhtiön verkkosivuilla.


Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2017 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

EUR

Toimikausipalkkiot

Kokouspalkkiot

Yhteensä

Sanna Suvanto-Harsaae

33 000

27 600

60 600

Annikka Hurme

21 600

10 200

31 800

Kim Henriksson

17 400

19 200

36 600

Minna Huhtaniska

4 350

 

4 350

Jarmo Kilpelä

7 250

4 200

11 450

Tiina Lencioni

13 533

7 200

20 733

Kasper Madsen

11 600

7 200

18 800

Torsten Steenholt

 

 

 

Kai Telanne

17 400

9 000

26 400

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2017 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 610 560 euroa seuraavasti:

Kiinteä peruspalkka

312 870 euroa

Luontoisetuja

2 130 euroa

Vuositulospalkkio vuodelta 2016

70 560 euroa

Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen vuodelta 2017 sisältyy ylimääräinen 225 000 euron lisäpalkkio poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta. Yhtiön hallitus on hyväksynyt lisäpalkkion hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta.

Muu johto

Altian johtoryhmän muille jäsenille tilikauden 2017 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 915 622 euroa seuraavasti:

Kiinteä peruspalkka

1 130 779 euroa

Luontoisetuja

39 411 euroa

Vuositulospalkkio vuodelta 2016

291 913 euroa

Altian johtoryhmän muiden jäsenten kokonaispalkitsemiseen vuodelta 2017 sisältyy ylimääräinen yhteensä 453 519 euron lisäpalkkio poikkeuksellisen hyvästä suorituksesta. Yhtiön hallitus on hyväksynyt lisäpalkkiot hallituksen henkilöstövaliokunnan suosituksesta.