Palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.

Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.

Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisselvityksensä yhtiön verkkosivuilla.


Hallituksen jäsenet

Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2018 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:

Euroa

Toimikausipalkkiot

Kokouspalkkiot

Yhteensä

Sanna Suvanto-Harsaae 33 000 36 000 69 000

Kai Telanne

20 900

13 800

34 700

Annikka Hurme

18 100

10 800

28 900

Kim Henriksson

17 400

26 400

43 800

Tiina Lencioni

17 400

12 600

30 000

Jukka Ohtola

14 900

9 000

23 900

Torsten Steenholt

17 400

16 800

34 200

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2018 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 628 950 euroa seuraavasti:

Kiinteä peruspalkka

314 612 euroa

Luontoisetuja

14 338 euroa

Vuositulospalkkio vuodelta 2017

0 euroa

Kertaluonteinen palkkio 2018* 300 000 euroa

 

Muu johto

Altian johtoryhmän muille jäsenille tilikauden 2018 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 1 834 701 euroa seuraavasti:

Kiinteä peruspalkka

1 040 111 euroa

Luontoisetuja

41 125 euroa

Vuositulospalkkio vuodelta 2017

0 euroa

Kertaluonteinen palkkio 2018* 753 465 euroa

*Kertaluonteinen palkkio 2018

Hallitus päätti vuonna 2018 kertaluonteisen palkkion maksamisesta toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Palkkioon oikeutetut henkilöt sitoutuivat palkkion vastaanottamisen ehtona henkilökohtaisesti sijoittamaan palkkion nettovaroja, perittävien verojen ja muiden vähennysten jälkeen, vastaavan rahasumman yhtiöön merkitsemällä Altian osakkeita Altian työntekijöille Suomessa ja Ruotsissa sekä yhtiön johtoryhmän jäsenille suunnatussa osakeannissa. Osakeanti toteutettiin yhtiön listautuessa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Toimitusjohtajalle maksetun kertaluontoisen palkkion suuruus oli 300 000 euroa ja muulle johtoryhmän jäsenille maksetun kertaluontoisen palkkion suuruus oli yhteensä 753 465 euroa.