Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu Altian suurimmista osakkeenomistajista (tai heidän valitsemistaan henkilöistä) on perustettu toimimaan Yhtiön listautumisesta alkaen.
left

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista (tai heidän valitsemistaan henkilöistä) on perustettu toimimaan Yhtiön listautumisesta alkaen ja siihen asti kunnes yhtiökokous päättää lakkauttaa sen. Nimitystoimikunta valmistelee joka vuosi ehdotuksia hallituksen valintaan ja palkitsemiseen liittyen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä. Jäsenet edustavat Yhtiön kolmea (3) suurinta osakkeenomistajaa. Hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä (hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan varsinainen jäsen, eikä hänellä ole lainkaan äänestysoikeutta, mutta hänellä on oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin ja vastaanottaa näihin kokouksiin olennaisesti liittyvä materiaali). Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy seuraavan nimitystoimikunnan asettamiseen.