Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Altia-konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa.

Yhtiön hallitus valitsee johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä muita hallituksen nimeämiä ylimmän johdon jäseniä. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti käsittelemään koko Altia-konsernia koskevia asioita. Johtoryhmä ei ole Yhtiön päätöksentekoelin. Se avustaa toimitusjohtajaa Altia-konsernin strategian toteuttamisessa ja operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmä vastaa Yhtiön liiketoiminnan avainalueiden johtamisesta kokonaisuudessaan, mikä edellyttää useiden kehitysprosessien, konserniperiaatteiden ja konsernimenetelmien suunnittelua, sekä talousasioiden kehityksen ja Altia-konsernin toimintasuunnitelman seurantaa. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus on hyväksynyt johtoryhmän työjärjestyksen.

Lisätietoa johtoryhmän jäsenistä