Avainluvut

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.
left

 

Q1/2018

Q1/2017

2017

Liikevaihto, milj. €

73,5

73,4

359,0

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. €

5,2

4,3

42,4

   % liikevaihdosta

7,0

5,8

11,8

Käyttökate, milj. €

1,1

3,8

40,3

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. €

1,6

0,7

28,2

   % liikevaihdosta

2,2

1,0

7,8

Liiketulos, milj. €

-2,5

0,3

26,1

Kauden tulos, milj. €

-1,8

0,7

18,3

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,05

0,02

0,51

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk

1,8

0,7

1,1

Henkilöstö keskimäärin

705

785

762

 

Lue lisää