Avainluvut

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.

left

 

Q1/19

Q1/18

2018

Liikevaihto, milj. euroa

73,8

73,5

357,3

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa

4,3

5,2

40,0

   % liikevaihdosta

5,8

7,0

11,2

Käyttökate, milj. euroa

4,3

1,1

34,0

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa

-0,3

1,6

25,6

   % liikevaihdosta

-0,4

2,2

7,2

Liiketulos, milj. euroa

-0,3

-2,5

19,7

Kauden tulos, milj. euroa

0,3

-1,8

15,1

Osakekohtainen tulos, euroa

0,01

-0,05

0,42

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk

2,2

1,8

1,2

Henkilöstö keskimäärin

698

705

718

 

 

 

 

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa

3,2

-

-

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta

2,0

-

-

 

Lue lisää