Avainluvut

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.

left

 

Q3/18

Q3/17

Q1-Q3/18

Q1-Q3/17

2017

Liikevaihto, milj. €

85,7

84,5

246,4

249,1

359,0

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. €

10,3

10,4

24,1

23,8

42,4

   % liikevaihdosta

12,0

12,3

9,8

9,6

11,8

Käyttökate, milj. €

10,3

11,1

19,6

24,0

40,3

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. €

6,6

6,9

13,4

13,2

28,2

   % liikevaihdosta

7,7

8,1

5,4

5,3

7,8

Liiketulos, milj. €

6,6

7,6

8,9

13,3

26,1

Kauden tulos, milj. €

4,8

5,6

6,5

10,3

18,3

Osakekohtainen tulos, euroa

0,13

0,16

0,18

0,29

0,51

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk

1,9

0,9

1,9

0,9

1,1

Henkilöstö keskimäärin

725

763

724

777

762

 

Lue lisää