Avainluvut

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.

left

 

Q2/19

Q2/18

H1/19

H1/18

2018

Liikevaihto, milj. euroa

91,2

87,1

165,0

160,6

357,3

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa

9,4

8,7

13,7

13,8

40,0

   % liikevaihdosta

10,4

9,9

8,3

8,6

11,2

Käyttökate, milj. euroa

9,2

8,3

13,5

9,3

34,0

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. euroa

5,0

5,2

4,7

6,8

25,6

   % liikevaihdosta

5,5

5,9

2,9

4,2

7,2

Liiketulos, milj. euroa

4,8

4,8

4,5

2,3

19,7

Kauden tulos, milj. euroa

3,6

3,6

4,0

1,7

15,1

Osakekohtainen tulos, euroa

0,10

0,10

0,11

0,05

0,42

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk

2,0

1,8

2,0

1,8

1,2

Henkilöstö keskimäärin

705

742

701

723

718

 

 

 

 

 

 

Vertailukelpoinen käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, milj. euroa

8,5

-

11,7

-

-

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk ilman IFRS 16 vaikutusta

-

-

1.8

-

-

 

Lue lisää