Avainluvut

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.
left

 

Q2/18

Q2/17

H1/18

H1/17

2017

Liikevaihto, milj. €

87,1

91,3

160,6

164,6

359,0

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. €

8,7

9,2

13,8

13,4

42,4

    % liikevaihdosta

9,9

10,0

8,6

8,2

11,8

Käyttökate, milj. €

8,3

9,0

9,3

12,8

40,3

Vertailukelpoinen liiketulos, milj. €

5,2

5,6

6,8

6,3

28,2

    % liikevaihdosta

5,9

6,1

4,2

3,9

7,8

Liiketulos, milj. €

4,8

5,4

2,3

5,7

26,1

Kauden tulos, milj. €

3,6

3,9

1,7

4,7

18,3

Osakekohtainen tulos, euroa

0,10

0,11

0,05

0,13

0,51

Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk

1,8

0,6

1,8

0,6

1,1

Henkilöstö keskimäärin

742

783

723

784

762

 

Lue lisää