Osinkohistoria

Tältä sivulta löytyy tietoa Altian osinkohistoriasta. Altia on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä 23.3.2018 alkaen. 

left
Tilikausi

Osinko, euroa/osake

Yhtiökokous Osingon irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä
2020 0,35 19.3.2021 22.3.2021 23.3.2021 30.3.2021
2019 0,21 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 25.11.2020
2019* 0,21 4.6.2020 5.6.2020 8.6.2020 15.6.2020
2018 0,38 15.5.2019 16.5.2019 17.5.2019 24.5.2019
2017 - - - - -

*) Yhtiökokous 2020 valtuutti hallituksen päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon toisen erän enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus oli voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.