Osinkohistoria

Tältä sivulta löytyy tietoa Altian osinkohistoriasta. 

left
Tilikausi

Osinko, euroa/osake

Yhtiökokous Osingon irtoamispäivä Täsmäytyspäivä Maksupäivä
2019* 0,21 4.6.2020 5.6.2020 8.6.2020 15.6.2020
2018 0,38 15.5.2019 16.5.2019 17.5.2019 24.5.2019
2017 - - - - -

*) Osingon toinen erä: Yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,21 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka.

Ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin, valtuutuksen perusteella jaetaan osinkoa yhden kerran valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus tekee erillisen päätöksen mahdollisesta osingonjaosta viimeistään vuoden 2020 neljännen vuosineljänneksen aikana. Yhtiö julkistaa tällaisen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät.