Johdon omistukset

Tällä sivulla löydät tietoa Altian johdon ja hallituksen osakeomistuksista.

left

Johdon omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset vuoden lopussa julkaistaan vuosittain osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Alla olevat osakeomistukset on julkaistu vuoden 2019 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.   

arkkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Altia julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Altian rahoitusvälineillä pörssitiedotteilla. Johtohenkilöiden ilmoitukset löytyvät pörssitiedotearkistostamme.  

Johdon osakeomistus 31.12.2019 

 

 

Osakkeiden määrä 

Pekka Tennilä 

CEO 

32 604 

Niklas Nylander 

Talous- ja rahoitusjohtaja

0

Janne Halttunen 

SVP, Scandinavia 

9 300

Kari Kilpinen 

SVP, Finland & Exports 

10 856 

Kirsi Lehtola 

SVP, HR 

5 100 

Kirsi Puntila 

SVP, Marketing 

6 666 

Hannu Tuominen 

SVP, Altia Industrial 

9 600 

YHTEENSÄ 

 

74 126 

% kokonaisosakemäärästä 

 

0,21% 

 

Hallituksen osakeomistus 31.12.2019 

 

 

Osakkeiden määrä 

Sanna Suvanto-Harsaae 

Puheenjohtaja 

3 908 

Kai Telanne 

Varapuheenjohtaja 

716 

Kim Henriksson 

Jäsen 

11 551 

   Nokkila Konsult & Förvaltnings AB *) 

 

5 250 

Tiina Lencioni 

Jäsen 

430 

Jukka Ohtola 

Jäsen 

 

   JPO Capital *) 

 

200 

Anette Rosengren

Jäsen 1 200

Torsten Steenholt 

Jäsen 

1 250 

YHTEENSÄ 

 

24 505 

% kokonaisosakemäärästä 

 

0,07% 

Altian osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 oli 36 140 485.