Johdon omistukset

Tällä sivulla löydät tietoa Altian johdon ja hallituksen osakeomistuksista.

left

Johdon omistukset

Johdon ja hallituksen osakeomistukset vuoden lopussa julkaistaan vuosittain osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). Alla olevat osakeomistukset on julkaistu vuoden 2018 selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.   

arkkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Altia julkaisee yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Altian rahoitusvälineillä pörssitiedotteilla. Johtohenkilöiden ilmoitukset löytyvät pörssitiedotearkistostamme.  

Johdon osakeomistus 31.12.2018 

 

 

Osakkeiden määrä 

Pekka Tennilä 

CEO 

32 604 

Niklas Nylander 

CFO 

 

Janne Halttunen 

SVP, Scandinavia 

12 000 

Kari Kilpinen 

SVP, Finland & Exports 

10 856 

Kirsi Lehtola 

SVP, HR 

5 100 

Kirsi Puntila 

SVP, Marketing 

6 666 

Hannu Tuominen 

SVP, Altia Industrial 

9 600 

YHTEENSÄ 

 

76 826 

% kokonaisosakemäärästä 

 

0,21% 

 

Hallituksen osakeomistus 31.12.2018 

 

 

Osakkeiden määrä 

Sanna Suvanto-Harsaae 

Puheenjohtaja 

3 908 

Kai Telanne 

Varapuheenjohtaja 

716 

Annikka Hurme 

Jäsen 

659 

Kim Henriksson 

Jäsen 

11 551 

   Nokkila Konsult & Förvaltnings AB *) 

 

5 250 

Tiina Lencioni 

Jäsen 

430 

Jukka Ohtola 

Jäsen 

 

   JPO Capital *) 

 

200 

Torsten Steenholt 

Jäsen 

1 250 

YHTEENSÄ 

 

23 964 

% kokonaisosakemäärästä 

 

0,07%