Yritysvastuu

Vastuullisuus on Altialle sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Yhtiön tavoite vastuullisuuden saralla on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

left

Altia haluaa edistää modernia ja vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria yhtiön toiminnan tarkoituksen, Let’s Drink Better, mukaisesti. Altian vastuullisuustyötä ohjaavat neljä vastuullisuuden kulmakiveä: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö ja Altia & henkilöstö.

Altia raportoi vastuullisuudestaan kansainvälisen GRI-ohjeiston mukaisesti. Vuosikertomuksesta 2017 alkaen yhtiö julkaisee myös muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen EU-direktiivin ja Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

Lue lisää Altian yritysvastuusta >

Altin vastuullisuusraportit >