Yritysvastuu

Vastuullisuus on Altialle sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Altian tavoite vastuullisuudessa on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.

left

Altia haluaa tukea modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittymistä yhtiön toiminnan tarkoituksen, Let’s Drink Better, mukaisesti.

Altian vastuullisuustyötä ohjaavat neljä vastuullisuuden kulmakiveä: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö ja Altia & henkilöstö. Kulmakivet pohjautuvat Altian toiminnan tarkoitukseen ja strategiaan, sidosryhmien odotuksiin, yhtiön omiin toimintaperiaatteisiin ja eettisiin ohjeisiin sekä amfori BSCI -aloitteen eettisiin periaatteisiin, jotka puolestaan perustuvat keskeisiin työntekijöiden oikeuksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. 

Altia raportoi vastuullisuudestaan kansainvälisen GRI-ohjeiston mukaisesti. Vuosikertomuksesta 2017 alkaen yhtiö julkaisee myös muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen EU-direktiivin ja Suomen kirjanpitolain mukaisesti.

Lue lisää Altian yritysvastuusta >

Altin vastuullisuusraportit >

Kiertotalous

Altian tislaamo Koskenkorvan kylässä käyttää noin 210 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa vuodessa. Tislaamo tuottaa viljaviinaa Altian alkoholijuomiin. Koskenkorvan tehdas perustuu bio- ja kiertotaloudelle: ohranjyvä hyödynnetään sataprosenttisesti. Mitään ei mene hukkaan. Koskenkorvan kiertotalous toi Altialle Green Company of the Year 2018 -palkinnon.

Lue lisää Altian kiertotaloudesta >