Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa (13. helmikuuta 2020):

”Olen viime vuotta tarkastellessani tyytyväinen siihen, että niin liikevaihtomme kiinteillä valuuttakursseilla kuin kannattavuutemme paranivat ja teimme viimeisellä neljänneksellä vakaata tulosta. Scandinavia-segmentissä liikevaihto ja kannattavuus paranivat erityisesti Ruotsissa, missä parannusta tuki jälleen yksi menestyksekäs Blossa-kausi. Saimme päätökseen vastuullisuustiekartan valmistelutyön, ja asetimme itsellemme kunnianhimoiset pitkän aikavälin tavoitteet. Olemme myös tarkentaneet strategiaamme tukeaksemme taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseen tähtäävää kannattavaa kasvua.

Vuonna 2019 liikevaihtomme kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 1,5 prosenttia. Kasvua vauhdittivat Scandinavia- ja Altia Industrial -segmentit. Altian väkevien alkoholijuomien myynnin arvo kasvoi kaikilla kolmilla monopolimarkkinoilla: Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Viinien kasvua ajoi Ruotsin hyvä myynti. Altia Industrial -segmentin liikevaihdon kasvua vauhdittivat korkeammat hinnat ja volyymien hyvä kehittyminen teollisissa tuotteissa. Vuoden 2019 liikevaihto oli yhteensä EUR 359,6 miljoonaa euroa.

Pohjoismaisista avainbrändeistä hyvin kehittyivät erityisesti viljaviinasta valmistetut väkevät juomabrändit, kuten Koskenkorva Vodka ja O.P. Anderson Aquavit, onnistuneiden innovaatioiden ansiosta. Joulusesonkiin tarjosimme vahvan valikoiman sekä perinteisiä glögejä että uutuuksia. Blossan sesonki oli poikkeuksellisen hyvä. Menestyksen taustalla olivat Ruotsissa lanseerattu kuohuviini-Blossa sekä uudet miedot ja alkoholittomat glögit.

Kannattavuutemme parani vakaan viimeisen neljänneksen aikana. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 44,8 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kannattavuuden hyvää kehitystä tukivat tehostamistoimenpiteet ja vuoden aikana toteutetut hinnantarkistukset.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ja oli 52,6 miljoonaa euroa. Vahva rahavirta ja vakaa taloudellinen asemamme mahdollistavat kasvavan osingon. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa korotetaan 0,04 euroa 0,42 euroon osakkeelta.

Vastuullisuus on pitkään ollut Altialle strateginen prioriteetti ja keskeinen menestystekijä, ja se on olennainen osa tarkennettua strategiaamme. Joulukuussa julkistimme vuoteen 2030 ulottuvan Altian vastuullisuustiekartan, jossa päätavoitteemme on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Vastuullisuus on myös brändiemme, kuten Koskenkorva Vodkan, ytimessä ja ohjaa innovaatiotyötämme ja pakkaussuunnitteluamme.

Olemme vuotuisessa strategiaprosessissamme tarkastelleet pitkän aikavälin strategisia painopistealueitamme ja kasvutavoitteitamme. Tarkennettu strategiamme perustuu kahteen ydinvahvuuteemme. Olemme pohjoismainen tislaamo, joka osaa vastuullisten, laadukkaiden viljaviinapohjaisten tuotteiden valmistuksen. Jakelu- ja kanavaosaamisen kautta tarjoamme parhaan pääsyn markkinoille sekä omille että päämiesbrändeillemme. Vahvistamme kasvua viemällä brändejämme uusille, kasvaville markkinoille. Pyrimme hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2025 mennessä ja kehitämme enemmän lisäarvotuotteita ohrasta.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät ennallaan. Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on, että liikevaihto kasvaa 2 prosenttia vuodessa ja, että vertailukelpoinen käyttökatemarginaali on 15%. Tavoitteenamme on myös pitää raportoitu nettovelka suhteessa vertailukelpoiseen käyttökatteeseen alle 2,5-kertaisena ja jakaa vähintään 60 prosenttia tuloksesta osakkeenomistajillemme.  

Vuodelle 2020 arvioimme vertailukelpoisen käyttökatteen olevan samalla tai korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019 (2019: 44,8 miljoonaa euroa). Suomen markkinavolyymien laskun jatkuminen luo painetta kannattavuuden kasvulle. Epävarmuudet globaalissa matkustamisessa vaikuttavat rajakauppaan ja matkustajamyyntiin alueellisesti ja Aasiassa. Ohjeistuksessa ohran hintatason oletetaan olevan normaalilla tasolla vuoden 2020 sadon jälkeen. Vuosien välillä tapahtuvan volyymien jaksottamisen odotetaan vaikuttavan teollisiin palveluihin.”

Lue lisää >

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä kommentoi Altian vuotta 2019.