Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä Q1 2021 -osavuosikatsauksessa (29. huhtikuuta 2021):

”Olen iloinen voidessani kertoa, että vuoden alku on ollut meille erinomainen. Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen tuloksemme oli vakaa. Altian ja Arcuksen yhdistyminen etenee hyvässä yhteistyössä kilpailuviranomaisten kanssa. Koronaviruspandemian aikana olemme keskittyneet henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen. Kiitos koko toimitusketjun yhteisten panostusten olemme kyenneet jatkamaan toimintaamme ilman merkittäviä viiveitä. Monopolikanavissa olemme vahvistaneet edelleen brändejämme digitalisaation avulla ja tuoneet kiinnostavia uutuuksia kasvaviin tuotekategorioihin. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme vahvasta panoksesta ja tuloksellisesta työstä näinä poikkeuksellisina aikoina.

Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä Altian liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia edellisvuodesta. Scandinavia-segmentissä liikevaihto kasvoi kaikilla markkinoilla: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kasvua vauhditti vahva myynti monopoleissa, joka tasapainotti anniskelumyynnin laskun vaikutusta. Kasvu oli voimakkainta väkevissä alkoholijuomissa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutus näkyi selvemmin Finland & Exports -segmentissä. Liikevaihto laski, kun myynti väheni merkittävästi matkustaja- ja anniskelumyynnissä. Suomessa myynti kuitenkin kasvoi vahvan monopolimyynnin ansiosta. Pääsiäisen ajoituksella oli positiivinen vaikutus kuluttajamyyntiin molemmissa kuluttajasegmenteissä. Altia Industrial -segmentin myynti ylitti odotuksemme: kasvua tuli kaikissa teollisten tuotteiden kategorioissa.

Kannattavuutemme parani ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuodesta: vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5,5 miljoonasta eurosta 7,7 miljoonaan euroon. Kannattavuuden vahvaa kehitystä vauhdittivat Scandinavia- ja Finland & Exports -kuluttajatuotesegmentit, joissa suotuisa kanava- ja tuotevalikoima sekä tuottojohtamisen hankkeet toivat hyviä tuloksia. Scandinavia-segmentin vahvaa tulosta tukivat myös suotuisat valuuttakurssit. Kauden raportoituun tulokseen vaikuttivat Altian ja Arcuksen suunniteltuun yhdistymiseen liittyvät kulut, jotka kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä.

Taloudellinen tilanteemme vahvistui ensimmäisen neljänneksen aikana liiketoiminnan nettorahavirran parantuessa. Se oli seurausta nettokäyttöpääoman hyvästä kehityksestä.

Vastuullisuustiekartassamme olemme asettaneet tavoitteeksi pakkaustemme hiilijalanjäljen merkittävän pienentämisen ja pakkausten sataprosenttisen kierrätettävyyden. Rajamäen tehtaallamme otettiin ensimmäisellä neljänneksellä käyttöön uusi hanapakkauslinja, joka mahdollistaa innovatiivisten pakkausten lanseerauksen ja jonka ansiosta voimme ainoana pohjoismaisena tuottajana valmistaa täysin kierrätettäviä viinien hanapakkauksia. Lisäksi otimme ensimmäisenä pohjoismaisena viinien ja alkoholijuomien valmistajana käyttöön kokonaan kierrätysmuovista valmistetut PET-pullot esimerkiksi Chill Out -brändillemme.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on merkittävä strateginen virstanpylväs: Altian ja Arcuksen sulautumisen myötä syntyy Pohjoismaiden johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhtiön nimeksi tulee Anora Group. Sulautumisen hyväksymisprosessi etenee hyvässä yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Kuten tiedotimme 15.4.2021, sulautumisen täytäntöönpano voi viivästyä vuoden 2021 syksyyn, koska sitova sopimus kilpailuviranomaisten edellyttämien brändien myynneistä tulee solmia ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Altian yhtiökokous pidettiin maaliskuussa 2021. Yhtiökokous päätti Altian hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti myös uusia hallituksen valtuutuksen päättää ylimääräisestä osingosta (0,40 euroa osakkeelta), joka maksetaan juuri ennen Altian ja Arcuksen sulautumista.

Toimintaympäristön elpymisen ennustaminen on vaikeaa. Elpyminen riippuu pitkälti koronaviruspandemian kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista. Näiden epävarmuustekijöiden vuoksi ennustettavuus koko vuodelle 2021 on heikko, ja olemme päättäneet julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta emme ohjeistusta vuodelle 2021.”

Katso toimitusjohtajan kommentit Q1-tulokseen