Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteessa (25. helmikuuta 2021):

”Haluan kiittää koko henkilökuntaa vahvasta tuloksesta vuonna 2020. Viime vuosi oli meille poikkeuksellinen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian ja sen liiketoiminnallemme ja henkilöstömme terveydelle ja turvallisuudelle tuomien haasteiden vuoksi. Selvisimme tilanteesta erittäin hyvin, ja olen ylpeä henkilöstömme hienoista saavutuksista ja vahvasta sitoutumisesta tämän vaikean vuoden aikana.

Neljäs vuosineljännes oli pitkälti odotustemme mukainen koronaviruspandemian rajoitusten edelleen vaikuttaessa matkustaja- ja anniskelumyyntiin. Tärkeän joulusesongin aikana sekä Blossan että perinteisten suomalaisten glögien myynti kehittyi hyvin, mutta juhlatilaisuuksien pois jääminen ja anniskelumyynnin rajoitukset vaikuttivat akvaviittien myyntiin Ruotsissa.

Vuonna 2020 Altian liikevaihto laski 4,4 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian rajoitusten negatiivisista vaikutuksista matkustajamyyntiin, vientiin ja anniskelumyyntiin sekä sopimusvalmistusvolyymeihin. Rajoitusten myötä kuluttajat ovat siirtäneet ostoksensa monopoleihin. Finland & Exports -segmentin liikevaihdon lasku edellisvuodesta johtui matkustajamyynnin ja viennin laskusta, mutta Altian liikevaihto monopolikanavassa kasvoi väkevien alkoholijuomien vahvan myynnin myötä. Scandinavia-segmentin liikevaihdon kasvua edellisvuodesta vauhditti vahva myynti monopoleissa, mikä myös kompensoi anniskelumyynnistä tullutta laskua. Altia Industrial -segmentin liikevaihto laski alhaisempien sopimusvalmistusvolyymien takia, vaikka etanolin myynnin kasvua vauhditti vahva kysyntä.

Vuonna 2020 kannattavuutemme parani edellisvuodesta ja vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 17,1 prosenttia eli 7,6 miljoonaa euroa ja oli 52,4 miljoonaa euroa. Tämän hyvän kehityksen ansiosta saavutimme pitkän aikavälin taloudellisen tavoitteemme vertailukelpoisen käyttökatemarginaalin ollessa 15,3 prosenttia. Kannattavuuden poikkeuksellisen vahvan kehityksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, positiivinen kanavavalikoima ja konserninlaajuiset kustannussäästöt. Vuoden 2020 raportoituun tulokseen vaikutti merkittävät Altia ja Arcuksen sulautumissuunnitelmaan liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat kustannuserät.

Taloudellinen asemamme oli vakaa koko vuoden ajan. Rahavirta kehittyi hyvin, ja likviditeetti oli vahva. Liiketoiminnan nettorahavirta parani 56,1 (52,6) miljoonaan euroon käyttöpääoman myönteisen kehityksen seurauksena.

Altian hallitus esittää yhtiön osingonjakopolitiikan mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko on tarkoitus maksaa suunnitellun ylimääräisen osingon, 0,40 euroa osakkeelta, lisäksi. Ylimääräinen osinko maksetaan juuri ennen Altian ja Arcuksen sulautumista.

Vuoden aikana meille oli tärkeintä henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden ja liiketoimintamme jatkuvuuden varmistaminen. Kiitän vilpittömästi tuotantotiimejämme sekä päämiehiämme ja toimittajiamme, joiden tuella toimintamme on jatkunut ilman merkittäviä häiriöitä. Pandemian aikana merkittävä panoksemme yhteiskunnalle oli vastata käsidesinfiointiaineissa käytettävän teknisen etanolin kasvavaan kysyntään. Kun kysyntä saavutti huippunsa ensimmäisellä neljänneksellä, asiakkaille päivittäin toimittamamme denaturoidun alkoholin määrä riitti noin 200 000 puolen litran käsidesinfiointipullon valmistukseen.

Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Vuoden 2020 alusta alkaen olemme toteuttaneet vuoteen 2030 ulottuvaa vastuullisuustiekarttaamme. Keskeisenä tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä. Investointi uuteen polttoainesiiloon Koskenkorvan tehtaalla vie meidät askeleen lähemmäksi tätä tavoitetta. Rajamäen tehtaalla olemme vahvistaneet kyvykkyyksiämme matala-alkoholisten ja alkoholittomien tuotteiden tuotannossa, mikä antaa meille erinomaiset lähtökohdat innovaatioille tässä kasvavassa kategoriassa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan työturvallisuutta ja olemme edenneet hyvin kohti pitkän aikavälin tavoitettamme, joka on nolla tapaturmista johtuvaa poissaoloa. Tapaturmataajuutemme laski myös vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2021 tavoitteenamme on saavuttaa merkittävä strateginen virstanpylväs. Altian ja Arcuksen suunnitellun yhdistymisen myötä syntyy johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo: Anora Group. Ilmoitimme sulautumissuunnitelmasta syyskuussa, ja Altian ja Arcuksen osakkeenomistajat hyväksyivät sen ylimääräisissä yhtiökokouksissa marraskuussa. Kilpailuviranomaisprosessi etenee odotustemme mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisten kanssa. Odotamme edelleen saavamme sulautumisen päätökseen vuoden 2021 alkupuoliskolla.

Toimintaympäristössämme on odotettavissa merkittäviä epävarmuustekijöitä COVID-19-rajoitusten jatkuessa. Toimintaympäristön elpymisen ennustaminen on vaikeaa, koska se riippuu pitkälti koronaviruksen kehityksestä, rokotusten edistymisestä ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksista. Nämä epävarmuustekijät heikentävät koko vuoden 2021 ennustettavuutta, minkä vuoksi olemme päättäneet julkistaa lyhyen aikavälin näkymät mutta emme ohjeistusta vuodelle 2021.”

 

Katso toimitusjohtajan kommentit vuoden 2020 tulokseen