Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä vuoden 2020 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksessa (6. marraskuuta 2020):

”Olen tyytyväinen kolmannen neljänneksen vahvaan tulokseen, kun sekä liikevaihto että kannattavuus olivat viime vuotta paremmalla tasolla. Olemme edelleen pärjänneet hyvin tässä poikkeuksellisessa ajassa, mikä kertoo liiketoimintamme ja henkilöstömme kestävyydestä. Haluankin kiittää koko henkilöstöämme heidän sitoutumisestaan ja kovasta työstään näinä epätavallisina aikoina.  

Kolmannella neljänneksellä koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset vaihtelivat kotimarkkinoillamme. Koronavirustartuntojen määrän lähtiessä jälleen nousuun kolmannen neljänneksen loppupuolella asettivat viranomaiset uusia rajoituksia, joilla oli myös välitön vaikutus Altiaan. Olemme aktivoineet brändejämme ja olemme onnistuneet pitämään tuotantomme käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä. Tärkein prioriteettimme on edelleen henkilöstömme turvallisuus.  

Monopolien volyymit ovat pysyneet korkealla kuluttajien edelleen siirtäessä ostoksiaan matkustaja- ja anniskelumyynnistä monopoleihin. Finland & Exports -segmentissä näimme hetkellistä toipumista matkustaja- ja anniskelumyynnissä, kun taas monopolikanava jatkoi kasvuaan kolmannella neljänneksellä. Scandinavia-segmentissä Norjan vahva kehitys jatkui sekä viineissä että väkevissä alkoholijuomissa. Ruotsissa väkevät alkoholijuomat jatkoivat vahvaa kasvua ja markkinaosuudet strategisesti tärkeissä gini-, likööri- ja rommikategorioissa paranivat. Altia Industrialin liikevaihto neljänneksellä kasvoi konjakkivaraston myynnin ja etanolin kasvavan, vaikkakin tasaantuvan kysynnän ansiosta. Koronaviruspandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus sopimusvalmistuksen ja tärkkelyksen volyymeihin. 

Haastavasta markkinatilanteesta ja toimintaympäristöstä huolimatta kannattavuus parani kaikissa kolmessa segmentissä vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Vertailukelpoinen käyttökate parani 33,1 prosenttia eli 8,3 miljoonaa euroa 33,4 miljoonaan euroon. Kannattavuuden hyvän parannuksen taustalla olivat Altia Industrial -segmentti, vahva myynti ja jatkuva tuottojohtaminen monopolikanavissa sekä konserninlaajuiset kustannussäästöt.  

Altian taloudellinen tilanne on vahvistunut ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana liiketoiminnan nettorahavirran positiivisen kehityksen myötä. Vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys tukivat liiketoiminnan nettorahavirran kehitystä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kauden lopussa yhteensä 5,9 (-0,8) miljoonaa euroa. Myös konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan. 

Tämä vuoden aikana väkevien juomien avainbrändiemme innovaatiot ovat menestyneet kansainvälisissä kilpailuissa. Tuorein tunnustus, ja todellinen todiste innovaatiotyöllemme, on International Spirits Challengen myöntämä ”Vodka Producer of the Year” palkinto. Tämä kuvastaa Altian asemaa alan vahvana pohjoismaisena innovaatio-osaajana. Kehitämme myös jatkuvasti digitaalisia alustojamme - viinimaa.fi ja folkofolk.se. Näiden sivustojen kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet ja alustoilla on entistä tärkeämpi rooli kuluttajien ja tuotteidemme sekä brändiemme yhdistämisessä.  

Altia on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuustiekartassamme pakkauksilla on merkittävä rooli ja tähtäämme sataprosenttisesti kierrätettäviin pakkauksiin. PET-muoviset pullot ovat vastuullinen valinta, koska niiden hiilijalanjälki on 60 prosenttia alhaisempi kuin lasipullon. PET-pullojemme osalta tavoitteemme on nostaa kierrätysmuovin osuus 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä verrattuna EU:n 30 prosentin vaatimukseen vuoteen 2030 mennessä. Neljänneksen aikana olemme lanseeranneet ensimmäiset kierrätysmuovia sisältäviin rPET-pulloihin pakatut tuotteemme.  

Syyskuussa ilmoitimme Altian ja Arcuksen yhdistymisestä johtavaksi pohjoismaiseksi viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditaloksi. Uuden yhtiön nimeksi tulee ANORA GROUP. Altian hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään sulautumisesta 12. marraskuuta 2020. Lisäksi sulautumisen toteutuminen, jonka arvioimme tapahtuvan vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana, edellyttää tavanomaiset viranomaisluvat. 

Loppuvuotta kohden, koronaviruspandemiaan liittyvät epävarmuudet ovat lisääntyneet ja odotamme negatiivisten vaikutusten Altian neljänteen ja tärkeimpään vuosineljännekseen olevan huomattavat. Kokoontumisrajoitukset vähentävät sosiaalisia tapahtumia ja siten vaikuttavat negatiivisesti joulumyyntiin. Varsinkin Skandinaviassa, glögien ja akvaviittien myyntivolyymien odotetaan olevan edellisvuotta alhaisemmat. Lisäksi merkittävän negatiivisen vaikutuksen matkustajamyyntiin odotetaan jatkuvan.  

Altia Industrialissa lisääntyneet epävarmuudet liittyvät tärkkelyksen laskeneeseen kysyntään, etanolimarkkinan tiukkaan tilanteeseen, alhaisempiin sopimusvalmistusvolyymeihin sekä ohran hinnan noususta johtuvaan korkeampaan kustannustasoon. 

Neljännen vuosineljänneksen epävarmuuksista huolimatta, annamme päivitetyn ohjeistuksen vuodelle 2020. Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana vahvasti kehittyneen kannattavuuden myötä, odotamme vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuonna 2019.” 

 

Katso toimitusjohtajan kommentit kolmannen neljänneksen tulokseen