Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä 2018 Tilinpäätöstiedotteessa  (7. helmikuuta 2019):

”Taloudelliseen kehitykseemme vuonna 2018 vaikuttivat toimintaympäristöön liittyvät ulkoiset tekijät. Nousseet raaka-ainekustannukset ja valuuttojen negatiivinen vaikutus ovat laskeneet taloudellista tulostamme.

Olemme tyytyväisiä liikevaihdon 1,4 prosentin kasvuun ilman valuuttakurssien negatiivista vaikutusta. Pohjoismaisten avainbrändiemme kuten Koskenkorva Vodkan ja Larsen Cognacin myynti jatkui hyvällä tasolla etenkin viennin kasvun ansiosta. Lisäksi päivittäistavarakaupan avaaminen Suomessa ja omien viinibrändiemme, Blossan ja Chill Outin, myynti kehittyivät hyvin.

Pohjoismaisilla monopolimarkkinoilla volyymien kasvu on vakaata Ruotsissa ja Norjassa, kun taas Suomessa markkinat laskivat vuonna 2018. Suomen monopolimarkkinan volyymien laskun taustalla ovat vuoden 2018 alussa voimaan tulleet muutokset alkoholilainsäädännössä ja alkoholin verotuksessa. Kokonaisuudessaan kaikkien kolmen vähittäismyyntimonopolin väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinoiden kehitys oli vuonna 2018 edellisvuoden tasolla. Näillä markkinoilla Altia vahvisti markkina-asemaansa viineissä, mutta menetti sitä väkevissä alkoholijuomissa Ruotsin päämiesportfoliossa tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Altia Industrialin myönteinen vaikutus liikevaihtoon johtui teollisten tuotteiden hyvänä jatkuneesta kehityksestä ja ohran hinnan nousun vuoksi tehdyistä hinnankorotuksista.

Yritysvastuu on strategiamme ja liiketoimintamme ytimessä. Marraskuussa 2018 kansainvälinen The Drinks Business -lehti palkitsi Altian Green Company of the Year -tunnustuksella. Tämä on upea kunnianosoitus Koskenkorvan tislaamon kiertotaloudelle.

Olemme ottaneet oikeita askelia myös Altian digitalisoimisessa ja valmiuksiemme kehittämisessä tällä saralla. Digitaalisiin alustoihimme, Viinimaa Suomessa ja folkofolk Ruotsissa, liittyvä työ on ollut menestyksekästä. Toukokuussa 2018 avasimme pohjoismaisia alkoholijuomia myyvän verkkokaupan, www.nordicspirits.com, Saksan markkinoilla.

Ohran kustannusten noususta johtuva negatiivinen vaikutus näkyy erityisesti vuoden 2019 ensimmäisillä neljänneksillä korkeampina raaka-ainekustannuksina verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteisiin parantaaksemme vertailukelpoista käyttökatettamme vuoden 2018 tasosta niin juomien hintoja korottamalla kuin kustannussäästöjen avulla. Olemme saaneet päätökseen organisaatiomuutokset Scandinavia- ja Finland & Exports -segmenteissä, ja juomatuotteiden hinnankorotukset kolmella monopolimarkkinalla toteutetaan ensimmäisen neljänneksen aikana. Lisäksi olemme tunnistaneet hankkeita, joiden avulla voimme parantaa toimitusketjun tehokkuutta.

Jatkamme Altian uudistamista. Kannattavan kasvun strategiamme mukaisesti olemme määritelleet tarkennettuja lisätoimenpiteitä jo aiemmin julkistettujen liikevaihto- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä lisätoimenpiteet keskittyvät liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.

Maaliskuussa 2018 Altia listautui Nasdaq Helsinkiin. Ensimmäinen yhtiökokous listautumisen jälkeen on suunniteltu pidettäväksi 15. toukokuuta 2019 Helsingissä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta.”

Lue lisää >