Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä tammi-kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksessa (15. elokuuta 2019):

”Olemme tyytyväisiä raportoidun liikevaihdon kasvaessa 2,7 prosenttia 165,0 (160,6) miljoonaan euroon vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia edellisvuodesta. Toisella neljänneksellä raportoitu liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia 91,2 (87,1) miljoonaan euroon ja kiinteillä valuuttakursseilla kasvua oli 5,4 prosenttia. Scandinavia-segmentissä kasvu viineissä sekä hinnankorotukset ovat vauhdittaneet liikevaihdon kasvua. Olemme erityisen tyytyväisiä Scandinavia-segmentin kehitykseen toisella neljänneksellä segmentin liikevaihdon kasvaessa 7,8 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Altia Industrial -segmentin liikevaihdon kasvun taustalla ovat korkeasta ohran hinnasta johtuvat hinnankorotukset ja kasvaneet volyymit.

Olemme toteuttaneet toimenpiteitä käyttöpääoman hallinnan tehostamiseksi, ja näiden myötä liiketoiminnan rahavirta on parantunut toisella neljänneksellä ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tammi-kesäkuussa liiketoiminnan rahavirta oli -4,0 (-26,7) miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen käyttökate tammi-kesäkuussa oli 13,7 (13,8) miljoonaa euroa, ja ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta vertailukelpoinen käyttökate oli 11,7 (13,8) miljoonaa euroa. Ohran hinta, valuuttakurssit ja kaikkien monopolimarkkinoiden laskevat volyymit vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuden kehitykseen katsauskaudella. Välittömänä toimenpiteenä olemme toteuttaneet tiukat kustannussäästötoimenpiteet koko organisaatiossa.

Kuten olemme aiemmin kertoneet, toteutamme lisätoimenpiteitä liikevaihdon kasvun ja tehokkuuden saavuttamiseksi. Osana tuottojohtamista teimme toisen neljänneksen aikana lisää hinnantarkistuksia kaikissa kategorioissa Suomessa ja Norjassa. Olemme myös edenneet valikoitujen väkevien alkoholituotteiden alkoholitilavuusprosentin optimoinnissa, ja ensimmäiset uudet tuotteet tuotiin Suomen monopolimarkkinoille toisen neljänneksen lopussa. Haemme kasvua uusilla innovaatiolla kasvavissa kategorioissa ja päivittäistavarakaupassa. Esimerkkejä tuoreimmista uutuuksista ovat muun muassa Rum Ö, Explorer-shotit ja Koskenkorva Ginger. Tehokkuuspuolella keskitymme hankinnan yhdenmukaistamiseen ja keskittämiseen sekä toimitusketjun yksinkertaistamiseen. Lisäksi keskitymme varastonimikkeiden (SKU) hallinnassa etenkin kannattamattomiin tuotteisiin.

Viinien ja väkevien alkoholijuomien kokonaismarkkinavolyymit laskivat kaikilla kolmilla monopolimarkkinoilla vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Erityisesti Suomen monopolimarkkinoilla volyymien lasku ei ole tasaantunut kuten aiemmin ennakoimme, vaan itse asiassa 3,5 prosentin lasku on jyrkempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Viinimarkkinat ovat laskeneet myös Ruotsin ja Norjan monopolimarkkinoilla. Toisaalta näissä molemmissa maissa on nähtävissä positiivisempaa kehitystä väkevissä alkoholijuomissa.

Koskenkorvan tislaamo otettiin mukaan Sitran kokoamalle kiertotalouden kiinnostavimmat yritykset -listalle. Tislaamomme hyödyntää raaka-aineena käyttämänsä ohran sataprosenttisesti. Tämä tunnustus yhdessä vuonna 2018 voittamamme Green Company of the Year -palkinnon kanssa osoittaa, että olemme alamme edelläkävijöitä. Vastuullisuus on tärkeä osa Altiaa ja brändejämme, kuten Koskenkorva Vodkaa, ja jatkamme tämän vahvuuden kehittämistä sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Väkevien alkoholijuomien matkustajatuonti Baltian maista Suomeen on kasvanut. Viron hallituksen päätettyä laskea alkoholiveroa ja Latvian hallituksen tehtyä samoin matkustajatuonnin odotetaan jatkavan kasvuaan. Suomen hallituksen suunnitelma nostaa valmisteveroa Suomessa vauhdittaisi entisestään alkoholijuomien myyntivolyymien laskua Suomessa, ja sitä myöten hankaloittaisi koko toimialan mahdollisuuksia investoida kansainväliseen kasvuun.

Viimeisimmän viljasatoennusteen mukaan kokonaissato ylittäisi viimevuotisen volyymin, ja myös ohran satoennuste on viimevuotista ennustetta myönteisempi. Ohran korkea hinta aiheuttaa paineita Altian kannattavuudelle tämän syksyn uuteen satoon asti. Satokausi on alkanut, mutta sadon laatu selviää vasta kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Pidämme kuluvan vuoden tulosohjeistuksen ennallaan. Odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen paranevan vuoden 2018 tasosta. Ohjeistus perustuu olettamaan normaalista ohrasadosta, Suomen markkinan kehityksen tasaantumisesta,  ja kasvavista markkinoista Ruotsissa ja Norjassa. Lisäksi uuden IFRS 16 -standardin käyttöönotosta johtuvan vaikutuksen arvioidaan parantavan vertailukelpoista käyttökatetta 3–4 miljoonalla eurolla.”

Lue lisää >

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä kommentoi Altian toista vuosineljännestä ja ensimmäistä vuosipuoliskoa 2019.