Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä tilinpäätöstiedotteessa (23.2.2018):

”Vuoden 2017 aikana Altia jatkoi muutostaan kohti strategisia tavoitteita, ja vuodesta muodostui merkittävä käännekohta liikevaihdon kehittyessä myönteisesti ja vertailukelpoisen käyttökatteen parantuessa edelleen.

Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta ja oli 359,0 miljoonaa euroa. Kasvua oli 1,3 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta, ja kasvu oli seurausta teollisten tuotteiden ja palvelujen hyvästä kysynnästä Altia Industrial -segmentissä sekä Altian avainbrändien ja keskeisten päämiestuotteiden vakaana jatkuneesta tuloskehityksestä Suomessa, Ruotsissa, matkustajamyynnissä ja viennissä. Myös tehokkuuden jatkuva parantaminen, katteen kehitys ja kulujenhallinta paransivat vertailukelpoista käyttökateprosenttia 11,8 prosenttiin (11,5 prosenttia 2016).

Altian liiketoiminta kehittyi vuonna 2017 kannattavan kasvun strategian mukaisesti. Altia omat pohjoismaiset avainbrändit tuottivat edelleen vakaata kasvua, mikä on menestyneiden tuotelanseerauksien ja uusille, tärkeille markkinoille laajentumisen ansiota. Uusia avauksia tehtiin Koskenkorva Vodkalla ja O.P. Andersonilla Yhdysvaltoihin sekä Larsen-konjakilla Aasiaan. Liiketoiminta strategisten kumppaneiden kanssa on myös kasvanut, kun yhteistyötä on syvennetty ja uusia liiketoimintamalleja kehitetty. Altian markkinaosuudet ovat kasvaneet kaikissa kotimarkkinoiden keskeisissä kategorioissa: vodkassa, konjakissa ja akvaviitissa. Erityisen positiivista kehitys oli akvaviittikategoriassa Norjassa. Viiniportfolio on saanut jalansijaa kasvavilla viinimarkkinoilla menestyksekkäiden innovaatioiden, kuten True Colours Cava ja Xanté Sparkling -kuohuviinien myötä.

Koskenkorvan tehtaalla tuotantokapasiteetin käyttöaste on ollut korkealla tasolla koko vuoden ajan tärkkelyksen ja rehun hyvän kysynnän ansiosta. Tehtaalla käytettiin vuonna 2017 ennätysmäärä suomalaista ohraa, 206,0 miljoonaa kiloa, mikä vastaa noin 7 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Altian vakaa tulos ja vahva tase mahdollistivat 60,1 miljoonan euron lisäosingon maksamisen omistajalle joulukuussa. Kokonaisuudessaan Altia maksoi omistajalle osinkoa 70,5 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lokakuussa 2017 omistaja ilmoitti selvittävänsä Altian mahdollista listautumista. Painopiste on edelleen ollut yhtiön kehittämisessä ja kannattavan kasvun strategian toteuttamisessa, ja näiden rinnalla on tehty tarvittavia valmisteluita omistajan selvitysten tueksi.

Toimintaympäristö Suomessa on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. Vuoden 2018 alusta osittain voimaan tullut uusi alkoholilaki mahdollistaa etanolipohjaisten ready-to-drink -juomien myynnin Suomen päivittäistavarakaupassa ja avaa näin uusia mahdollisuuksia Altialle. Toisaalta alkoholin verotus kiristyi huomattavasti kaikissa alkoholikategorioissa.

Altian avainbrändien portfolion positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuvat kustannuspaineet ja viennin kasvattaminen vaikuttavat kannattavuuden kehitykseen. Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.”

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla volyymeillä mitattuna.