Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä tammi-maaliskuun 2019 liiketoimintakatsauksessa (8. toukokuuta 2019):

”Pääsiäisen myöhäisellä ajoittumisella tänä vuonna on merkittävä vaikutus Altian liikevaihtoon ensimmäisellä neljänneksellä. Pääsiäisen aikana perinteisesti kulutetaan enemmän sekä väkeviä alkoholijuomia että viinejä. Kun otetaan huomioon huhtikuun myynti ja tarkastellaan tämän vuoden neljää ensimmäistä kuukautta, on konsernin liikevaihto kehittynyt hyvin, ja se on viime vuoden tason yläpuolella. Myös juomien myynti on saavuttanut viime vuoden tason. 

Kannattavuuteemme ensimmäisellä neljänneksellä vaikutti korkeat raaka-ainekustannukset, kuten kuluvan vuoden tulosohjeistuksessamme olemme kertoneet. Lisäksi pääsiäisen ajoittuminen vaikutti kannattavuuteen.

Altian raportoitu liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia ja oli 73,8 (73,5) miljoonaa euroa. Ilman heikon Ruotsin kruunun valuuttakurssivaikutusta liikevaihto kasvoi 1,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoinen käyttökate laski 4,3 (5,2) miljoonaan euroon ja oli 5,8 (7,0) prosenttia liikevaihdosta. Ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutusta vertailukelpoinen käyttökate oli 3,2 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta.

Toteutimme ensimmäisellä neljänneksellä hinnankorotuksia kaikissa kategorioissa kolmilla monopolimarkkinoilla suunnitelmiemme mukaisesti. Hinnankorotukset toteutettiin tammikuussa Suomessa ja Norjassa ja maaliskuussa Ruotsissa. Näin ollen hinnankorotusten täysi vaikutus ei vielä ole nähtävissä ensimmäisellä neljänneksellä. Osana jatkuvaa tuottojohtamista seuraamme markkinoita tarkasti ja hyödynnämme vastaavasti monopolien tulevat hinnoittelumahdollisuudet.

Tiedotimme katsauskauden jälkeen, huhtikuussa, aloittavamme strategisen yhteistyön Conaxess Trade Beveragesin kanssa Tanskassa. Haemme kumppanuuden kautta vahvempaa markkinoille pääsyä niin kauppa- kuin ravintolakanavassa. Lisäksi kumppanuus mahdollistaa ikonisten pohjoismaisten avainbrändiemme, Koskenkorva Vodkan ja O.P. Anderson Aquavitin sekä paikallisesti vahvojen Brøndums-akvaviitin ja 1-Enkelt-katkeron, kasvun tukemisen.

Pidämme kuluvan vuoden tulosohjeistuksemme ennallaan ja odotamme vertailukelpoisen käyttökatteen ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta paranevan vuoden 2018 tasosta olettaen, että sato on normaali. Korkeiden raaka-ainekustannusten odotetaan vaikuttavan edelleen kannattavuuteen uuteen satoon saakka.

Helmikuussa ilmoitimme lisätoimista pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Työ etenee, ja keskitymme vahvasti liikevaihdon kasvuun, tuottojohtamiseen, toimitusketjun tehokkuuteen, hankintasäästöihin sekä kokonaisvaltaiseen organisaation tehokkuuteen.”

Lue lisää >

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä kommentoi videolla Altian alkuvuotta 2019