Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä vuoden 2020 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksessa (19. elokuuta 2020):

”Ottaen huomioon poikkeukselliset olosuhteet olen ylpeä siitä, kuinka hyvin toimimme koronaviruspandemian aiheuttamassa kriisissä sekä yrityksemme osoittamasta kestävyydestä. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä koronaviruspandemia vaikutti merkittävästi liiketoimintaamme ja aiheutti epävarmuuksia toimintaympäristössämme. Reagoimme nopeasti pitääksemme toimintamme tehokkaasti käynnissä ja olimme aktiivisia avoimissa myyntikanavissa samalla varmistaen henkilökuntamme turvallisuuden. Samanaikaisesti olemme tärkeänä yhteiskunnallisena panoksenamme vastanneet käsihuuhteissa käytettävän denaturoidun etanolin suureen kysyntään. Pandemian vaikutusten lieventämiseksi siirryimme etä- ja osa-aikatyöskentelyyn sekä toteutimme väliaikaiset lomautukset ja kustannussäästötoimenpiteet. Haluan esittää vilpittömät kiitokseni koko ammattitaitoiselle henkilöstöllemme heidän sitoutumisestaan ja kovasta työstään näinä haastavina aikoina.

Tärkeät myyntikanavat – matkustajamyynti, vienti ja anniskelumyynti - sulkeutuivat toisella neljänneksellä ja juomiemme liikevaihto laski, mutta ei kuitenkaan niin merkittävästi kuin mitä ensimmäisen neljänneksen raportin yhteydessä odotimme. Monopolien volyymikasvu on ollut ennätyksellisen suurta kuluttajien siirtäessä ostoksiaan näihin kanaviin. Kehityksemme monopolikanavassa on ollut vahvaa, ja väkevien alkoholijuomien liikevaihdon kasvu on noussut kaksinumeroisiin lukuihin kaikissa monopolimaissa. Finland & Exports -segmentin liikevaihdon lasku johtuu lähes nollassa olleista matkustajamyynnistä, viennistä ja anniskelumyynnistä. Suomessa myynnin kasvu monopolissa ja päivittäistavarakaupassa sekä keskittyminen tuottojohtamiseen ovat kasvattaneet juomien kokonaismyyntiä ja parantaneet kannattavuutta. Scandinavia-segmentin raportoidun liikevaihdon lasku johtuu uudesta liiketoimintamallista Tanskassa, minkä vuoksi myynti on laskenut, sekä anniskelumyynnin sulkeutumisesta. Ruotsissa kokonaismyynnin kasvua on tukenut väkevien alkoholijuomien vahva myynti ja markkinaosuuksien kasvu strategisesti tärkeissä gini-, rommi- ja liköörikategorioissa. Norjassa kehitys on ollut vahvaa kaikissa kategorioissa ja markkinaosuutemme kasvu on jatkunut.

Altia Industrialissa henkilöstön vahva sitoutuminen ja keskittyminen tuotannon jatkuvuuteen ovat mahdollistaneet toimintojemme jatkumisen ilman merkittäviä häiriöitä kriisin aikana. Teollisten tuotteiden vakaata kehitystä on tukenut etanolin vahva myynti, mikä johtuu osittain käsihuuhteiden kasvaneesta kysynnästä. Sopimusvalmistuksen puolella olemme nähneet koronaviruspandemiasta johtuvaa volyymien laskua. Olemme kuitenkin erittäin tyytyväisiä Finlandia Vodkan tuotantosopimuksen uusimisesta Brown-Formanin kanssa. Uusittu sopimus jatkuu vuoteen 2035 asti ja on jatkoa Altian ja Brown-Formanin pitkäaikaiselle jo vuonna 2000 alkaneelle strategiselle yhteistyölle.

Kannattavuutemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla parani merkittävästi edellisvuodesta ja kaikki segmentit paransivat haasteellisessa ympäristössä. Altia Industrialin vahvan tulosparannuksen taustalla ovat ohran hinnan normalisoituminen ja teknisen etanolin suuret volyymit. Vahva kasvu monopolikanavassa, tuottojohtaminen ja koko organisaatiossa toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ovat tukeneet molempien kuluttajasegmenttien kannattavuuden paranemista. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate parani 37 prosenttia tai 5,1 miljoonaa euroa 18,8 (13,7) miljoonaan euroon.

Altian taloudellinen asema vahvistui edelleen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana liiketoiminnan nettorahavirran vakaan myönteisen kehityksen myötä. Vertailukelpoisen käyttökatteen paraneminen ja nettokäyttöpääoman positiivinen kehitys tukivat liiketoiminnan nettorahavirran kehitystä. Liiketoiminnan nettorahavirta oli kauden lopussa yhteensä 10,3 (-4,0) miljoonaa euroa. Myös konsernin likviditeetti on pysynyt vahvana koko kauden ajan.

Altia on toimialansa edelläkävijä vastuullisuudessa. Vastuullisuus on meille sekä strateginen prioriteetti että liiketoimintamme keskeinen menestystekijä. Huhtikuussa vastuullisuustyömme sai tunnustusta, kun saimme Gold Medal -luokituksen EcoVadisin yhteiskuntavastuuta mittaavassa arvioinnissa. EcoVadisin arvioinnissa oli mukana 55 000 yritystä, joiden joukossa Altia ylsi parhaimman 2 prosentin joukkoon. Saimme positiivista palautetta kehittyneestä ympäristöasioiden hallintajärjestelmästämme.

Ohrasadon alustavat ennusteet on julkaistu ja niiden perusteella tämän vuoden ohrasato on hieman viime vuoden satoa pienempi, mutta linjassa pitkäaikaisen keskiarvosadon kanssa.

Pidättäydymme edelleen vuoden 2020 ohjeistuksesta koronaviruspandemian aiheuttamien pitkittyneiden epävarmuuksien vuoksi. Julkaisemme uuden tulosohjeistuksen, jos koronaviruspandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavalla tavalla.”

 

Katso toimitusjohtajan kommentit ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen