Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä H1/2018 puolivuosikatsauksessa (10 August 2018):

"Vuoden 2018 ensimmäinen puolisko on ollut taloudellisesti vakaa. Kannattavuutemme parani edellisvuoteen verrattuna huolimatta vaativasta toimintaympäristöstä ja useista Altian liiketoimintaan vaikuttaneista ulkopuolisista tekijöistä. Näitä tekijöitä ovat olleet esimerkiksi valuuttakurssien jatkuva epäsuotuisa kehitys sekä keskeisten raaka-aineiden kustannuspaine.

Tammi–kesäkuun raportoitu liikevaihto oli 160,6 (164,6) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa laskivat heikot Ruotsin ja Norjan kruunut 2,9 miljoonalla eurolla ja Altia Industrial -segmentin alhaisempi liikevaihto. Vertailukelpoinen käyttökate oli 13,8 (13,4) miljoonaa euroa.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Finland & Exports -segmentti kasvoi hieman pääasiassa Suomen päivittäistavarakaupan ja viennin ansiosta. Scandinavia-segmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla ilman valuuttakurssien vaikutusta. Kokonaisuudessaan juomien myynti (Finland & Exports- ja Scandinavia-segmentit yhteensä) kasvoi 0,5 prosenttia ilman valuuttakurssien vaikutusta. Altian väkevien alkoholijuomien myyntiin on vaikuttanut laskevasti Suomen vähittäismyyntimonopolin alhaisemmat volyymit. Valuuttakurssien vaikutus viinien liikevaihtoon on merkittävä, mutta olemme pystyneet kaiken kaikkiaan kasvattamaan markkinaosuuksia monopoleissa. Altia Industrial -segmentissä teollisten tuotteiden myynti kehittyy positiivisesti. Toisella neljänneksellä jatkuneet tuotannon jaksotukset laskivat sopimusvalmistuksen volyymejä, mikä näkyy alhaisempana liikevaihtona. Sopimusvalmistuksen volyymien odotetaan tasaantuvan vuoden loppua kohti. 

Toisella vuosineljänneksellä Altian raportoitu liikevaihto oli 87,1 (91,3) miljoonaa euroa. Viime vuoteen verrattua alhaisemman liikevaihdon taustalla on pääsiäisen ajoittuminen vuonna 2018 ensimmäiselle vuosineljännekselle ja vuonna 2017 toiselle vuosineljännekselle, päämiesportfolion muutokset Ruotsissa sekä valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen jatkuminen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus liikevaihtoon toisella vuosineljänneksellä oli 1,6 miljoonaa euroa.

Altian strategian mukaisesti keskitymme pohjoismaisiin avainbrändeihimme, joiden kehitys ja kasvu on jatkunut hyvänä. Lisäksi jatkamme edelleen jakelun rakentamista Aasiassa Larsen-konjakille ja Yhdysvalloissa Koskenkorva Vodkalle ja O.P. Anderson -akvaviitille. Koskenkorva Vodkan vienti Venäjälle etenee hyvin. Ruotsissa markkina-asemamme on parantunut voittamamme uuden päämiehen, García Carriónin ja heidän laajan viinivalikoimansa ansiosta. Altian oma Chill Out -viinibrändi menestyi hyvin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Chill Outin designia on uudistettu sen brändin asemoinnin tarkentamiseksi. Suomen päivittäistavarakauppaan on lanseerattu Chill Out -viinispritzerit sekä sokeriton Koskenkorva Vichy ja matala-alkoholinen versio Fresita-kuohuviinistä. Olemme tyytyväisiä tuotevalikoimaamme ja jatkamme ponnisteluja päivittäistavarakaupan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Suomessa.

On ilo kertoa, että kesän aikana Altia teki jakelusopimuksen ruotsalaisen ginitislaamon, Hernö Ginin, kanssa. Hernö Ginin tuotevalikoima koostuu käsityöläisgineistä, jotka on valittu useampana vuotena maailman parhaaksi giniksi. Maailmanluokan ginibrändin ja premium-laadun käsityöläisginien lisääminen tarjontaamme oli oikea askel niin valikoimamme kuin päämiesliiketoimintamme kehittämisessä. Sopimus koskee Hernön ginien jakelua monopolimarkkinoilla, Baltian alueella ja matkustajamyynnissä. Hernö Ginin ja García Carriónin portfolioiden ansiosta tuotevalikoimamme Ruotsissa on vahvistunut huomattavasti, mikä auttaa lieventämään valuuttakurssien epäsuotuisan kehityksen vaikutusta. 

Suomen poikkeuksellisen kuivan ja lämpimän kesän odotetaan vaikuttavan jonkin verran ohrasatoon. Haastavista olosuhteista huolimatta Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan ohrasato on 13 prosenttia viime vuotta pienempi, mikä on selkeästi parempi kuin muiden viljojen ennusteet. Vaikutus sadon määrään ja laatuun selviää kolmannella vuosineljänneksellä. Koskenkorvan tehtaan tehokkuuden varmistamiseksi varaudumme mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.

Eri liiketoiminnoissamme on erilaiset hinnoittelumekanismit huomioida raaka-aineiden kustannusmuutokset. Joka tapauksessa juomien ja teollisten tuotteiden hinnoitteluun kohdistuu näissä olosuhteissa painetta, samaan aikaan jatkamme tiukkaa kustannuskuria ja keskitymme parantamaan tehokkuutta entisestään."

Lue lisää >

Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla volyymeillä mitattuna.