Altia's CEO Pekka Tennilä

Toimitusjohtajalta

left

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä vuoden 2020 tammi-maaliskuun liiketoimintakatsauksessa (29. huhtikuuta 2020):

Koronaviruksen puhkeaminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi johti siihen, että hallitukset eri maissa asettivat tiukkoja rajoituksia ihmisten liikkumiselle ja kanssakäymiselle. Rajoituksilla on erittäin merkittävä vaikutus toimintaympäristöömme ja toimintatapoihimme. Juuri nyt kaikkein tärkeintä on henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä liiketoimintamme jatkuvuus. Noudatamme toimintamaidemme hallitusten ja terveysviranomaisten asettamia suosituksia ja ohjeita. Henkilöstömme on mahdollisuuksien mukaan työskennellyt etänä maaliskuun puolestavälistä alkaen. Tuotannossa henkilöstön läsnäolo on välttämätöntä, joten olemme tiukentaneet tuotantolaitosten hygieniakäytäntöjä ja -rutiineja. Tässä poikkeustilanteessa tärkein tukemme yhteiskunnalle on toimittaa käsihuuhteisiin tarvittavaa denaturoitua etanolia kriittisille toimialoille, kuten lääke- ja terveydenhuoltosektoreille. Olen erittäin ylpeä henkilöstöstämme, joka mahdollistaa tämän, ja tulemme jatkossakin toimittamaan mahdollisimman paljon denaturoitua etanolia huoltovarmuuden kannalta kriittisille aloille. Olemme tiiviisti yhteydessä kumppaneihimme ja toimittajiimme varmistaaksemme tuotteiden ja raaka-aineiden saatavuuden – tähän asti toimintamme on jatkunut ilman suurempia häiriöitä. Kriisistä johtuen matkustaja- ja anniskelumyyntikanavat, joiden osuus Altian kuluttajatuotteiden myynnistä on noin 20 prosenttia, ovat olleet lähes pysähdyksissä maaliskuun puolestavälistä alkaen.

Altian liikevaihto laski vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Laskun taustalla ovat Altia Industrialin sopimusvalmistusvolyymien jaksotukset ja ohran hinnan normalisoituminen viime vuoden korkeaan hintatasoon verrattuna. Finland & Exports -segmentissä liikevaihto laski monopolikanavan korkeammista volyymeista huolimatta ensimmäisellä neljänneksellä. Matkustaja- ja anniskelumyynnin sulkeutuminen vaikutti liikevaihdon laskuun. Viime vuonna Scandinavia-segmentissä alkanut hyvä kehitys jatkui ja liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla. Monopolikanavan korkeammat volyymit maaliskuussa ovat kompensoineet anniskelumyynnistä tulleen laskun. Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut sekä viime vuonna Tanskassa toteutettu liiketoiminnan luovutus vaikuttavat negatiivisesti liikevaihtoon.

Kannattavuus ensimmäisellä neljänneksellä parani edellisvuoteen verrattuna. Koronapandemian puhkeamisen alkuvaiheessa oli nähtävissä kanavavalikoiman ja käsihuuhteisiin tarvittavan denaturoidun etanolin poikkeuksellisen suurien volyymien positiivinen vaikutus. Lisäksi ohran hinnan normalisoituminen vaikutti positiivisesti kannattavuuteen. Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,5 (4,3) miljoonaa euroa eli 8,1 (5,8) prosenttia liikevaihdosta.

Toisesta neljänneksestä alkaen näemme kriisin täyden vaikutuksen toiminnassamme. Oletamme, että myyntimme matkustajamyynnissä, viennissä ja anniskelumyynnissä on nollassa tai lähellä nollaa toisella neljänneksellä. Olemme nähneet kuluttajien siirtävän alkoholijuomien ostonsa monopolikanaviin, mutta tämä ei kompensoi myynnin laskua.  Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia olemme aloittaneet kustannusrakenteen sopeuttamistoimet.  Olemme jäädyttäneet markkinointitoimet suljetuissa myyntikanavissa ja toteutamme tiukkoja kustannussäästötoimia kaikissa toiminnoissa. Aloitamme väliaikaiset lomautukset ja osa-aikatyöskentelyn Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Toisella neljänneksellä keskitämme myynti- ja markkinointitoimemme avoinna oleviin myyntikanaviin ja digitaalisilla alustoillamme, Suomessa Viinimaalla ja Ruotsissa Folk-o-Folkilla, on tässä työssä entistäkin tärkeämpi rooli.

Konsernin likviditeetti on pysynyt hyvänä kriisistä huolimatta. Olemme erityisen tyytyväisiä rahoituksen hyvään saatavuuteen haastavilla velkamarkkinoilla. Keskitymme tulevinakin kuukausina likviditeettimme varmistamiseen.

Jatkamme pidemmälle tähtäävää strategiamme toteuttamista ja keskitymme valikoituihin strategisiin valintoihin. Innovaatioissa osallistumme monopolien tuotehakuihin, luomme uutuuksia kasvaviin gini-, likööri- ja rommikategorioihin ja kehitämme mietoja juomasekoituksia päivittäistavarakauppaan. Pakkauskehityksessä pitkän aikavälin tavoitteemme on sataprosenttisesti kierrätettävät pakkaukset ja jatkamme työtämme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

Näkyvyys on loppuvuoden osalta heikko ja koronapandemian vaikutuksia toimintaympäristöön on vaikea ennustaa luotettavasti. Tämän takia pidättäydymme toistaiseksi vuoden 2020 ohjeistuksesta. Päivitämme ohjeistuksen jos näkyvyys paranee ja koronapandemian vaikutukset Altian toimintaympäristöön ja liiketoiminnan olosuhteisiin voidaan arvioida luotettavasti.”