Toimintaympäristö

Toimintaympäristönämme suuret ja vakaat markkinat.

Alkoholijuomamarkkina voidaan jakaa karkeasti viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoihin. Vähittäismyyntimarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koostuvat pääasiassa valtion vähittäismyyntimonopoleista ja Tanskassa ja Baltiassa pääasiassa päivittäistavarakaupasta. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat markkinatrendit.

left

Laatua ja vastuullisuutta – pohjoismaiset markkinatrendit

Terveys ja hyvinvointi

Kuluttajien kasvanut terveystietoisuus on tukenut alkoholipitoisuudeltaan miedompien ja alkoholittomien viinien vahvaa kasvua.* Se on vaikuttanut väkevien alkoholijuomien kulutukseen negatiivisesti ja kokonaisvolyymejä tarkastellen kulutus on viime aikoina pysynyt ennallaan.**

Premium-tuotteet ja autenttisuus

Kulutus on siirtynyt kohti premium- ja super premium -tuotteita, minkä ansiosta Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinan arvo on kasvanut tasaisesti. Premium- ja super premium -tuotteita ostetaan muun muassa niiden laadun, ainutlaatuisuuden ja paikallisuuden vuoksi,* ja tämän trendin uskotaan kasvattavan markkinan arvoa myös tulevina vuosina.**

Vastuullisuus

Kuluttajien vaihtaessa laadukkaampiin tuotteisiin ympäristötekijöistä on tullut entistä tärkeämpiä, mikä on näkynyt esimerkiksi luomuviinien kysynnän kasvuna.*

Helppokäyttöisyys

Käytännöllisyydestä on tullut kuluttajille tärkeää, ja uudet pakkausmenetelmät*, kuten esimerkiksi Yhtiön hanapakkaukset ja PET-kierrätysmuovipullot, ovat kasvattaneet suosiotaan.

*Liikkeenjohdon konsultin analyysi
**IWSR (2017), Forecast 2017-2021 Global Summary Report

Alkoholijuoma-alan kilpailuympäristö

Markkina-asema
Altian markkina-asema

Altia on volyymeilla mitattuna Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinajohtaja.*

Viinimarkkina on väkevien alkoholijuomien markkinaan verrattuna fragmentoitunut, sillä alalla toimii useita pieniä tuottajia, maahantuojia ja jakelijoita.

Kilpailemme viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla globaalien, alueellisten pohjoismaisten, sekä pienten paikallisten väkevien alkoholijuomien tuottajien ja viinien maahantuojien kanssa.

*Liikkeenjohdon konsultin analyysi.

Kilpailuvahvuutemme säännellyillä markkinoilla toimimisesta

Kattava tuotevalikoima ja joustavuus hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa mahdollistavat vastaamisen valtion vähittäismyyntimonopolien tarjouspyyntöjen vaatimuksiin.

Tunnemme hyvin valtion vähittäismyyntimonopolien tuotevalikoimaa koskevat toiveet, paikalliset mieltymykset sekä tulevat markkinatrendit ja pystymme osallistumaan tarjouskilpailuihin kilpailukykyisesti.

Meillä on kokemusta toimimisesta voimakkaasti säännellyssä mainontaympäristössä sekä vakiintunut asema ja tunnetut tuotemerkit, jotka helpottavat myynninedistämiskampanjoidemme toteuttamista.

Pohjoismaiden myyntikanavat

Valtion vähittäismyyntimonopolit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet) muodostavat suurimman myyntikanavan tuotteillemme.

Pohjoismaiden päivittäistavarakauppaa koskevat säädökset vaihtelevat eri maiden välillä, mikä vaikuttaa vähittäismyynnin rakenteisiin, markkinointitapoihin ja hinnoittelumekanismeihin kansallisella tasolla.

Vähittäismyynti, kuten päivittäistavarakaupat on kanava alkoholipitoisuudeltaan miedommille ja alkoholittomille viineille ja glögeille, ready to drink -juomille, oluille ja siidereille. Päivittäistavarakaupan myyntikanavan osuus on melko pieni valtioiden monopolimarkkinoilla, mutta sen merkitys on kuitenkin ollut kasvussa alkoholipitoisuudeltaan miedompien tuotteiden suosion kasvettua. Tanskassa päivittäistavarakaupan osuus vastaa suurinta osaa myynnistä.

HoReCa-kanava on tärkeässä roolissa uusien tuotteiden lanseerauksessa, brändien tunnettuuden rakentamisessa sekä kuluttajatrendien seuraamisessa ja luomisessa. Matkustajamyynti eli myynti lento- ja merimatkoilla sekä rajakauppa, on perinteisesti ollut tärkeä kanava Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoilla verovapaan myynnin takia.

Pohjoismaisten alkoholijuomamarkkinoiden kehitys

Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien markkinat ovat kasvaneet tasaisesti vuosina 2013–2016. Markkinan arvon kasvu on ollut nopeampaa kuin volyymien kasvu juomatottumusten suosiessa parempikatteisia premium-tuotteita (aikavälillä 2014-2016).*

Viinikategorian odotetaan pysyvän Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden kasvumoottorina. Samaan aikaan kuluttajatrendit luovat kasvumahdollisuuksia vakailla väkevien alkoholijuomien markkinoilla.*

Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoiden kehitys
Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoiden arvo

Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoiden kasvuennusteet 2017-2021*

  • Viinit 1,0 %
  • Väkevät 0,2 %
  • Yhteensä 0,7 %

*Euromonitor (toukokuu 2017)

Teollisuuden markkina

Teknisiä etanoleja ja liuottimia käytetään useilla eri teollisuudenaloilla, kuten lääketeollisuudessa, terveydenhuollon alalla ja maaliteollisuudessa. Lisäksi merkittävästä osasta teknistä etanolia tuotetaan maalämpöpumpuissa käytettäviä nesteitä, joiden kysyntä on ollut nousussa. Ohratärkkelystä käytetään elintarviketeollisuudessa, panimoissa ja teknisissä sovelluksissa, minkä lisäksi sitä käytetään paperi- ja pahviteollisuuden side- ja pinnoitusaineena. Yleinen taloustilanne vaikuttaa teollisten tuotteiden kysyntään vaikuttamalla Altian toimittamien tuotteiden loppukäyttöön. Viimeaikainen kasvu paperi- ja erityisesti pahviteollisuudessa on lisännyt tärkkelyksen kysyntää.