Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat lyhyesti

Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat ovat suuret ja vakaat . Alkoholijuomamarkkina voidaan jakaa karkeasti viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoihin. Vähittäismyyntimarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koostuvat pääasiassa valtion vähittäismyyntimonopoleista ja Tanskassa ja Baltiassa pääasiassa päivittäistavarakaupasta. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat markkinatrendit.

left

Brändiportfoliomme vastaa hyvin pohjoismaisten markkinoiden trendeihin

Aitous

Epävarmassa ja muuttuvassa maailmassa kuluttajat etsivät luotettavuutta.

 • Asiantuntijuus
 • Paikallisuus, alkuperä ja perinteet
 • Käsityöläisyys

Vastuullisuus

Kuluttajat suosivat ympäristöystävällisiä pakkauksia. Kierrätettävyys on entistäkin tärkeämpää.

 • Eettinen hyvinvointi
 • Reilu kauppa
 • Ympäristövastuu
 • Läpinäkyvyys

Terveystietoisuus

Matala-alkoholisten ja alkoholittomien sekä vähäsokeristen tuotteiden kysyntä kasvaa. Luontaisista raaka-aineista on tullut entistäkin tärkeämpiä.

 • Tasapainoinen elämä
 • Clean culture -liike
 • Tuoreus ja yksinkertaisuus
 • Luontaiset raaka-aineet

Laadun korostaminen

Kuluttajat hakevat laatua määrän sijaan.

 • Kokonaisvaltainen laatu
 • Niukkuus on ylellisyyttä
 • Laadukkaat kokemukset

Helppokäyttöisyys

Pienemmät tarjoilukoot ja ready-to-drink-juomat sekä tarjoilun ja jakamisen helppous.

 • On-demand
 • Hyvä saatavuus
 • Kätevät pakkaukset

Lähteet: IWSR, Future Lab, Euromonitor

Pohjoismaiden myyntikanavat

Altia toimii Pohjoismaiden ja Baltian viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla sekä matkustajamyynnissä Pohjoismaissa. Nämä muodostavat Altian kotimarkkinat.

Suomen, Ruotsin ja Norjan viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat ovat tiukasti säänneltyjä. Sääntely vaihtelee eri maiden välillä, mikä vaikuttaa vähittäismyynnin rakenteisiin, markkinointiin ja hinnoittelumekanismeihin kansallisella tasolla. 

Suomen, Ruotsin ja Norjan vähittäismyyntimarkkinoilla suurin osa viineistä ja väkevistä alkoholijuomista myydään valtioiden vähittäismyyntimonopolien kautta (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet). Nämä muodostavat Altian suurimman myyntikanavan. 

Monopolimarkkinoilla päivittäistavarakauppa on myyntikanava matala-alkoholisille ja alkoholittomille viineille ja glögeille, ready-to-drink-juomille, oluille ja siidereille. 

Tanskassa ja Baltian maissa vähittäismyyntimarkkinat koostuvat pääosin päivittäistavarakaupoista. 

Anniskelumyyntikanavalla (”HoReCa”) on tärkeä rooli uusien tuotteiden lanseerauksessa. Anniskelumyynnissä Altialla on mahdollisuus rakentaa ja edistää brändien tunnettuutta sekä seurata ja muodostaa kuluttajatrendejä. 

Matkustajamyynti koostuu lento- ja laivaliikenteessä tehtävästä myynnistä sekä rajakaupasta. Matkustajamyynti on perinteisesti ollut tärkeä kanava Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella maiden välisten hintaerojen takia. Hintaerot johtuvat alkoholiverotuksen eroista ja verovapaasta myynnistä. 

Kaikki Altian kotimarkkinoiden ulkopuolella tapahtuva kuluttajatuotteiden myynti luokitellaan vienniksi. Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan, esimerkiksi Koskenkorva Vodkaa Venäjälle ja Yhdysvaltoihin, Larsen Cognacia Kiinaan ja O.P. Anderson Aquavitia Yhdysvaltoihin. 

Kilpailuympäristö

Viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla Altia kilpailee globaalien, pohjoismaisten ja pienempien paikallisten väkevien alkoholijuomabrändien ja viinintuottajien sekä maahantuojien kanssa. Väkevien alkoholijuomien markkinaan verrattuna viinimarkkina on fragmentoitunut, ja markkinoilla toimii useita pienempiä tuottajia, maahantuojia ja jakelijoita.

Kilpailuvahvuutemme säännellyillä markkinoilla toimimisesta

Kattava tuotevalikoima ja joustavuus hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa mahdollistavat vastaamisen valtion vähittäismyyntimonopolien tarjouspyyntöjen vaatimuksiin.

Tunnemme hyvin valtion vähittäismyyntimonopolien tuotevalikoimaa koskevat toiveet, paikalliset mieltymykset sekä tulevat markkinatrendit ja pystymme osallistumaan tarjouskilpailuihin kilpailukykyisesti.

Meillä on kokemusta toimimisesta voimakkaasti säännellyssä mainontaympäristössä sekä vakiintunut asema ja tunnetut tuotemerkit, jotka helpottavat myynninedistämiskampanjoidemme toteuttamista.

Pohjoismaisten alkoholijuomamarkkinoiden kehitys

Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvon arvioidaan olevan 12,4 miljardia euroa, josta väkevien alkoholijuomien osuus on noin 36 % ja viinien noin 64 %. Väkevien alkoholijuomien volyymi on noin 77,5 miljoonaa litraa, ja suurimmat kategoriat ovat vodkat ja viskit. Viinimarkkinan volyymi on noin 510 miljoonaa litraa. Suurin yksittäinen kategoria on punaviini, jonka osuus on noin puolet volyymista. (1

Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvon kehitys on ollut vakaata. Vuosina 2012–2017 markkinoiden arvo kasvoi 1,8 % verrattuna volyymin 0,5 %:n kasvuun. Vuosina 2018–2022 Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvioidaan kasvavan 2,5 % verrattuna volyymin arvioituun 0,3 %:n kasvuun.(1

Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat
Markkinoiden vakaan arvonkehityksen odotetaan jatkuvan

1) Lähde: Euromonitor International Ltd. Alcoholic Drinks data 2018 edition (toukokuu 2018). Pohjoismaiden markkinoilla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Arvo on laskettu vähittäismyyntihinnoista, käyttäen vuoden 2017 kiinteää valuuttakurssia ja markkinahintaa.

Teollinen liiketoiminta

Altia valmistaa viljaviinaa Koskenkorvan tehtaalla. Se osuus viljaviinasta, jota ei käytetä alkoholijuomien tuotantoon, jalostetaan Rajamäen tehtaalla tekniseksi etanoliksi. Tislausprosessin sivutuotteista valmistetaan ohratärkkelystä ja rehuraaka-aineita. Nämä teolliset tuotteet – tekninen etanoli, tärkkelys ja rehuraaka-aineet – myydään teollisille asiakkaille.

Teknisiä etanoleja myydään laajalti teollisuuden tarpeisiin, kuten lääketeollisuuteen ja terveydenhuoltoalalle sekä kemikaali- ja teknokemian aloille. 

Ohratärkkelystä käytetään sideaineena paperi- ja kartonkiteollisuudessa, oluen valmistuksessa käymiskyvyn lisäämiseksi ja tuomaan raikkautta sekä muissa elintarviketeollisuuden sovelluksissa. Merkittävä osa ohratärkkelyksestä myydään paperi- ja kartonkiteollisuudelle. Koskenkorvan tehdas on maailman ainoa ohratärkkelyksen tuottaja.

Rehuraaka-ainetta toimitetaan jatkuvasti A-Rehu Oy:n tuotantolaitokselle, joka sijaitsee Koskenkorvan tehtaan yhteydessä.

Talouden yleinen kehitys vaikuttaa teollisten tuotteiden menekkiin. Paperi- ja kartonkiteollisuuden viimeaikainen kasvu on lisännyt tärkkelyksen kysyntää.