Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat lyhyesti

Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat ovat suuret ja vakaat . Alkoholijuomamarkkina voidaan jakaa karkeasti viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoihin. Vähittäismyyntimarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koostuvat pääasiassa valtion vähittäismyyntimonopoleista ja Tanskassa ja Baltiassa pääasiassa päivittäistavarakaupasta. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat markkinatrendit.

left

Altia toimii viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla Pohjoismaissa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnissä Pohjoismaissa. Nämä muodostavat Altian kotimarkkinat.

Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinat viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa ovat tiukasti säänneltyjä. Sääntely vaihtelee eri maiden välillä, mikä vaikuttaa vähittäismyynnin rakenteisiin, markkinointiin ja hinnoittelumekanismeihin kansallisella tasolla.

Myyntikanavat

Suomen, Ruotsin ja Norjan vähittäismyyntimarkkinoilla suurin osa viineistä ja väkevistä alkoholijuomista myydään valtioiden vähittäismyyntimonopoleissa (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet), jotka muodostavat Altian suurimman myyntikanavan.

Monopolimarkkinoilla mietojen ja alkoholittomien viinien ja glögien, ready-to-drink-tuotteiden, oluiden ja siiderien myyntikanava on päivittäistavarakauppa.

Tanskassa ja Baltian maissa vähittäismyyntimarkkinat koostuvat pääosin päivittäistavarakaupoista.

Anniskelumyyntikanavalla on tärkeä rooli uusien tuotteiden lanseerauksessa. Anniskelumyynnissä Altialla on mahdollisuus rakentaa ja edistää brändien tunnettuutta sekä seurata ja muodostaa kuluttajatrendejä.

Matkustajamyynti koostuu lento-, laiva- ja rajaliikenteessä tehtävästä myynnistä. Se on ollut perinteisesti tärkeä kanava Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella maiden välisten hintaerojen takia, jotka johtuvat alkoholin erilaisesta verotuksesta ja verovapaasta myynnistä.

Kaikki Altian kotimarkkinoiden ulkopuolella tapahtuva kuluttajatuotteiden myynti luokitellaan vienniksi. Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan, esimerkiksi Koskenkorva Vodkaa Venäjälle ja Yhdysvaltoihin, Larsen Cognacia Kiinaan ja O.P. Anderson Aquavitia Yhdysvaltoihin.

Kilpailuympäristö

Viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla Altia kilpailee maailmanlaajuisten, pohjoismaisten ja pienempien paikallisten väkevien alkoholijuomabrändien ja viinintuottajien sekä maahantuontiyhtiöiden kanssa. Väkevien alkoholijuomien markkinaan verrattuna viinimarkkina on fragmentoitunut, sillä pieniä tuottajia, maahantuojia ja jakelijoita on useita.

Markkinoiden koko arvon ja volyymin mukaan 

Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvon arvioidaan olevan 12,4 miljardia euroa, josta väkevien  alkoholijuomien osuus on noin 35% ja viinien noin 65%. Väkevien alkoholijuomien volyymi on noin 77,4 miljoonaa litraa, ja suurimmat kategoriat ovat vodkat ja viskit. Viinimarkkinan volyymi on noin 517 miljoonaa litraa. Suurin yksittäinen kategoria on punaviini, jonka osuus volyymista on noin puolet. (1

Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinan arvo
1) Lähde: Euromonitor International Ltd. Alcoholic Drinks data 2019 edition (toukokuu 2019). Pohjoismaiden markkinoilla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Arvo on laskettu euroina vähittäismyyntihinnoista, kiinteistä valuuttakursseista ja nykyhinnoista. Kaikki kasvuasteet ilmoitetaan keskimääräisenä vuotuisena kasvuprosenttina (CAGR, %).

Markkinakasvu

Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvo kasvoi 1,9 prosenttia vuosina 2012–2018. Vuosina 2019–2023 markkinoiden arvon arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia. (1 

Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden volyymi kasvoi 0,5 prosenttia vuosina 2012–2018. Vuosina 2019–2023 markkinoiden volyymin arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia. (1

Pohjoismaiset viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinat
1) Lähde: Euromonitor International Ltd. Alcoholic Drinks data 2019 edition (toukokuu 2019). Pohjoismaiden markkinoilla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Arvo on laskettu euroina vähittäismyyntihinnoista, kiinteistä valuuttakursseista ja nykyhinnoista. Kaikki kasvuasteet ilmoitetaan keskimääräisenä vuotuisena kasvuprosenttina (CAGR, %).

Liiketoimintaamme ja brändejämme muokkaavat trendit

Aitous

Epävarmassa ja muuttuvassa maailmassa kuluttajat etsivät luotettavuutta.

 • Asiantuntijuus
 • Paikallisuus, alkuperä ja perinteet
 • Käsityöläisyys

Vastuullisuus

Kuluttajat suosivat ympäristöystävällisiä pakkauksia. Kierrätettävyys on entistäkin tärkeämpää.

 • Eettinen hyvinvointi
 • Reilu kauppa
 • Ympäristövastuu
 • Läpinäkyvyys

Terveystietoisuus

Matala-alkoholisten ja alkoholittomien sekä vähäsokeristen tuotteiden kysyntä kasvaa. Luontaisista raaka-aineista on tullut entistäkin tärkeämpiä.

 • Tasapainoinen elämä
 • Clean culture -liike
 • Tuoreus ja yksinkertaisuus
 • Luontaiset raaka-aineet

Laadun korostaminen

Kuluttajat hakevat laatua määrän sijaan.

 • Kokonaisvaltainen laatu
 • Niukkuus on ylellisyyttä
 • Laadukkaat kokemukset
 • Uniikit valinnat

Helppokäyttöisyys

Pienemmät tarjoilukoot ja ready-to-drink-juomat sekä tarjoilun ja jakamisen helppous.

 • On-demand
 • Hyvä saatavuus
 • Kätevät pakkaukset

Lähteet: IWSR, Future Lab, Euromonitor

Teollinen liiketoiminta

Altia valmistaa viljaviinaa Koskenkorvan tislaamolla. Tislausprosessin sivutuotteista valmistetaan ohratärkkelystä ja rehuraaka-aineita. Koskenkorvan tislaamo on maailman ainoa ohratärkkelyksen tuottaja.

Koskenkorvan tislaamo valmistaa myös teknistä etanolia. Valmistuksessa käytetään osittain viljaviinaa, jota ei käytetä alkoholijuomien tuotantoon. Koskenkorvan tislaamon tekninen etanoli jalostetaan edelleen teknisiksi etanolituotteiksi Rajamäen tehtaalla.

Teollisuusasiakkaat

Teknisiä etanoleja käytetään maalämpönesteissä ja myydään laajalti teollisuuden tarpeisiin, lääketeollisuudesta ja terveydenhuoltoalasta kemikaali- ja tekniskemiallisille aloille.

Ohratärkkelystä käytetään sideaineena paperi- ja kartonkiteollisuudessa, oluen valmistuksessa käymiskyvyn lisäämiseksi ja tuomaan raikkautta sekä muissa elintarviketeollisuuden sovelluksissa. Merkittävä osa ohratärkkelyksestä myydään paperi- ja kartonkiteollisuudelle.

Rehuraaka-ainetta toimitetaan jatkuvasti A-Rehu Oy:n tuotantolaitokselle, joka sijaitsee Koskenkorvan tehtaan tehdasalueella.

Markkinaolosuhteet vuonna 2019

Yleinen markkinakysyntä kaikissa teollisissa tuotteissa oli vahvaa vuonna 2019. Kysynnän taustalla oli yleisesti vahva taloustilanne. Paperi- ja kartonkiteollisuuden trendi korvata fossiilipohjaisia sidosaineita tärkkelyksellä on lisännyt ohratärkkelyksen kysyntää.