Näkymät 2018

Näkymät vuodelle 2018 julkistettu tilinpäätöstiedotteessa 23.2.2018.
left

Markkinanäkymät

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Tulosohjaus

Altian avainbrändien portfolion positiivisen kehityksen odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuvat kustannuspaineet ja viennin kasvattaminen vaikuttavat kannattavuuden kehitykseen.

Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.