Näkymät 2018

Tilinpäätöstiedotteessa 23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan.

left

Markkinanäkymät

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Tulosohjaus

Altian avainbrändien portfoliota koskevan positiivisen trendin odotetaan jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuva kustannuspaine ja viennin kasvattaminen tulevat vaikuttamaan kannattavuuden kehitykseen. Heikoista Ruotsin ja Norjan kruunuista johtuvien epäsuotuisten valuuttavaikutusten odotetaan jatkuvan.

23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.