Näkymät 2018

Tulosohjaus on päivitetty pörssitiedotteessa 14.12.2018.

left

Markkinanäkymät

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja neljännen vuosineljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Tulosohjaus

Altian arvio on, että vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan alle viime vuoden tason.

Liikevaihto kehittyy odotusten mukaisesti. Aiemmin raportoitu haasteellinen toimintaympäristö on asettanut jonkin verran lisäpaineita Altian neljännelle vuosineljännekselle ja on vaikuttanut kannattavuuteen odotettua enemmän.

Tämän lisäksi, Suomessa toteutetun verotarkastuksen alustavan raportin perusteella, Altia tekee 0,5 miljoonan euron kuluvarauksen liittyen kahden tuotteen valmisteveron veroluokan muutokseen. Altia harkitsee muutoksen hakemista verotarkastuksen lopputulokseen.

Kannattavuuden parantamiseksi, Altia on päättänyt toimista kuluttajatuotteiden hintamuutoksiin jatkuvan tuottojohtamisen lisäksi. Muutokset toteutettaisiin alkuvuodesta monopolien hinnoitteluikkunoiden mukaisesti. Lisäksi Altia on jo käynnistänyt toimenpiteitä kustannustehokkuuden parantamiseksi.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2018 (14. joulukuuta 2018):

Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan alle viime vuoden tason.

Vertailukelpoinen käyttökate vuodelta 2017 oli 42,4 miljoonaa euroa.

Aikaisempi ohjeistus julkaistu 23. helmikuuta 2018:

Konsernin vertailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.