Miksi sijoittaa Altiaan

Olemme tunnistaneet kuusi keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja tekevän Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

left

Pohjoismainen markkinajohtaja, jonka portfolioon kuuluu ikonisia alkoholibrändejä ja kattava viinivalikoima

Brändeillämme on pitkä pohjoismainen historia ja ne ovat alueen tunnetuimpia väkevien alkoholijuomien ja viinien brändejä. Lisäksi Altialla on laaja viiniportfolio, joka sisältää sekä Altian omia että lukuisia tunnettuja Altian päämiesten viinibrändejä. Altian brändiportfolio vastaa hyvin niin pohjoismaisten kuin maailmanlaajuisten markkinoiden trendeihin.

Altian keskeiset vientibrändit ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts.

Altian laajaan viinivalikoimaan kuuluu monia tunnettuja ulkomaisten päämiesten viinibrändejä kuten Bollinger, Codorníu, Pasqua, Faustino, Trapiche, Nederburg, Tarapacá, Laroche, Lindeman’s ja Penfolds.

Lue lisää brändeistämme

Kokemuksen ja koon tarjoamat vahvat edellytykset toimia vakailla ja tuottoisilla pohjoismaisilla markkinoilla

Altialla on vahvat edellytykset toimia Pohjoismaiden 12,4 miljardin euron suuruisilla viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Suurin osa liikevaihdostamme tulee näillä markkinoilla valtioiden vähittäismyyntimonopoleista (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet). Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvon kehitys on ollut vakaata. Vuosina 2012–2017 markkinoiden arvo kasvoi 1,8 % verrattuna volyymin 0,5 %:n kasvuun. Vuosina 2018–2022 Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvioidaan kasvavan 2,5 % verrattuna volyymin arvioituun 0,3 %:n kasvuun.*

Valikoimamme eri tuote- ja hintaryhmissä on kattava, ja kykenemme myös mukauttamaan tuotantoamme ja toimimaan viinintuottajien kanssa paikallisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Meillä on lisäksi huomattava kokemus valtioiden vähittäismyyntimonopolien kuluttaja-asiakkaiden mieltymyksistä, laaja pohjoismaisen markkinan ja sen trendien tuntemus sekä merkittävää kokemusta markkinoinnista sitä tiukasti rajoittavilla markkinoilla.

*Euromonitor International Limited. Alcoholic Drinks data 2018 edition (toukokuu 2018)

Selkeä strategia, jolla rakennetaan kannattavaa kasvua

Altian strategia keskittyy luomaan kestävää ja kannattavaa kasvua. Strategiamme perustuu pohjoismaisten avainbrändien kasvattamiseen, strategisten kumppanuuksien vahvistamiseen, myyntikanavien laajentamiseen ja merkittävään muutoksen toteuttamiseen viineissä sekä toiminnan tehostamiseen. Kasvuodotusten keskiössä ovat uudet innovaatiot ja tiettyjen avainbrändien kansainvälinen potentiaali. Tukeaksemme edellä mainittuja orgaanisia strategisia tavoitteitamme, jatkamme aktiivista brändiportfolion hallintaa ja kehittämistä. Tämä pitää sisällään mahdolliset valikoidut hankinnat ja/tai myynnit.

Altialla on vakaa jalansija eri tuotekategorioissa ja hintaluokissa – myös kysynnältään vakaissa edullisemman hintaluokan tuotteissa ja paikallisissa perinteisissä brändeissä. Kokomme, laajan valikoimamme, tuoteinnovaatiokykymme ja vahvan markkina- ja kuluttajatuntemuksemme ansiosta meillä on hyvät edellytykset vastata pohjoismaisten markkinatrendien tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Resursseja ja investointeja on keskitetty uusiin tuotteisiin ja yhteistyömalleihin, minkä Altia odottaa tuottavan kasvua viineissä. Verkkokauppa ja muut kuluttajille suunnatut verkkosivut sekä vähittäismyynti ovat viennin lisäksi keskeisessä asemassa myyntikanaviemme laajentamisessa.

Lue lisää strategiastamme.

Integroitu toimintamalli tuo mittakaavaetuja ja synergioita sekä mahdollistaa vastuullisemman tuotannon

Altian integroitu toimintamalli tuo synergia- ja mittakaavaetuja sekä mahdollistaa koko kapasiteettimme hyödyntämisen. Kannattavuutta pyrimme maksimoimaan hyödyntämällä jaettuja toimintoja omille ja päämiesbrändeillemme sekä teollisuuden tuotteillemme. Toimintamallin avulla voimme myös hyödyntää laajemmin tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvää osaamistamme ja markkinatuntemustamme.

Altialle vastuullisuus on sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Altian tavoite vastuullisuudessa on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä. Altia haluaa tukea modernin ja vastuullisen pohjoismaisen juomakulttuurin kehittymistä yhtiön toiminnan tarkoituksen, Let’s Drink Better, mukaisesti.

Koskenkorvan tehdas perustuu bio- ja kiertotaloudelle: ohranjyvä hyödynnetään sataprosenttisesti. Altian tislaamo Koskenkorvan kylässä käyttää noin 210 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa vuodessa. Tislaamo tuottaa viljaviinaa Altian alkoholijuomiin. Se osuus viljaviinasta, jota ei käytetä alkoholijuomien tuotantoon, jalostetaan Rajamäen tehtaalla tekniseksi etanoliksi. Tislausprosessin sivutuotteista valmistetaan ohratärkkelystä ja rehuraaka-aineita. Nämä teolliset tuotteet – tekninen etanoli, tärkkelys ja rehuraaka-aineet – myydään teollisille asiakkaille.

Huomioimme ympäristönäkökulmat myös raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja valitessamme, tuotannon energian- ja vedenkulutuksessa sekä vähentämällä tuotannossa syntyvän jätteen määrää.

Lue lisää yritysvastuustamme

Kokenut johtoryhmä toteuttaa strategiaa tuloksellisesti

Altian johtoryhmällä on vahvaa näyttöä strategian luomisesta ja toteuttamisesta. Johtoryhmällämme on laaja kokemus Pohjoismaiden ja Baltian maiden alkoholimarkkinoista sekä toimimisesta brändikeskeisessä ja trendivetoisessa markkinaympäristössä, mikä on ollut tärkeä tekijä Altian talouden kehitykselle ja menestykselle.

Tutustu Altian johtoryhmään.

Hallituksessamme on merkittävää kokemusta listayhtiöympäristössä toimimisesta sekä vaadittava ymmärrys ja tietotaito tähän liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisemiseksi.

Tutustu Altian hallitukseen

Vahva kannattavuus, vakaa kassavirta sekä houkutteleva osinkopolitiikka

Kannattavuuden parantamiseksi Altia on tehnyt vuodesta 2013 laajoja strategisia toimenpiteitä, kuten vahvistanut omia brändejä, keventänyt brändivalikoimaa ja parantanut läsnäoloa keskeisissä kanavissa. Olemme myös keskittyneet kehittämään toimintamme tehokkuutta yksinkertaistamalla yhtiörakennetta ja toimintoja sekä tehostamalla pääoman hallintaa.

Altian liiketoiminnalle ominaista ovat vakaat ja hajautetut tulovirrat jotka perustuvat viinien ja väkevien alkoholijuomien vakaaseen kulutukseen. Merkittävä osa Altian liikevaihdosta on peräisin valtion vähittäismyyntimonopoleista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Altian hyvää ja vakaata kassavirtaa tukevat kannattavuuden parantamiseen keskittyminen sekä investointien huolellinen ja käyttöpääoman tehokas hallinnointi, mikä mahdollistaa houkuttelevan osinkotuoton. 

Lue lisää taloudellisista raporteistamme.