Miksi sijoittaa Altiaan

Olemme tunnistaneet kolme keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja tekevän Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

left

Markkinajohtaja pohjoismaisilla viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla omien ja päämiesbrändien kautta

Pohjoismaisilla brändeillämme on pitkä historia, ja ne ovat alueen tunnetuimpia viinien ja väkevien alkoholijuomien brändejä. Täydentääksemme omista brändeistämme koostuvaa portfoliota jakelemme kotimarkkinoillamme myös tunnettuja viinien ja väkevien alkoholijuomien brändejä noin 150 päämieheltä. Yhdessä omat ja päämiesbrändit muodostavat laajan tuotevalikoiman, joka kattaa kaikki kategoriat ja hintaluokat. Laaja brändiportfoliomme ja vahva innovaatiokykymme antavat meille mahdollisuuden vastata markkinatrendeihin ja asiakkaidemme tarpeisiin. 

Lippulaivabrändimme ovat Koskenkorva, O.P. Anderson ja Larsen. Muita ikonisia pohjoismaisia brändejä ovat muun muassa Chill Out, Blossa, Xanté, Jaloviina, Leijona, Explorer ja Grönstedts.

Altian laaja päämiesbrändien portfolio sisältää brändejä kuten Bollinger, Codorníu, Jack Daniel’s, Pasqua, Faustino, Trapiche, Nederburg, Tarapacá, Laroche, Lindeman’s ja Penfolds.

Omista ja päämiesbrändeistä koostuvan portfoliomme avulla meillä on johtava markkina-asema viineissä ja väkevissä alkoholijuomissa vakailla ja kannattavilla pohjoismaisilla markkinoilla. Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvon arvioidaan olevan 12,4 miljardia euroa.. Väkevien alkoholijuomien osuus on noin 35 prosenttia ja viinien noin 65 prosenttia. Väkevien alkoholijuomien volyymeissä päästään noin 77,4 miljoonaan litraan, ja vodkat ja viskit ovat kaksi suurinta kategoriaa. Viinimarkkinan volyymi on noin 517 miljoonaa litraa. Suurin yksittäinen kategoria on punaviini, jonka osuus volyymista on noin puolet.*

Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden arvo kasvoi 1,9 prosenttia vuosina 2012–2018. Vuosina 2019–2023 markkinoiden arvon arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia.*

Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden volyymi kasvoi 0,5 prosenttia vuosina 2012–2018. Vuosina 2019–2023 markkinoiden volyymin arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttia.*

Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa valtaosa viineistä ja väkevistä alkoholijuomista myydään valtioiden vähittäismyyntimonopolien kautta. Meillä on laaja kokemus monopoleista ja toimimisesta säännellyillä markkinoilla. Tämä tarkoittaa huomattavaa kokemusta monopolien valikoimaa koskevista mieltymyksistä, markkinatrendien ymmärrystä sekä syvällistä paikallisten markkinoiden ja kuluttajien tuntemista. Meillä on myös merkittävä kokemus toimimisesta ympäristössä, jossa markkinointia rajoitetaan tiukasti.  

Markkinoillepääsy, myyntikanavaosaaminen ja läsnäolo kaikissa oleellisissa myyntikanavissa antavat meille vahvan kyvykkyyden toimia pohjoismaisilla markkinoilla ja tekevät meistä varteenotettavan kumppanin maailman johtaville viinien ja väkevien alkoholijuomien tuottajille. Markkinoillepääsyn lisäksi voimme tarjota päämiehillemme markkinatietoamme ja asiantuntijuuttamme innovaatiossa ja markkinoinnissa.

*) Lähde: Euromonitor International Ltd. Alcoholic Drinks data 2019 edition (toukokuu 2019). Pohjoismaiden markkinoilla tarkoitetaan Suomea, Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa. Arvo on laskettu vähittäismyyntihinnoista (EUR), kiinteistä valuuttakursseista ja nykyhinnoista. Kaikki kasvuasteet ilmoitetaan keskimääräisenä vuotuisena kasvuprosenttina (CAGR, %).

Lue lisää:

-> Brändeistämme

-> Toimintaympäristöstä

Integroitu toimintamalli mahdollistaa kilpailuedut ja vastuullisuuden

Koskenkorvan tislaamo on moderni tuotantolaitos, jolla on pitkälle kehitetty tuotanto ja monipuolinen tuotevalikoima, joka mahdollistaa erinomaisen materiaalitehokkuuden. Koskenkorvan tislaamon toiminta perustuu bio- ja kiertotalouteen: vilja hyödynnetään sataprosenttisesti. Tehtaan oman biovoimalaitoksen ja uusiutuvan polttoaineen ansiosta Koskenkorvan tehdas on pystynyt vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosenttia vuodesta 2014. Tehtaan omavaraisuusaste höyryntuotannossa on noin 60 prosenttia.  

Tehdas käyttää noin 210 miljoonaa kiloa suomalaista viljaa vuodessa viljaviinan tuotantoon. Tislausprosessin sivutuotteista valmistetaan tärkkelystä ja rehuraaka-aineita. Koskenkorvan tislaamo tuottaa myös teknistä etanolia, joka perustuu osin viljaviinaan, jota ei käytetä alkoholijuomien tuotantoon. Teolliset tuotteettekninen etanoli, tärkkelys ja rehuraaka-aineet – myydään teollisille asiakkaille, ja ne tuottavat noin 50 prosenttia Altia Industrial -segmentin liikevaihdosta.

Teolliset palvelut, jotka tuottavat noin 50 prosenttia Altia Industrial -segmentin liikevaihdosta, sisältävät sopimusvalmistuksen ja logistiikkapalvelut johtaville viinien ja väkevien alkoholijuomien tuottajille Rajamäen tehtaalla. Jakamalla ja yhdistämällä toimintoja ja resursseja omien brändiemme, päämiesbrändiemme sekä teollisten tuotteiden ja palveluiden kesken saamme aikaan synergioita ja mittakaavaetuja ja voimme hyödyntää kapasiteettimme täysin.

Vastuullisuustiekarttamme sisältää numeeriset tavoitteet vuoteen 2030 saakka. Tärkeimmät tavoitteet ovat hiilineutraali tuotanto vuoteen 2025 mennessä ja pakkaustemme sataprosenttinen kierrätettävyys vuoteen 2025 mennessä. Tärkeitä tavoitteita ovat myös mietojen tai alkoholittomien tuotteiden osuus, jonka pitäisi olla 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, sekä työtapaturmista johtuvien poissaolojen määrän laskeminen nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää:

-> Vastuullisuus

-> Koskenkorvan tislaamo

Vakaat ja hajautetut tulovirrat ja houkutteleva osinkotuotto

Altian liiketoiminnalle ominaista ovat vakaat ja hajautetut tulovirrat, jotka perustuvat viinien ja väkevien alkoholijuomien vakaaseen kulutukseen. Merkittävä osa Altian liikevaihdosta on peräisin valtion vähittäismyyntimonopoleista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet), ja noin kolmasosa konsernin liikevaihdosta liittyy teollisuusasiakkaisiin (B2B).

Keskitymme kannattavuuden jatkuvaan parantamiseen, hyvin hallittuihin investointeihin ja tehokkaaseen käyttöpääoman hallintaan. Tämä tukee vakaata rahavirran tuottamista, joka mahdollistaa houkuttelevan osinkopolitiikan.

Vakaa taloudellinen asemamme mahdollistaa tulevan kasvun uusille markkinoille laajentumisen ja/tai pohjoismaista brändiportfoliota edelleen vahvistavien hankintojen myötä.   

Lue lisää:

-> Raportit ja esitykset

-> Vuosikertomus 2019