Liiketoimintamalli

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Altian tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Altian teollisuusasiakkaille. 

left

Altian integroitu toimintamalli

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Altian tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Altian teollisuusasiakkaille.

Altian integroidun toimintamallin avulla luodaan merkittäviä mittakaavaetuja hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa, ja Altia voi hyödyntää jaettuja toimintojaan, kuten kuluttajatutkimusta, innovointia, tuotekehitystä, yleistä tietotaitoa ja keskitettyjen tukitoimintojen tehokasta käyttöä.

Altian liiketoimintamalli
Altian liiketoimintamalli

Segmentit

Altian kolme segmenttiä ovat: Finland & Exports, Scandinavia ja Altia Industrial.

Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti segmenteittäin 2018

Finland & Exports

Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin.

Miljoonaa euroa

2018

2017

2016

Liikevaihto

133,8

133,9

133,9

Vertailukelpoinen käyttökate

19,2

19,6

20,2

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

14,3

14,6

15,0

Henkilöstöä keskimäärin

95

100

104

 

Scandinavia

Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Miljoonaa euroa

2018

2017

2016

Liikevaihto

117,7

123,7

127,4

Vertailukelpoinen käyttökate

10,1

11,5

10,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

8,6

9,3

8,2

Henkilöstöä keskimäärin

85

86

87

 

Altia Industrial

Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot, tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen etanolin tuotannon sekä sopimusvalmistuksen ja logistiikkapalvelut. Siihen kuuluvat myös toimitusketjutoiminnot eli tuotanto- ja logistiikkatoiminnot eri maissa sekä hankinta.

Miljoonaa euroa

2018

2017

2016

Liikevaihto

105,8

101,3

95,2

Vertailukelpoinen käyttökate

10,9

12,5

8,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

10,3

12,3

8,8

Henkilöstöä keskimäärin

426

452

507