Liiketoimintamalli

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Yhtiön tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Yhtiön teollisuusasiakkaille. Yhtiön integroidun toimintamallin avulla luodaan merkittäviä mittakaavaetuja hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa, ja Yhtiö voi hyödyntää jaettuja toimintojaan, kuten kuluttajatutkimusta, innovointia, tuotekehitystä, yleistä tietotaitoa ja keskitettyjen tukitoimintojen tehokasta käyttöä.

left
Altian liiketoimintamalli
Altian liiketoimintamalli

Segmentit

Altian kolme segmenttiä ovat: Finland & Exports, Scandinavia ja Altia Industrial.

Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökatemarginaali segmenteittäin 2017

Finland & Exports

Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin.

Miljoonaa euroa

2017

2016

Liikevaihto

133,9

133,9

Vertailukelpoinen käyttökate*

19,6

20,2

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta*

14,6

15,0

Henkilöstöä keskimäärin

100

104

 

Scandinavia

Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Miljoonaa euroa

2017

2016

Liikevaihto

123,7

127,4

Vertailukelpoinen käyttökate*

11,5

10,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta*

9,3

8,2

Henkilöstöä keskimäärin

86

87

 

Altia Industrial

Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot, tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen etanolin tuotannon sekä sopimusvalmistuksen Rajamäellä. Siihen kuuluvat myös toimitusketju (tuotanto eri maissa, asiakaspalvelu ja logistiikka).

Miljoonaa euroa

2017

2016

Liikevaihto

101,3

95,2

Vertailukelpoinen käyttökate*

12,5

8,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta*

12,3

8,8

Henkilöstöä keskimäärin

452

507

 

*) Luvut ovat tilintarkastamattomia.