Liiketoimintamalli

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Altian tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Altian teollisuusasiakkaille. 

left

Altian integroitu toimintamalli

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Altian tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Altian teollisuusasiakkaille.

Altian integroidun toimintamallin avulla luodaan merkittäviä mittakaavaetuja hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa, ja Altia voi hyödyntää jaettuja toimintojaan, kuten kuluttajatutkimusta, innovointia, tuotekehitystä, yleistä tietotaitoa ja keskitettyjen tukitoimintojen tehokasta käyttöä.

Altian liiketoimintamalli

Segmentit

Altian kolme segmenttiä ovat: Finland & Exports, Scandinavia ja Altia Industrial.

Liikevaihto ja vertailukelpoinen käyttökateprosentti segmenteittäin 2020

Finland & Exports

Finland & Exports -segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Suomessa ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja viennin.

Miljoonaa euroa

2020 2019 2018

2017

2016

Liikevaihto

117,2 128,6 133,8

133,9

133,9

Vertailukelpoinen käyttökate

19,8 20,6 19,2

19,6

20,2

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

16,9 16,0 14,3

14,6

15,0

Henkilöstöä keskimäärin

90 89 95

100

104

 

Scandinavia

Scandinavia-segmentti käsittää viinien, väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Miljoonaa euroa

2020 2019 2018

2017

2016

Liikevaihto

123,9 120,7 117,7

123,7

127,4

Vertailukelpoinen käyttökate

14,2 12,1 10,1

11,5

10,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

11,5 10,0 8,6

9,3

8,2

Henkilöstöä keskimäärin

74 74 85

86

87

 

Altia Industrial

Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot sekä tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen etanolin tuotannon sekä sopimusvalmistuksen ja logistiikkapalvelut. Siihen kuuluvat myös toimitusketjutoiminnot eli tuotanto- ja logistiikkatoiminnot eri maissa sekä hankinta. 

Miljoonaa euroa

2020 2019 2018

2017

2016

Liikevaihto

101,2 110,2 105,8

101,3

95,2

Vertailukelpoinen käyttökate

17,9 11,4 10,9

12,5

8,4

Vertailukelpoinen käyttökate, % liikevaihdosta

17,6 10,4 10,3

12,3

8,8

Henkilöstöä keskimäärin

404 426 426

452

507