Altia sijoituskohteena

Olemme tunnistaneet kuusi keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja luovan Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

left

Pohjoismainen markkinajohtaja, jonka portfolioon kuuluu ikonisia alkoholibrändejä ja kattava viinivalikoima

Altia on viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinajohtaja yhteenlasketuilla pohjoismaisilla markkinoilla ja Suomessa, sekä väkevien alkoholijuomien markkinajohtaja Ruotsissa.* Olemme läsnä kaikilla pohjoismaisilla viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla sekä Baltian maissa ja matkustajamyynnissä. Altian brändit vastaavat hyvin sekä pohjoismaisiin että globaaleihin markkinatrendeihin.

Valikoimaamme kuuluvat pohjoismaiset avainbrändit Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla sekä perinteisiä paikallisia brändejä kuten Leijona, Jaloviina, Explorer, Grönstedts, Brøndums, 1-Enkelt ja Saaremaa. Altian laajaan viinivalikoimaan kuuluu monia tunnettuja ulkomaisten päämiesten viinibrändejä kuten Bollinger, Codorníu, Pasqua, Faustino, Trapiche, Nederburg, Tarapacá, Robert Mondavi, Lindeman’s ja Penfolds.

*Volyymeissa mitattuna. Lähde: Liikkeenjohdon konsultin analyysi.

Kokemuksen ja koon tarjoamat vahvat edellytykset toimia vakailla ja tuottoisilla pohjoismaisilla markkinoilla

Altialla on vahvat edellytykset toimia Pohjoismaiden 12,2 miljardin euron* suuruisilla viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja). Suurin osa liikevaihdostamme tulee näillä markkinoilla valtioiden vähittäismyyntimonopoleista. Perinteisesti vakaiden monopolimarkkinoiden myynnit ovat viime vuosina pääosin kasvaneet.** Pohjoismaisen viinimarkkinan arvon odotetaan kasvavan tasaisesti noin prosentin vuosivauhtia vuosina 2017–2021, ja samalla väkevien alkoholijuomien markkinan arvon odotetaan jatkavan kohtuullista ja vakaata kasvua.**

Valikoimamme eri tuote- ja hintaryhmissä on kattava, ja kykenemme myös mukauttamaan tuotantoamme ja toimimaan viinintuottajien kanssa paikallisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Meillä on lisäksi huomattava kokemus valtioiden vähittäismyyntimonopolien kuluttaja-asiakkaiden mieltymyksistä, laaja pohjoismaisen markkinan ja sen trendien tuntemus sekä merkittävää kokemusta markkinoinnista sitä tiukasti rajoittavilla markkinoilla.

*Euromonitor International Limited. Alcoholic Drinks data 2017 edition (toukokuu 2017)
**Alko, Systembolaget, Vinmonopolet (2017) ja Alko (2017), Information on the Nordic Alcohol Market 2017

Selkeä strategia, jolla rakennetaan kannattavaa kasvua

Altian strategialla tavoitellaan kannattavaa kasvua. Strategiamme perustuu pohjoismaisten avainbrändien kasvattamiseen, strategisten kumppanuuksien vahvistamiseen, myyntikanavien laajentamiseen ja merkittävään muutoksen toteuttamiseen viineissä sekä toiminnan tehostamiseen. Kasvuodotusten keskiössä ovat uudet innovaatiot ja tiettyjen avainbrändien kansainvälinen potentiaali. Tukeaksemme edellä mainittuja orgaanisia strategisia tavoitteitamme, jatkamme aktiivista brändiportfolion hallintaa ja kehittämistä. Tämä pitää sisällään mahdolliset valikoidut hankinnat ja/tai myynnit.

Altialla on vakaa jalansija eri tuotekategorioissa ja hintaluokissa – myös kysynnältään vakaissa edullisemman hintaluokan tuotteissa ja paikallisissa perinteisissä brändeissä. Kokomme, laajan valikoimamme, tuoteinnovaatiokykymme ja vahvan markkina- ja kuluttajatuntemuksemme ansiosta meillä on hyvät edellytykset vastata pohjoismaisten markkinatrendien tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Resursseja ja investointeja on keskitetty uusiin tuotteisiin ja yhteistyömalleihin, minkä Altia odottaa tuottavan kasvua viineissä. Verkkokauppa ja muut kuluttajille suunnatut verkkosivut sekä vähittäismyynti ovat viennin lisäksi keskeisessä asemassa myyntikanaviemme laajentamisessa.

Integroitu toimintamalli tuo mittakaavaetuja ja synergioita sekä mahdollistaa vastuullisemman tuotannon

Altian integroitu toimintamalli tuo synergia- ja mittakaavaetuja sekä mahdollistaa koko kapasiteettimme hyödyntämisen. Kannattavuutta pyrimme maksimoimaan hyödyntämällä jaettuja toimintoja omille ja päämiesbrändeillemme sekä teollisuuden tuotteillemme. Toimintamallin avulla voimme myös hyödyntää laajemmin tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvää osaamistamme ja markkinatuntemustamme.

Liiketoiminnan vastuullisuus on Altialle tärkeää. Vastuullinen toimintatapa näkyy sekä prosesseissamme että tuotteissamme. Koskenkorvan tehtaan toiminta perustuu kiertotalouteen: raaka-ainevilja hyödynnetään kokonaan erilaisten tuotteiden tuotannossa Altian omiin ja teollisten asiakkaiden tarpeisiin sekä viime kädessä Koskenkorvan tehtaan yhteydessä sijaitsevassa biovoimalaitoksessa. Huomioimme ympäristönäkökulmat myös raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja valitessamme, tuotannon energian- ja vedenkulutuksessa sekä vähentämällä tuotannossa syntyvän jätteen määrää.

Kokenut johtoryhmä toteuttaa strategiaa tuloksellisesti

Altian johtoryhmällä on vahvaa näyttöä strategian luomisesta ja toteuttamisesta. Johtoryhmällämme on laaja kokemus Pohjoismaiden ja Baltian maiden alkoholimarkkinoista sekä toimimisesta brändikeskeisessä ja trendivetoisessa markkinaympäristössä, mikä on ollut tärkeä tekijä Altian talouden kehitykselle ja menestykselle.

Toimitusjohtajallamme on pitkä alan kokemus Carlsberg-konsernista, jossa hän toimi 13 vuotta ennen siirtymistään Altialle vuonna 2014. Pian uuden toimitusjohtajan nimityksen jälkeen vuonna 2014 Altia julkaisi vuosille 2014−2016 uuden strategian, jonka tavoitteena oli parantaa kannattavuutta ja siirtää toimintamme painopistettä brändiyhtiöksi. Nykyinen johtoryhmämme on parantanut kannattavuutta viime vuosina. Hallituksessamme on merkittävää kokemusta listayhtiöympäristössä toimimisesta sekä vaadittava ymmärrys ja tietotaito tähän liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisemiseksi.

Vahva kannattavuus, vakaa kassavirta sekä houkutteleva osinkopolitiikka

Kannattavuuden parantamiseksi Altia on tehnyt vuodesta 2013 laajoja strategisia toimenpiteitä, kuten vahvistanut omia brändejä, keventänyt brändivalikoimaa ja parantanut läsnäoloa keskeisissä kanavissa. Olemme myös keskittyneet kehittämään toimintamme tehokkuutta yksinkertaistamalla yhtiörakennetta ja toimintoja sekä tehostamalla pääoman hallintaa.

Liiketoiminnallemme ominaista ovat vakaat ja hajautetut tulovirrat, joita viinien ja väkevien alkoholijuomien tasainen kulutus tukee. Olemme tehneet selkeitä strategisia aloitteita kannattavuuden parantamiseksi entisestään. Altian johto uskoo, että huolellisesti hallitut operatiiviset investoinnit ja tehokas käyttöpääoman hallinta tukevat tuottavaa ja vakaata kassavirtaa, mikä mahdollistaa houkuttelevan osinkotuoton.

Altian vahvuudet