Bag-in-box production line in Rajamäki

Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuuspolitiikka

Uskomme Rajamäen tehtaalla, että menestys riippuu kuluttajien ja asiakkaiden odotukset täyttävien tuotteiden, pakkausten ja palveluiden toimittamisesta. Haluamme varmistaa elintarviketurvallisuuden kaikkien tehtaan valmistamien tuotteiden osalta.

Rajamäen alkoholijuomatehdas sitoutuu pitämään yllä kuluttajien luottamusta tuotteisiinsa kehittämällä ja ylläpitämällä elintarviketurvallisuusjärjestelmää ja -käytäntöjä.

Elintarviketurvallisuuden huomiointi on jokaisen ammattitaitoisen työntekijän velvollisuus, jolla on suora vaikutus tuotteidemme raaka-aineisiin, pakkauksiin, valmistukseen, varastointiin tai kuljetukseen.

Seuraavat elintarviketurvallisuutta koskevat periaatteet ovat perustana Rajamäen alkoholijuomatehtaan sitoutumisessa elintarviketurvallisuuteen:

  • Valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka täyttävät elintarviketurvallisuus standardia koskevat vaatimukset.
  • Täyttää tai ylittää kaikki lakisääteiset tai asiakkaiden edellyttämät elintarviketurvallisuutta koskevat vaatimukset.
  • Varmistaa kestävä elintarviketurvallisuuden toteutuminen käyttämällä järjestelmää, joka täyttää myös ISO 22000:2018 vaatimukset.
  • Arvioida elintarviketurvallisuuden toteutuminen ja jatkuva parantaminen säännöllisillä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.
  • Ottaa elintarviketurvallisuus osaksi liiketoimintasuunnitelmia ja siten varmistaa, että elintarviketurvallisuus on yhdistetty osaksi yrityksen toimintaa.
  • Varmistaa, että tavarantoimittajat ja yhteistyökumppanit sitoutuvat samoihin elintarviketurvallisuusvaatimusten noudattamiseen arvioimalla heidän toimittamia materiaaleja ja palveluja auditointien ja vastaanottotarkastusten avulla.
  • Viestiä elintarviketurvallisuusvaatimukset kuluttajille, asiakkaille sekä sidosryhmille, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa Rajamäen tehtaan elintarviketurvallisuusjärjestelmään.

Hyväksytty 4.6.2019