Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteet

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus ovat Altialle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset.

Tämä politiikka pohjautuu Altian vastuullisuuden tiekarttaan, joka määrittää vastuullisuustavoitteet vuoteen 2030 saakka ja pohjautuu YK:n vastuullisuustavoitteille. Laatu,- turvallisuus,- ja ympäristöasiat ovat osa yhtiön vastuullisuustyötä ja niiden esimerkillinen johtaminen ja toteutus ovat Altialle ensiarvoisen tärkeitä arvoja. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan kehittämiseen huomioiden alla olevien periaatteiden vaatimukset.

 • Kehitämme toimintaamme ja tuotteitamme huomioiden sidosryhmiemme, kuluttajien, erityisesti asiakkaidemme, päämiestemme ja sopimuskumppaniemme toiveet ja tarpeet. Tuotamme lisäarvoa toimittamalla kannattavia, korkealaatuisia tuotteita ja palveluja huomioiden samalla ympäristön ja työntekijöiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin.
 • Varmistamme valmistamiemme ja markkinoimiemme tuotteiden turvallisuuden kohtuullisesti käytettynä.
 • Pyrimme minimoimaan vaikutuksemme ympäristöön ja ilmastoon ja tavoittelemme hiilineutraalia tuotantoa vuoteen 2025 mennessä.
 • Käytämme valmistusprosessissamme ensiluokkaisia ja korkealaatuisia raaka-aineita, esim. pohjavettä, ja pyrimme vähentämään jäteveden määrää.
 • Panostamme erityisesti:
  • Liiketoimintaprosessien tehokkuuteen
  • Hävikin pienentämiseen
  • Raaka-aineiden ja lopputuotteiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseen ja jatkuvaan parantamiseen
  • Energian, luonnonvarojen ja materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen
  • Ympäristön pilaantumisen estämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen
  • Pakkausmateriaalien ja -ratkaisujen kehittämiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
  • Sairaspoissaolojen sekä työtapaturmien määrän vähentämiseen, ennakoivaan työterveyshuoltoon sekä läheltä piti -tilanteiden raportointiin ja toiminnan kehittämiseen niiden pohjalta
 • Noudatamme toimintamaidemme lakeja, määräyksiä ja alan sääntöjä.
 • Vastuu laatu-, turvallisuus- ja ympäristöperiaatteiden toteutuksesta on ylimmällä johdolla, kustakin toiminnosta vastuullisella sekä kullakin työntekijällä omien vaikutusmahdollisuuksiensa mukaisesti.
 • Edistämme politiikan mukaista toimintaa myös toimitusketjussamme.

Altian laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifikaatit (englanniksi):


Elintarvikevalvonnan raportit:

Elintarvikevalvonnan Oiva-raportit