johtoryhmä

Toimitusjohtaja hoitaa Altian juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Konsernin johtoryhmään kuluvat Altia Oyj:n toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä muita hallituksen nimeämiä ylimmän johdon henkilöitä.