Ympäristövaikutukset

Altian ympäristövastuu pitää sisällään muun muassa ympäristövaikutusten minimointia, logistiikkatoimintojen tehokkuuden varmistamista, kestävän maatalouden edistämistä sekä pohjavesialueiden suojelua.