Talousluvut

Altia Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Yhtiön tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Yhtiön teollisuusasiakkaille. Yhtiön integroidun toimintamallin avulla luodaan merkittäviä mittakaavaetuja hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa, ja Yhtiö voi hyödyntää jaettuja toimintojaan, kuten kuluttajatutkimusta, innovointia, tuotekehitystä, yleistä tietotaitoa ja keskitettyjen tukitoimintojen tehokasta käyttöä.

Olemme tunnistaneet kuusi keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja luovan Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.