Talousluvut

Tervetuloa lukemaan Altian vuosikertomusta 2018. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, tilinpäätöksen, hallinnoinnin selvitykset sekä yritysvastuuosion.

Täältä löydät kaikki Altian taloudelliset raportit ja muut raportit sekä sijoittajapresentaatiot.

Altia Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Altian liiketoimintamalli perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan ja laajaan valikoimaan kansainvälisiä päämiestuotteita sekä Altian tuotanto-, pakkaus- ja logistiikkakapasiteettia hyödyntävien palvelujen tarjoamiseen asiakkaille. Tämän lisäksi tuotannon sivutuotteita myydään Altian teollisuusasiakkaille. 

Olemme tunnistaneet kuusi keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja luovan Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Taulukossa esitetään Altian taloudelliset avainluvut.