Sijoittajat

Näiltä sivuilta löydät taloudellisista tietoa Altiasta, kuten avainluvut sekä tietoa velasta, riskeistä ja verojalanjäljestä. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten raporttien julkistamisen yhteydessä.

White plates and a cup and silver cutlery and salt and pepper cellars on a marbel table.

Altia toimii vastuullisena veronmaksajana kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Ranska). Lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää konsernin strategista kehitystä ja tukea liiketoiminnan ratkaisuja varmistaen myös näiden asianmukaisen verotuksellisen toteuttamisen.

Ears of barley

Altia jaottelee riskit neljään luokkaan: strategiset ja liiketoimintaan liittyvät riskit, operatiiviseen toimintaan ja prosesseihin liittyvät riskit, vahinkoriskit ja rahoitusriskit. Hallitus ja tarkastusvaliokunta arvioivat näitä konsernin keskeisiä riskejä sekä niiden toteutumistodennäköisyyksien pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä säännöllisesti.

Olemme tunnistaneet kolme keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja tekevän Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.

Tältä sivulta löytyy tietoa Altian osinkohistoriasta. Altia on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä 23.3.2018 alkaen.