Sijoittajat

Näiltä sivuilta löydät taloudellisista tietoa Altiasta, kuten avainluvut sekä tietoa velasta, riskeistä ja verojalanjäljestä. Taloudellista tietoa sisältävät sivut päivitetään taloudellisten raporttien julkistamisen yhteydessä.

Ears of barley

Altia jaottelee riskit viiteen luokkaan: strategiset ja liiketoimintaan liittyvät riskit, operatiiviseen toimintaan ja prosesseihin liittyvät riskit, vahinkoriskit, rahoitusriskit sekä compliance-riskit. Hallitus arvioi näitä konsernin keskeisiä riskejä sekä niiden toteutumistodennäköisyyksien pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä neljännesvuosittain.

White plates and a cup and silver cutlery and salt and pepper cellars on a marbel table.

Altia toimii vastuullisena veronmaksajana kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia ja Ranska). Lisäksi yhtiön tavoitteena on edistää konsernin strategista kehitystä ja tukea liiketoiminnan ratkaisuja varmistaen myös näiden asianmukaisen verotuksellisen toteuttamisen.

Olemme tunnistaneet kuusi keskeistä vahvuuttamme, joiden uskomme tuovan Altialle kilpailuetua ja tekevän Altiasta mielenkiintoisen sijoituskohteen.