Sijoittajat

Alla listatut analyytikot seuraavat käsityksemme mukaan säännöllisesti Altia sijoituskohteena. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Altia ei ole vastuussa analyytikoiden näkemyksistä.

Altia Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Täältä voit tilata pörssitiedotteemme sekä muut tiedotteet sähköpostiisi.

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista Finanssivalvonnalle ja listayhtiölle, jonka osakkeita muutos koskee. Listayhtiön on julkistettava osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus pörssitiedotteena.

Taloudellisessa kalenterissa esitetään taloudellisten raporttien julkaisupäivät ja sijoittajasuhteiden tapahtumien päivämäärät. Tapaamispyynnöt voi osoittaa Altian sijoittajasuhteille.

Omista pala pohjoismaista bränditaloa

Altia Oyj:n (”Altia” tai ”Yhtiö”) suunnitellun listautumisen yhteydessä Suomen valtio (”Myyjä”) tarjoaa osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000 Yhtiön osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisömyynti”) sekä (ii) institutionaalisille sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”). Lisäksi Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Altian Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville työntekijöille ja Altian johtoryhmän jäsenille enintään 300 000 uutta Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet”) (”Henkilöstöanti”).

Altian osakemonitori avautuu tähän alapuolelle ja sen avulla voi tarkastella osakekurssin kehitystä ja ladata osakedataa. Palvelun ja datan tuottaa palveluntarjoaja ja siinä esitetty osakedata on 15 minuuttia myöhästettyä.

Tilinpäätöstiedotteessa 23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan.

Toimintaympäristönämme suuret ja vakaat markkinat.

Alkoholijuomamarkkina voidaan jakaa karkeasti viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoihin. Vähittäismyyntimarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koostuvat pääasiassa valtion vähittäismyyntimonopoleista ja Tanskassa ja Baltiassa pääasiassa päivittäistavarakaupasta. Liiketoimintaympäristöön vaikuttavat markkinatrendit.

Vastuullisuus on Altialle sekä strateginen prioriteetti että liiketoiminnan keskeinen menestystekijä. Yhtiön tavoite vastuullisuuden saralla on rakentaa yhtiölle kestävää liiketoimintaa pitkällä aikavälillä.