Hallinnointi

Tervetuloa lukemaan Altian vuosikertomusta 2018. Vuosikertomus sisältää liiketoimintakatsauksen, hallituksen toimintakertomuksen ja selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, tilinpäätöksen, hallinnoinnin selvitykset sekä yritysvastuuosion.

Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.5.2019 klo 16 Kaapelitehtaan Merikaapeli-hallissa osoitteessa Tammasaarenlaituri 5, sisäänkäynti M1. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.30 ja kahvitarjoilu on kokouksen jälkeen.

Näissä eeriaatteissa periaatteissa kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Altian eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus.

Altia Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Sisäpiirihallinnossaan Altia noudattaa Nasdaq Helsingin Sisäpiiriohjetta, jota täydentää hallituksen hyväksymä Yhtiön Sisäpiiriohje.

Altian taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana Yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia.

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Altia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Altian hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Altia Oyj julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.