Hallinnointi

Altian varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 15. toukokuuta 2019 Helsingissä.

Näissä eeriaatteissa periaatteissa kuvataan, kuinka sitoudumme vastuullisuuteen ja lahjomattomuuteen. Altian eettisten periaatteiden kulmakivet ovat Työntekijämme, Liiketoimintamme ja Lahjomattomuus.

Altia Oyj:n hallitus on vahvistanut tämän tiedonantopolitiikan 22.1.2018.

Sisäpiirihallinnossaan Altia noudattaa Nasdaq Helsingin Sisäpiiriohjetta, jota täydentää hallituksen hyväksymä Yhtiön Sisäpiiriohje.

Altian taloushallinto valvoo lähipiiriliiketoimia osana Yhtiön tavanomaista raportointi- ja valvontaprosessia.

Osakkeenomistajien Nimitystoimikunta koostuu Altia Oyj:n suurimmista osakkeenomistajista tai heidän valitsemistaan henkilöistä.

Monimuotoisuus on keskeinen periaate Altian hallituksen jäsenten valinnassa ja kokoonpanosta päätettäessä, jotta yhtiöllä on aina taitava, osaava, kokenut ja tehokas hallitus.

Altia Oyj julkaisee vuosittain selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti.